The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Användare:Msundmark/Sidor under arbete

Hoppa till: navigering, sök

Sidor under arbete är önskade sidor som vi vill skapa eller användare har efterfrågat. De innehåller originalsidan och ett förslag på namnet för den svenska sidan.

Metod för att översätta

  1. Gå till den engelska sidan
  2. Logga in
  3. Gå till editeringsläge och kopiera innehållskoden
  4. Klicka på den svenska namnförslaget och ett editeringsfönster öppnas
  5. Klistra in texten och starta översättningen till svenska
  6. Använd knappen "Visa förhandsgranskning" för att se på utseendet
  7. Spara när du är klar

Förslag på sidor

Sidor under arbete

Klara sidor