The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Användare:Bj0rn

Hoppa till: navigering, sök

För länge sedan var jag mycket aktiv inom Linux-världen (se /usr/src/linux/CREDITS eller Linux Journal). Jag är fortfarande 'trogen', men inte så aktiv längre, p.g.a. andra prioriteter...'