Kommunicera

Hoppa till: navigering, sök


Här kan du se exempel på de många alternativ för att diskutera openSUSE. Det finns maillistor för openSUSE-projektet och översiktliga SUSE Linux-ämnen, där du kan framföra idéer och diskutera med andra communitymedlemmar. För en mer interaktiv upplevelse finns IRC-kanaler och web-forum. Lär känna aktiva medlemmar i openSUSE-communityn genom att läsa deras bloggar. Du kan också medverka på openSUSE om du vill få SUSE Linux att utvecklas.

Community-platser

Det finns många Web-forum och andra community-baserade webplatser där SUSE Linux-enthusiaster går för att dela idéer och få hjälp.

Diskussionsforum

English

 • SUSE Forums
  Hosts in-depth discussions about the SUSE Linux distribution.
 • Support forums
  Novell Support forums for SUSE Linux.
 • SUSE Linux Users
  Gives Yahoo! groups a place to talk about SUSE Linux.
 • JackLab Support Forum
  A support forum for proAudio Items with SuSE Linux, eg RT Kernel, Applications etc. In English and German.
 • The Linux Master
  A new Linux support site for newbies and pros to communicate and learn about Linux and Linux news. Mostly about Web design (still in development).

Czech

Polish

German

 • SUPER Forum
  German Forum about SUSE Performance Enhanced Release
 • Support-Forum
  Support Forum for SUSE Linux (in German).
 • JackLab Support Forum
  A support forum for proAudio Items with SuSE Linux, eg RT Kernel, Applications etc. In German and English.

French

Italian

Brazilian-Portuguese

Portuguese

 • SuSEBR.org
  Comunidade SuSEBR - Fórum de suporte, em português do Brasil, do sistema operacional SuSE Linux

Spanish

Swedish

Danish

Hungarian

Chinese

Russian

Vanligt ställda frågor - FAQ och annan information

Maillistor

Maillistor ger en enkel tillgång till alla communitymedlemmar som är intresserade av ett specifikt ämne. Du kan använda e-post för att anmäla dig till listan och kommunicera med listmedlemmar eller titta på innehållet via web.

openSUSE-projektets maillistor

Följande maillistor hörihop med openSUSE-projektet, dess roadmap och frågor relaterade till communityn.

Det kompletta arkivet är here.

en:opensuse mailing list netiquette

SUSE Linux maillistor

Följande maillistor behandlar användning av SUSE Linux och dess nyckelteknologier i distributionen. Den kompletta listningen av SUSE Linux diskussionsämnen kan hittas här. Dock är de viktigaste maillistorna de följande:

 • suse-linux-e for general discussion released SUSE Linux versions. This list has many subscribers and high traffic. You may have the best chances of getting answers to your questions if you ask them here. Also available in German, Japanese and Spanish.
 • suse-security-announce for SUSE security announcements. This list is a read-only announcement list.
 • suse-security for discussion about SUSE Linux security issues.
 • suse-kde SUSE KDE Desktop-related discussions.
 • suse-ppc Discussions on SUSE Linux for PowerPC.

Arkivet med alla mailllistor finns på suse.com under länken lists.suse.com/archive.

Arkiv för maillistor

Arkivet för maillistor visar en web-baserad vy av diskussionsämnen och trådar. Det kompletta arkivet för opensuse.org kan hittas här. En annan inofficiell källa för att få arkiven i mbox-format kan hittas här.

Anmälan och avanmälan till maillistor

För att anmäla till en maillista skicka ett e-postmeddelande till <LISTNAMN>+subscribe@opensuse.org. Om du vill avanmäla dig från en lista skicka ett e-postmeddelande till <LISTNAMN>+unsubscribe-<DIN ADRESS>@opensuse.org och ersätt "@"-tecknet i din adress med "=" enligt exemplet nedan:

opensuse+unsubscribe-me=mydomain.com@opensuse.org

Hitta List-Unsubscribe: i mailhuvudet på varje mail från maillistan för att hitta den specifika adressen att avanmäla till.

Planet SUSE

Planet SUSE är en sammanslagning av publika weblogs skrivna av medlemmar i Novell/SUSE-communityn och ger en insikt i vad de arbetar med och vad de går igång på, allt i kombination med de senaste SUSE-relaterade nyheterna.

IRC—Internet Relay Chat

Internet Relay Chat (IRC) är ett bra sätt att i realtid kommunicera med openSUSE-communityns medlemmar. IRC använder populära klienter såsom xchat eller snabbmedeldelandeklienter som stöder IRC-protokollet. Båda dessa är inkluderade i SUSE Linux. Trots att chattning sker i gruppforum kan man även använda privata rum med online-medlemmar.

 • #openSUSE1
  The openSUSE channel on freenode. Dedicated to openSUSE project issues like its developmental direction and issues with the portal. For meeting schedules, agendas, and minutes see the IRC pages.
 • #suse1
  The standard SUSE Linux channel for all SUSE Linux users.
 • #suseforums
  The suseforums.net channel on freenode.
 • #sl-support1
  SUSE Linux Support.

IRC-kanaler för icke engelsk-språkiga communitymedlemmar finns också. Ta en titt på:

1 For a list of the keywords the "SuSEhelp" channel bot knows about visit this list.

Usenet

Flera usenet-grupper är avsatta till SUSE och tillgängliga på de flesta ledande Usenet-servrar.

Det finns också vissa grupper som bara är tillgängliga på Novells News-servrar.