The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Extra källor för YaST-paket

Hoppa till: navigering, sök


Paketkällor (repositories) för tredjepartsprogramvara


Det här är en list på aktuella existerande paketkällor med tredjeparts YaST-programvara med vilket menas att de är inte ingår i openSUSE. OpenSUSE ger inte någon support på programvara som ingår i dessa paket. Paketen kan vara otestade och det kan ingå beta versioner eller andra utvecklingsversioner.

Lägga till paket i YAST.

Pakage Repositories (officiella paketkällor).

Observera att tidigare paketkällor lagrad på software.opensuse.org/download har flyttats till: download.opensuse.org/repositories.

Varning
Använd dessa paket på egen risk! Innan du adderar ett paket, var säker på att du verkligen behöver paket, i stället för att i blindo addera det.

Packman

Packman erbjuder olika slags paket för openSUSE. För att addera den här källan, se the openSUSE Community website.

För att importerar GnuPG nyckel, exekverar följande kommando inloggad som root-användare:

rpm --import http://packman.unixheads.com/suse/10.2/gpg-pubkey-1abd1afb.asc

 • Skriv: rpm-md/repomd
Susemini.png
Version:
11.0

Australia Belgium Germany Germany Germany Germany Germany Romania USA

Susemini.png
Version:
10.3

Australia Belgium Germany Germany Germany Germany Germany Romania USA

Susemini.png
Version:
10.2

Australia Belgium Germany Germany Germany Germany Germany Romania USA

Susemini.png
Version:
10.1
http://packman.jacobs-university.de/suse/10.1/
Susemini.png
Version:
10.0
http://packman.jacobs-university.de/suse/10.0/

Packman för PPC

Packman för PPC innehåller delar av Packman paket rekommenderade för PPC på en Pegasos dator.

Susemini.png
Version:
11.0
ftp://spike.fa.gau.hu/pub/pmppc110/
Susemini.png
Version:
10.3
ftp://spike.fa.gau.hu/pub/pmppc103/
Susemini.png
Version:
10.2
ftp://spike.fa.gau.hu/pub/pmppc102/

Guru

Guru:s RPM site innehåller paket omptimerade för i686 och x86_64. För att addera den här paketkällan välj Guru på the openSUSE Community website.

För att importerar GnuPG nyckel, exekverar följande kommando inloggad som root-användare: rpm --import http://linux01.gwdg.de/~pbleser/guru-rpm.asc

 • Skriv: rpm-md/repomd
Icon-info.png Från och med openSUSE 10.3 har Guru paket flyttats till till Packman.
Susemini.png
Version:
10.2
http://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/suser-guru/rpm/10.2/RPMS
Susemini.png
Version:
10.1
http://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/suser-guru/rpm/10.1/RPMS
Susemini.png
Version:
10.0
http://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/suser-guru/rpm/10.0/RPMS

Snabb spegling:: http://ftp.skynet.be/pub/suser-guru/rpm/

För att addera med zypper: (du måste vara inloggad som root i Suse 10.2)

Shellscript.png zypper sa http://ftp.skynet.be/pub/suser-guru/rpm/10.2/RPMS guru-102

VLC VideoLan Client

openSUSE VLC Repositories för SUSE Linux >= 10.0. Innehåller binärer för x86 och x86_64 inklusive alla nödvändiga biblioteksfiler som inte ingick i orginal SUSE Linux / openSUSE.

 • Skriv: repomd
Susemini.png
Version:
11.0
http://download.videolan.org/pub/vlc/SuSE/11.0
Susemini.png
Version:
10.3
http://download.videolan.org/pub/vlc/SuSE/10.3
Susemini.png
Version:
10.2
http://download.videolan.org/pub/vlc/SuSE/10.2
Susemini.png
Version:
10.1
http://download.videolan.org/pub/vlc/SuSE/10.1
Susemini.png
Version:
10.0
http://download.videolan.org/pub/vlc/SuSE/10.0

Om du får problem, se VLC Nedladdningssida eller VLC Forum

suser-j.engelh

 • Säkerhets och nätverks relaterade paket med utökningar
 • Linux kärna utökad med "Netfiler" teknologi, för att kunna skapa brandväggssystem och routing lösningar
Susemini.png
Version:
11.3
http://jftp.medozas.de/openSUSE_11.3
Susemini.png
Version:
11.3
rsync://ares.medozas.de/pub/jeng/openSUSE_11.3

Scorot

Scorot är ett annan paketkälla med många paket.

Susemini.png
Version:
10.2
http://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/suser-scorot/suse102/RPMS
Susemini.png
Version:
10.1
http://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/suser-scorot/suse101
Susemini.png
Version:
10.0
http://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/suser-scorot/suse100

Anubisg1

Anubisg1 är den enda paketkällan som i huvudsak (men inte bara) innehåller "instant-messaging" paket. Den är den enda som exempelvis innehåller senaste version MSN, openC6 och KMesss. Den innehåller även Grub-GFXboot och ueagle-atm-firmware. För hjälp med Grub-GFXboot se page.

Susemini.png
Version:
11.0
http://download.opensuse.org/repositories/home:/anubisg1/openSUSE_11.0
Susemini.png
Version:
10.3
http://download.opensuse.org/repositories/home:/anubisg1/openSUSE_10.3
Susemini.png
Version:
10.2
http://download.opensuse.org/repositories/home:/anubisg1/openSUSE_10.2
Susemini.png
Version:
SLE 10
http://download.opensuse.org/repositories/home:/anubisg1/SLE_10

GnuCash

GnuCash, Taxbird, Jabbin and some other packages on SUSE (i686 and partially x86_64) Övriga beroendepaket se ovan Packman!

För en fullständig lista se Rauchs hemsida.

Susemini.png
Version:
10.3
http://ftp.gwdg.de/linux/misc/suser-crauch/10.3/
Susemini.png
Version:
10.2
http://ftp.gwdg.de/linux/misc/suser-crauch/10.2/
Susemini.png
Version:
10.1
http://ftp.gwdg.de/linux/misc/suser-crauch/10.1/
Susemini.png
Version:
10.0
http://ftp.gwdg.de/linux/misc/suser-crauch/10.0/


Susemini.png
Version:
10.3
ftp://ftp.rauchs-home.de/suse/10.3/
Susemini.png
Version:
10.2
ftp://ftp.rauchs-home.de/suse/10.2/
Susemini.png
Version:
10.1
ftp://ftp.rauchs-home.de/suse/10.1/
Susemini.png
Version:
10.0
ftp://ftp.rauchs-home.de/suse/10.0/

JackLab

JackLab ProAudio programvara och ljudrealtidskärna för musiker och mediaproducenter. Website

Susemini.png
Version:
11.0
http://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/jacklab/openSUSE-11.0/RPMS/
Susemini.png
Version:
10.3
http://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/jacklab/openSUSE-10.3/RPMS/
Susemini.png
Version:
10.2
http://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/jacklab/SUSE-10.2/RPMS/
Susemini.png
Version:
10.1
http://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/jacklab/SUSE-10.1/RPMS/
Susemini.png
Version:
10.0
http://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/jacklab/SUSE-10.0/RPMS/

ATI Video drivers

http://www2.ati.com/suse paketkällor för drivrutiner till ATI video kort. Obs att paketkällan går inte att läsa med en webbläsare och verkar inte vara så uppdaterad, som drivrutinerna de erbjuder för nedladdning från webbplatsen.

 • Skriv: rpm-md (rpm metadata)
Susemini.png
Version:
11.0
http://www2.ati.com/suse/11.0/
Susemini.png
Version:
10.3
http://www2.ati.com/suse/10.3/
Susemini.png
Version:
10.2
http://www2.ati.com/suse/10.2/
Susemini.png
Version:
10.1
http://www2.ati.com/suse/sle10sp1

Se även ATI Install HOWTO.

NVIDIA

Paketkälla för drivrutiner till NVIDIA video kort.

Se NVIDIA HOWTO.

Paketkälla för drivrutiner för NVIDIA video kort. Observera att nedanstående webbadressen inte kan läsas med webbläsare.

To install the NVIDIA GnuPG key type as root: rpm --import http://download.nvidia.com/novell/repodata/repomd.xml.key

Susemini.png
Version:
11.0
http://download.nvidia.com/opensuse/11.0/
Susemini.png
Version:
10.3
http://download.nvidia.com/opensuse/10.3/
Susemini.png
Version:
10.2
http://download.nvidia.com/opensuse/10.2/
Susemini.png
Version:
10.1
http://download.nvidia.com/novell/sle10sp1

MadWifi

Drivrutiner för Wireless LAN chipsets från Atheros chipsets

 • Type: rpm-md/repomd
Susemini.png
Version:
11.0
http://madwifi.org/suse/11.0/
Susemini.png
Version:
10.3
http://madwifi.org/suse/10.3/
Susemini.png
Version:
10.2
http://madwifi.org/suse/10.2/
Susemini.png
Version:
10.1
http://madwifi.org/suse/10.1/

JPackage

JPackage innehåller många Java programvarupaket för för Linux.

För att importer GnuPG nyckeln exekverar följande kommando som root-användare:

wget -O- http://www.jpackage.org/jpackage.asc | gpg --import

Installationen av jpackage yum verkar vara problematisk. Det enda programmet som verkar kunna hantera jpackage bra är smart.

smart channel --add jpackage type=apt-rpm name="JPackage free" baseurl=[MIRROR]/1.7/generic components=free fingerprint=1F81C0FBC2B822B3DE1233A45C6CFFF7C431416D

Google Linux

Google:s Linux paketkälla gör det enklare att ladda ner den senaste versionen av Googles Linux applikationer. Det finns både 32 and 64 bits versions och instruktioner för installation med verktyget zypper. Observera att paketkällan inte är läsbar med en webbläsare och att 64 bits källan inte har alla motsvarande 32 bits programvaror.

 • Skriv: rpm-md/repomd
Susemini.png
Version:
10.2
http://dl.google.com/linux/rpm/stable/i386
Susemini.png
Version:
10.2
http://dl.google.com/linux/rpm/stable/x86_64

Mono

Susemini.png
Version:
10.3
http://www.go-mono.com/download-stable/suse-103-i586
Susemini.png
Version:
10.2
http://www.go-mono.com/download-stable/suse-102-i586
Susemini.png
Version:
10.1
http://www.go-mono.com/download-stable/suse-101-i586

Mono Nightly Builds

Susemini.png
Version:
10.3
http://mono.ximian.com/monobuild/snapshot/download-trunk/suse-103-i586
Susemini.png
Version:
10.1
http://mono.ximian.com/monobuild/snapshot/download-trunk/suse-101-i586


Dell

Här finns icke officiella paketkällor för Dell drivrutiner och moniteringsverktyg, programvara och firmware (beta).

Installationen kan vara problematisk och görs i dagsläget med script som är olika för olika plattformar.

 • Skriv: rpm-md/repomd

Populära paketkällor


Här följer några av de mest populära paketkällorna för openSUSE Build Service.

Beryl, Compiz and XGL

Se forum: http://forum.beryl-project.org

Guide på Beryl se Beryl.

 • Skriv: rpm-md/repomd
Susemini.png
Version:
11.0
http://download.opensuse.org/repositories/X11:/XGL/openSUSE_11.0/
Susemini.png
Version:
10.3
http://download.opensuse.org/repositories/X11:/XGL/openSUSE_10.3/
Susemini.png
Version:
10.2
http://download.opensuse.org/repositories/X11:/XGL:/Legacy/openSUSE_10.2/

Banshee

Banshee. Det officiella paketkällan för Banshee utgåvor. Observera att källan tillhandahåller paket för den öppna källkodsversionen av Banshee, inte den patentskyddade versionen, som kallas Helix Banshee (som kan installeras om du installerar från DVD/Non-OSS media). Om du installerar den öppna versionen och hade tidigare Helix Banshee installerad, måste se till att du har alla "codecs" installerade som behövs (MP3, AAC) för GStreamer media framework, då Helix Banshee inkluderar dessa som förval. Mera information om Banshee, Helix Banshee, och openSUSE.

 • Skriv: rpm-md/repomd
Susemini.png
Version:
11.0
http://download.opensuse.org/repositories/Banshee/openSUSE_11.0
Susemini.png
Version:
10.3
http://download.opensuse.org/repositories/Banshee/openSUSE_10.3/

GNOME Extra

GNOME paket som inte är inkluderade i distributionen, underhållna av the GNOME intressförening

Susemini.png
Version:
11.0
http://download.opensuse.org/repositories/GNOME:/Community/openSUSE_11.0/
Susemini.png
Version:
10.3
http://download.opensuse.org/repositories/GNOME:/Community/openSUSE_10.3/
Susemini.png
Version:
10.2
http://download.opensuse.org/repositories/GNOME:/Community/openSUSE_10.2/
Susemini.png
Version:
10.1
http://download.opensuse.org/repositories/GNOME:/Community/SUSE_Linux_10.1/
Susemini.png
Version:
10.0
http://download.opensuse.org/repositories/GNOME:/Community/SUSE_Linux_10.0/

GNOME Stabila

Uppdateringar och officiella stabila GNOME paket

Susemini.png
Version:
11.0
http://download.opensuse.org/repositories/GNOME:/STABLE/openSUSE_11.0/
Susemini.png
Version:
10.3
http://download.opensuse.org/repositories/GNOME:/STABLE/openSUSE_10.3/
Susemini.png
Version:
10.2
http://download.opensuse.org/repositories/GNOME:/STABLE/openSUSE_10.2/
Susemini.png
Version:
10.1
http://download.opensuse.org/repositories/GNOME:/STABLE/SUSE_Linux_10.1/
Susemini.png
Version:
10.0
http://download.opensuse.org/repositories/GNOME:/STABLE/SUSE_Linux_10.0/

GNOME Ostabila

Senaste versioner av paket för GNOME. Var försiktig!

Susemini.png
Version:
10.3
http://download.opensuse.org/repositories/GNOME:/UNSTABLE/openSUSE_10.3/
Susemini.png
Version:
10.2
http://download.opensuse.org/repositories/GNOME:/UNSTABLE/openSUSE_10.2/
Susemini.png
Version:
10.1
http://download.opensuse.org/repositories/GNOME:/UNSTABLE/SUSE_Linux_10.1/

KDE

Var vänlig se KDE/Repositories för en komplett lista.

M17N

M17N = Uppdateringar för paket relaterade för support av andra språk.

Susemini.png
Version:
11.0
http://download.opensuse.org/repositories/M17N/openSUSE_11.0/
Susemini.png
Version:
10.3
http://download.opensuse.org/repositories/M17N/openSUSE_10.3/
Susemini.png
Version:
10.2
http://download.opensuse.org/repositories/M17N/openSUSE_10.2/
Susemini.png
Version:
10.1
http://download.opensuse.org/repositories/M17N/SUSE_Linux_10.1/

Wine

Senaste version av Wine.

Susemini.png
Version:
11.0
http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine/openSUSE_11.0/
Susemini.png
Version:
10.3
http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine/openSUSE_10.3/
Susemini.png
Version:
10.2
http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine/openSUSE_10.2/
Susemini.png
Version:
10.1
http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine/SUSE_Linux_10.1/
Susemini.png
Version:
10.0
http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine/SUSE_Linux_10.0/

Mozilla

Senaste versioner av Firefox, Thunderbird, Seamonkey etc.

Susemini.png
Version:
11.0
http://download.opensuse.org/repositories/mozilla/openSUSE_11.0/
Susemini.png
Version:
10.3
http://download.opensuse.org/repositories/mozilla/openSUSE_10.3/
Susemini.png
Version:
10.2
http://download.opensuse.org/repositories/mozilla/openSUSE_10.2/
Susemini.png
Version:
10.1
http://download.opensuse.org/repositories/mozilla/SUSE_Linux_10.1/
Susemini.png
Version:
10.0
http://download.opensuse.org/repositories/mozilla/SUSE_Linux_10.0/

OpenOffice.org Stabil

Uppdateringar och stabil OpenOffice.org.

Susemini.png
Version:
Factory
http://download.opensuse.org/repositories/OpenOffice.org:/STABLE/openSUSE_Factory/
Susemini.png
Version:
11.0
http://download.opensuse.org/repositories/OpenOffice.org:/STABLE/openSUSE_11.0/
Susemini.png
Version:
10.3
http://download.opensuse.org/repositories/OpenOffice.org:/STABLE/openSUSE_10.3/
Susemini.png
Version:
10.2
http://download.opensuse.org/repositories/OpenOffice.org:/STABLE/openSUSE_10.2/
Susemini.png
Version:
10.1
http://download.opensuse.org/repositories/OpenOffice.org:/STABLE/SUSE_Linux_10.1/
Susemini.png
Version:
10.0
http://download.opensuse.org/repositories/OpenOffice.org:/STABLE/SUSE_Linux_10.0/
Susemini.png
Version:
SLED 10
http://download.opensuse.org/repositories/OpenOffice.org:/STABLE/SLED_10/

OpenOffice.org Extra

Extra paket för OpenOffice.org.

Susemini.png
Version:
Factory
http://download.opensuse.org/repositories/OpenOffice.org:/EXTRAS/openSUSE_Factory/
Susemini.png
Version:
11.0
http://download.opensuse.org/repositories/OpenOffice.org:/EXTRAS/openSUSE_11.0/
Susemini.png
Version:
10.3
http://download.opensuse.org/repositories/OpenOffice.org:/EXTRAS/openSUSE_10.3/
Susemini.png
Version:
10.2
http://download.opensuse.org/repositories/OpenOffice.org:/EXTRAS/openSUSE_10.2/
Susemini.png
Version:
10.1
http://download.opensuse.org/repositories/OpenOffice.org:/EXTRAS/SUSE_Linux_10.1/
Susemini.png
Version:
10.0
http://download.opensuse.org/repositories/OpenOffice.org:/EXTRAS/SUSE_Linux_10.0/
Susemini.png
Version:
SLED 10
http://download.opensuse.org/repositories/OpenOffice.org:/EXTRAS/SLED_10/

OpenOffice.org Ostabil

De senaste utvecklingsversionerna av OpenOffice.org. Var försiktig!

Susemini.png
Version:
Factory
http://download.opensuse.org/repositories/OpenOffice.org:/UNSTABLE/openSUSE_Factory/
Susemini.png
Version:
10.3
http://download.opensuse.org/repositories/OpenOffice.org:/UNSTABLE/openSUSE_10.3/
Susemini.png
Version:
10.2
http://download.opensuse.org/repositories/OpenOffice.org:/UNSTABLE/openSUSE_10.2/
Susemini.png
Version:
10.1
http://download.opensuse.org/repositories/OpenOffice.org:/UNSTABLE/SUSE_Linux_10.1/
Susemini.png
Version:
10.0
http://download.opensuse.org/repositories/OpenOffice.org:/UNSTABLE/SUSE_Linux_10.0/
Susemini.png
Version:
SLED 10
http://download.opensuse.org/repositories/OpenOffice.org:/UNSTABLE/SLED_10/

Diverse projekt

 • Projekt: Tillhandahåller aktuella paket för diverse projekt som Samba

Uppdatera paket utan en YaST-centralkatalog


Se Även


Externa länkar