The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Mall:DownloadInstallType

Hoppa till: navigering, sök

Lokal installation

När du använder denna installationstyp, laddar du ned CD som ISO-filer innehållande installationsfiler för openSUSE till din egen dator och fortsätter sedan. Detta ger flera fördelar:

 • Du behöver inte en Internet-anslutning under installationen
 • Du kan dela data mellan olika datorer
 • Du kan återanvända installationsfilerna när du vill

Men det har vissa nackdelar också.

 • Du överför en hel del data som du egentligen inte behöver
 • Du behöver sex tomma CD-skivor samt en CD-brännare
 • På grund av begränsningar med utrymmet på CD-skivor kommer du endast få en del av alla paket och mjukvara för openSUSE.

Process för lokal installation

 1. Ladda ned ISO-filerna.
 2. Bränn ISO-filerna till tomma CD / DVD. Windows XP kan inte skapa eller kopiera CD-images, dock kan du använda ISO Recorder Power Toy för att få detta att fungera i Windows. XP.
 3. Starta upp din dator med den första CDn eller med DVDn.
 4. Installera openSUSE

Internet-installation

Om du väljer denna installationstyp, laddar du inledningsvis ned en liten startskiva för att börja installationen och YaST-installeraren gör resten åt dig. Denna metod ger flera fördelar.

 • Du behöver inte ladda ned allting, endast den data du behöver.
 • Du behöver endast en tom CD-skiva och en CD-brännare
 • Internet-installationens källarkiv innehåller all mjukvara för openSUSE

Självklart finns det nackdelar.

 • Du är beroende av en internet-anslutning under installationen

Arbetsflöde för Internet-installation

 1. Ladda ned startskivans ISO-fil.
 2. Notera IP-adress och sökväg till katalogen för spegelsitens installationsarkiv genom att:
  1. Gå till: Mirrors_Released_Version
  2. Välj en spegelsite i närheten av dig
  3. Sök efter länken "Installation Repository" i respektive tabell och notera denna länk. Den innehåller informationen YaST behöver för att installera från denna källa: protokoll, servernamn och installationskatalog.
  4. Ta reda på IP-numret på servern genom att ange kommandot ping eller host
 3. Bränn startskivan. Windows XP kan inte skapa eller kopiera CD-images, dock kan du använda ISO Recorder Power Toy för att få detta att fungera i Windows. XP.
 4. Starta din dator från den skapade startskivan
 5. Ange installationskällan i YaST-installeraren (genom att trycka F3 och därefter F4)
 6. Installera openSUSE.