The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Använda Xgl på SUSE Linux

Hoppa till: navigering, sök
Susemini.png
Version:
10.1
Instruktionerna nedan är för att använda Xgl på SUSE Linux 10.1 - om inget annat anges.

Nedladdning + Installation

Susemini.png
Version:
10.0 &
tidigare
Förutom att installera paketen nedan skall du installera kompatibilitetspaketen som nu finns för flertalet arkitekturer. Dessa innehåller saknade delade bibliotek och du behöver även installera

libdrm.rpm (2.0-8). Observera att det inte är supporterat att köra Xgl på detta system och det är mycket experimentellt.

Du behöver installera följande paket:

  • xgl-cvs
  • compiz
  • libsvg-cairo
  • libsvg

Du kan hämta dessa paket från: http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/suse/

Snabblänkar för respektive arkitektur:

Starta Xgl som din Xserver

För att använda Xgl, ändra sysconfig variabeln

DISPLAYMANAGER_XSERVER
i
/etc/sysconfig/displaymanager
till
"Xgl"
,

kör SuSEconfig --module xdm och starta om din X-session. Du kan addera tilläggsalternativ för till DISPLAYMANAGER_XGL_OPTS, se /usr/share/doc/packages/xgl/README.SUSE för mer information.

OBS: Om du använder grafikkort från ATI, kom ihåg att läsa Felsökning nedan.

Susemini.png
Version:
10.0 &
tidigare
Den ovanstående beskrivningen för att ställa in Xgl som din Xserver fungerar inte när du använder kdm/KDE. Istället måste du editera konfigurationsfiler för kdm så att denna startar Xgl istället för X. Du behöver editera

/etc/opt/kde3/share/config/kdm/kdmrc och ändra ServerCmd=/usr/X11R6/bin/X -br till ServerCmd=/usr/X11R6/bin/Xgl -br

Att använda Compiz som din fönsterhanterare

Xgl fungerar bäst med en så kallad "composite manager". För vissa effekter samverkar composite- och fönsterhanterarna, som en och samma process. Compiz är den första tillgängliga kombinerade fönster- och composit-hanteraren som använder OpenGL.

Compiz är inte din vanliga fönsterhanterare, den använder pluginer för all funktionalitet. Även för basfunktionalitet som att flytta ett fönster. Detta ger en enorm flexibilitet.
För att få basfunktionalitet behöver vi ladda decoration move resize place i den ordningen.

För att ersätta din nuvarande fönsterhanterare och ladda bas-pluginer, kör:
compiz --replace decoration move resize place minimize & gnome-window-decorator &

Den andra raden startar ett fönsterdekorprogram som ger ett fönster dess utseende.
Det är ett experimentellt dekorationsfönster för gnome som finns inkluderat i compiz.

Nu kan du börja experimentera med mer avancerade plugins såsom "wobbly".

Du kan starta alla pluginer genom att ange: gconf decoration wobbly fade minimize cube rotate zoom scale move resize place switcher. Detta ersätter din befintliga fönsterhanterare och laddar pluginer. Du kan även starta med ett begränsat antal pluginer genom att specificera: decoration move resize place. Vid följande omstarter räcker det med att ange compiz --replace gconf. Du kan nu använda gconf-editor (sorry, ännu ingen plugin för KDE-konfigurationen) för att editera parametrarna av alla compiz-pluginer. Mer information om pluginer och deras parametrar finns på Compiz-sidan.

Snabbstart efter installation av Xgl

  • Hoppa ner i runlevel 3 via "init 3"
  • Logga in som din användare
  • Kör Xgl "Xgl -accel glx:pbuffer -accel xv:fbo & DISPLAY=0 gnome-session"
  • Kör Compiz "compiz --replace gconf decoration wobbly fade minimize cube rotate zoom scale move resize place switcher"
  • Kör "gnome-window-decorator"

Felsökning

Xgl är fortfarande experimentell kod som endast har testats på ett fåtal hårdvarukonfigurationer. Beroende på drivrutin kan det göra din dator obrukbar. Denna kod är alltså för den experimentlystne. Trots detta fungerar den oerhört bra på många plattformar.

För mer generell information om Xgl, läs Xgl översikt. För information vid eventuella problem läs Xgl felsökning

Besök #Xglirc.freenode.org för mer information och support.

Ordlista

Composite Extension
Denna extension till X skapar hela sub-trädet av fönsterhierarkin som skall skapas till en off-screen buffer. Applikationer kan därmed använda innehållet i denna buffer för vidare arbete. Off-screen buffern kan automatiskt läggas samman med ett huvudfönster (parent window) eller slås samman av externa program, kallade compositing managers.
FBO
Frame Buffer Object (FBO) är en OpenGL-extension som definerar ett enkelt gränssnitt för att rita målmiljöer annat än de buffrar tillhandahållna av GL via fönstersystemet.
Pbuffer
Pixel buffers (kort för Pbuffers) är osynliga tillägg för rendereringsbuffers för en OpenGL-skapare.