Buggrapportering

Hoppa till: navigering, sök

openSUSE-projektet har ett växande antal frivilliga Linux-användare och utvecklare som arbetar i nätverksform för att skapa och förbättra SUSE Linux. Detta team av testare har ett gemensamt mål: de förbättrar världens mest lättanvända Linux-distribution genom att hitta och konstruktivt rapportera relevanta buggar.

Vi rapporterar buggar, skickar förslag på förbättringar och tillhandahåller patchar via Bugzilla, som är buggspårningssystemet för openSUSE. Genom att söka i Bugzilla och genom att ge klara, riktiga beskrivningar av problem och lösningar, ger vi utvecklare ett enkelt sätt att återskapa felet och hitta en snabb lösning.

Om du önskar ansluta dig till teamet med bugg-rapporterare, titta på SUSE Linux Bug Reporting FAQ (engelska) för mer information.

Använda Bugzilla

Välj önskad version:

Du kan logga in på Bugzilla med samma användare/lösenord som du använde på den här Wiki.

Här finns en lista på buggar relaterade till openSUSE projekt:

Sök efter Buggar

Innan du startar skall du kontrollera att buggen inte redan har rapporterats, speciellt i listan De mest irriterande buggarna. Du kan också sök efter öppna buggar 11.0, öppna buggar 10.3, öppna buggar 10.2 or öppna buggar 10.1 och titta igenom listan.

Rapportera en bugg

Alla buggfixar för SUSE Linux OSS skall tillföras produkten openSUSE. Ange alltid rätt produkt när du rapporterar en bugg. För tillfället är den publika Bugzilla inte avsedd för företagsversioner (enterprise-produkterna).

Icon-info.png Bugzilla är inte en ersättning för support. Innan du rapporterar en bugg, kontrollera att den verkligen är en bugg. Om du är tveksam, diskutera först detta på maillistor (listorna opensuse eller suse-linux-e).

Vissa mjukvarukomponenter har speciella instruktioner för hur buggrappotering skall utföras, dessa kan du hitta här:

Icon-info.png Gäller alla versioner: När du rapporterar en bugg, vänligen skriv en rapport för varje felaktighet du önskar rapportera. Det är inte bra att använda en bugg-rapport för att belysa flera problem, eftersom det gör hanteringen svår för den som skall åtgärda problemen.
Icon-info.png Välj rätt komponent- och versionsnummer när en bugg rapporteras:
  • Alla SUSE Linux versioner som kan laddas ner här (inkluderande OSS-versionen), hanteras i komponenten `SUSE Linux X.X' (X.X är versionen du hittade buggen i e.g. 11.0), inte `openSUSE'. Om du testar alpha/beta och RC-versioner, är det mycket viktigt att specificera detta i `version'-fältet i bugzilla, att endast ange produktversionen är inte tillräckligt här.
  • Produkten kallad `openSUSE' är endast för buggar på detta Wiki-system på opensuse.org och buggar i bugzilla.novell.com.

Att välja en felaktig produkt eller komponent skapar en ineffektiv hantering av din rapport. Detta beroende på att den genom en automatisk sorterteringsfunktion kommer ges till fel personer. Alternativt kan det göra att vi undrar om en redan åtgärdad bugg i vissa fall kan ha återuppstått - vilket också leder till onödigt arbete. Att välja rätt produkt och version är av yttersta vikt för snabbt kunna återskapa (och slutligen lösa) ditt problem. Så var vänlig och iaktag noggrannhet här tack.

Rösta i Bugzilla

Röstning i Bugzilla är endast avsett som vägledning -- inte för specifik prioritering / resursallokering.

För vidare information om röstning, vänligen se denna sida.

Listning av Bugzilla-rapporter med valresultat

Rapportera fel i dokumentationen

Rapportera fel i dokumentationen för SUSE Linux i Bugzilla (välj komponent: "Documentation") och för släppta produkter - lägg också till i Fel i dokumentationen för SUSE Linux 11.0.

Dokumentation i "man pages" underhålls som en del av källkodspaket för programvaran eller det globala paketet kallat "man-pages"; dokumentationsavdelningen för SUSE Linux är inte ansvarig för dessa dokument. Om du hittar en felaktighet i dessa manualsidor (man), ta dig tid att rapportera detta. I slutet av manual-sidan hittar du adressen för att rapportera buggar till rätt mottagare.