Mall:Download 10.1 Table

Hoppa till: navigering, sök
Nedladdning SUSE Linux 10.1
x86 [{{{1}}}/SL-10.1/iso/SUSE-Linux-10.1-Remastered-i386-CD1.iso CD1] [{{{1}}}/SL-10.1/iso/SUSE-Linux-10.1-Remastered-i386-CD2.iso CD2] [{{{1}}}/SL-10.1/iso/SUSE-Linux-10.1-Remastered-i386-CD3.iso CD3] [{{{1}}}/SL-10.1/iso/SUSE-Linux-10.1-Remastered-i386-CD4.iso CD4] [{{{1}}}/SL-10.1/iso/SUSE-Linux-10.1-Remastered-i386-CD5.iso CD5] [{{{1}}}/SL-10.1/non-oss/SUSE-Linux-10.1-Remastered-Addon-Biarch.iso Tilläggs-CD1] [{{{1}}}/SL-10.1/non-oss-dvd-iso/SUSE-Linux-10.1-Remastered-DVD-i386.iso DVD2] [{{{1}}}/SL-10.1/iso/SUSE-Linux-10.1-GM-i386-mini.iso Boot-image för nätinstallation]
x86-64 [{{{1}}}/SL-10.1/iso/SUSE-Linux-10.1-Remastered-x86_64-CD1.iso CD1] [{{{1}}}/SL-10.1/iso/SUSE-Linux-10.1-Remastered-x86_64-CD2.iso CD2] [{{{1}}}/SL-10.1/iso/SUSE-Linux-10.1-Remastered-x86_64-CD3.iso CD3] [{{{1}}}/SL-10.1/iso/SUSE-Linux-10.1-Remastered-x86_64-CD4.iso CD4] [{{{1}}}/SL-10.1/iso/SUSE-Linux-10.1-Remastered-x86_64-CD5.iso CD5] [{{{1}}}/SL-10.1/non-oss/SUSE-Linux-10.1-Remastered-Addon-Biarch.iso Tilläggs-CD1] [{{{1}}}/SL-10.1/non-oss-dvd-iso/SUSE-Linux-10.1-Remastered-DVD-x86_64.iso DVD2] [{{{1}}}/SL-10.1/iso/SUSE-Linux-10.1-GM-x86_64-mini.iso Boot-image för nätinstallation]
ppc [{{{1}}}/SL-10.1/iso/SUSE-Linux-10.1-Remastered-ppc-CD1.iso CD1] [{{{1}}}/SL-10.1/iso/SUSE-Linux-10.1-Remastered-ppc-CD2.iso CD2] [{{{1}}}/SL-10.1/iso/SUSE-Linux-10.1-Remastered-ppc-CD3.iso CD3] [{{{1}}}/SL-10.1/iso/SUSE-Linux-10.1-Remastered-ppc-CD4.iso CD4] [{{{1}}}/SL-10.1/iso/SUSE-Linux-10.1-Remastered-ppc-CD5.iso CD5] [{{{1}}}/SL-10.1/non-oss/SUSE-Linux-10.1-Remastered-Addon-ppc.iso Tilläggs-CD1] ej tillgängligt [{{{1}}}/SL-10.1/iso/SUSE-Linux-10.1-GM-ppc-mini.iso Boot-image för nätinstallation]
Checksummor [{{{1}}}/SL-10.1/iso/MD5SUMS MD5SUMS] [{{{1}}}/SL-10.1/non-oss/MD5SUMS MD5SUMS] [{{{1}}}/SL-10.1/non-oss-dvd-iso/MD5SUMS MD5SUMS] [{{{1}}}/SL-10.1/iso/MD5SUMS MD5SUMS]
Repository för nätinstallation [{{{1}}}/SL-10.1/inst-source/ Installationsrepository]
Repository för tillägg [{{{1}}}/SL-10.1/non-oss-inst-source Addon Installation Repository]
Källkod [{{{1}}}/SL-10.1/inst-source/suse/src/ Källkodsarkiv]