The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

1 CD Install

Hoppa till: navigering, sök

Denna sidan är en del av projektet SUPER, som underlättar standardinstallationer av SUSE.

Icon-info.png Installation med en CD låter dig installera antingen ett grundläggande SUSE-system (standard kde, minimal eller gnome) på 1 CD eller en version modifierad med SLICK. Båda versionerna kan uppdateras med YOU. SLICK kan även uppdateras till bleeding edge-kod med kynaptic/apt. Ytterligare mjukvara för standardversionen kan installeras genom att använda de officiella yast-paketkällorna eller DVD-versionen. Ytterligare mjukvara för SLICK kan även de installeras via de officiella paketkällorna och DVD-versionen, men även genom att använda kynaptic, vilket är det föredragna sättet för SLICK. En 1 CD-installation är endast en bas för att få tillgång till SUSEs alla paket.


Nedladdning

Bas-paketkällor:

ftp://opensuse.linux.co.nz/pub/SUPER/iso/
http://opensuse.linux.co.nz/ftp/pub/SUPER/iso/

OBS!

Följande text är sannolikt inte aktuell längre. Den ligger kvar så länge den innehåller användbar information, men har ännu inte uppdaterats. Använd den på egen risk.


Standard openSUSE

Båda ISO-filerna är 1 CD-installationer utan några modifikationer på de aktuella paketen. ISO-filerna är helt och hållet standardversioner av SUSE, och kallas därför standard-kde och standard-minimal. Dessa underhålls av SUPER-teamet. Mer information om hur man skapar sådana ISO-filer kan hittas under Utveckling.

Dessa ISOs är inte detsamma som standardversionen av uppstartsmediet för internetinstallation, vilket inte innehåller några paket och beskrivs här.

Nedladdning

MD5sums finns tillgängliga på

ftp://opensuse.linux.co.nz/pub/SUPER/iso/MD5SUMS (inte tillgänglig för tillfället)
http://opensuse.linux.co.nz/ftp/pub/SUPER/iso/MD5SUMS (inte tillgänglig för tillfället)

KDE

 • Kommentar: Dessa verkar vara SLICK-installationer enligt namnkonventionen (-modified). De nedanför, under 'SLICK' verkar vara en standard SUPER installation...**

Slutgiltig version

Grundläggande installation av KDE på 1 CD (612 Mbyte iso 1400 MB install)
ftp://opensuse.linux.co.nz/pub/SUPER/iso/super-openSUSE-final-20051116-modified-kde.iso
http://opensuse.linux.co.nz/ftp/pub/SUPER/iso/super-openSUSE-final-20051116-modified-kde.iso

ALPHA

http://opensuse.linux.co.nz/ftp/pub/SUPER/iso/super-openSUSE-alpha1-20051004-standard-kde.iso (inte tillgänglig för tillfället)

GNOME

RC1

Grundläggande installation av Gnome base install på 1 CD (680 Mbyte iso 1600 MB installation)
ftp://opensuse.linux.co.nz/pub/SUPER/iso/super-openSUSE-RC1-20050912-standard-gnome.iso (inte tillgänglig för tillfället)
http://opensuse.linux.co.nz/ftp/pub/SUPER/iso/super-openSUSE-RC1-20050912-standard-gnome.iso (inte tillgänglig för tillfället)
Delta-ISO
ftp://opensuse.linux.co.nz/pub/SUPER/iso/super-openSUSE-RC1-20050909_20050912-standard-gnome.delta.iso (inte tillgänglig för tillfället)
http://opensuse.linux.co.nz/ftp/pub/SUPER/iso/super-openSUSE-RC1-20050909_20050912-standard-gnome.delta.iso (inte tillgänglig för tillfället)

Minimal

Slutgiltig version

Minimal installation på 1 CD (296 Mbyte iso, 400 MB installation)           
ftp://opensuse.linux.co.nz/pub/SUPER/iso/super-openSUSE-final-20051004-standard-minimal.iso (inte tillgänglig för tillfället)
http://opensuse.linux.co.nz/ftp/pub/SUPER/iso/super-openSUSE-final-20051004-standard-minimal.iso (inte tillgänglig för tillfället)

Förbättrad openSUSE

En samling ISO-filer med inkluderade SLICK-modifikationer finns tillgängliga innan den slutgilitga produkten släpps. Dessa ISOs kallas -modified.iso'. ISO-filen från 20051001 var felaktig, var vänlig ladda ner den nyaste ISO-filen (Länk nedanför).


SLICK och SUPER

Slim KDE 1 CD-installation med förbättrad prestanda, Kynaptic och KLIK. Inkluderar CK-patchar. Feedback direkt till andreas@linux.co.nz.

Notera att vid första uppstarten, under SuSEconfig , gör installationen en prelink på hela systemet för första gången. Detta tar vanligtvis 15-30 minuter. Följande gånger prelinkas bara uppdaterade paket vilket gör att det går mycket snabbare.

För att uppdatera, använd kynaptic. De tre ikonerna på toppanelen ska klickas på en och en. Den första ikonen uppdaterar apt-indexen. Den andra ikonen markerar de uppdaterade paketen och den tredje ikonen laddar ner och installerar uppdateringarna. Man kan använda Edit --> Find för att söka efter ett specifikt paket, t.ex. "fglrx " för ati-drivrutinen.

Om du har en SLICK-ISO från September, var vänlig lägg till följande källor i /etc/apt/sources.list

rpm   http://opensuse.linux.co.nz/apt/suser-agirardet apt/10.0 super
ftp://opensuse.linux.co.nz/pub/SUPER/iso/super-openSUSE-final-20051116-modified-kde.iso
http://opensuse.linux.co.nz/ftp/pub/SUPER/iso/super-openSUSE-final-20051116-modified-kde.iso
torrent: http://www.slo-fi.de/

För närvarande kan nedladdning med BitTorrent ta ett tag eftersom det inte alltid finns en seeder online. Allteftersom torrenten sprids kommer detta problemet att försvinna.


Det verkar som om det fortfarande är problem med SLICK. Jag har laddat ner super-SLICK-RC1-20051003-modified-kde.iso, och jag har ignen user.sel och jag kan inte importera någon *.sel i suse/setup/descr/ ... Kan man komma runt det? Tack!Binära videodrivrutiner

ATI: Använd kynaptic för att installera "fglrx" (kernel-sources och gcc kommer också hämtas) och kör sedan följande i konsollen:
sax2 -r -m 0=fglrx -b /usr/share/doc/packages/fglrx/sax2-profile
Stäng, testa och spara den nya konfigurationen, stäng sax2 och starta om X.
NVIDIA: Använd kynaptic för att installera "nvidia" (kernel-sources och gcc kommer också hämtas) och starta om X.

Development

How to create your own 1 CD install

The iso's are done using the standard recommended Novell way. It contains a modified control.xml to have a more streamlined installation. We have tried to add /boot and /home (you can see that in the control.xml, but for some reason it ignores it, maybe a suse.de person can give us a hint? Apart from that it is a straight install of beta4. My.sel was added under suse/setup/descr, which contains the needed packages. All in all a very straight forward process.

Preparation

Icon-info.png File locations are examples and should be changed to suit your environment or disk space.
# makeSUSEdvd -i -s /yast
 • Create the iso holding directory in /super and your iso directory in /super/SUPER
# mkdir -p /super/SUPER
 • copy the important files over to the iso dir.
# cd /yast
# cp -a LIESMICH COPYING gpg-pubkey-0dfb3188-41ed929b.asc LIESMICH.DOS COPYING.de gpg-pubkey-15c17deb-3f9e80c9.asc ls-lR.gz
autorun.inf COPYRIGHT gpg-pubkey-3d25d3d9-36e12d04.asc media.1 boot COPYRIGHT.de gpg-pubkey-9c800aca-40d8063e.asc pubring.gpg
content directory.yast INDEX.gz control.xml docu LICENSE.TXT SuSEgo.ico /super/SUPER
 • Create the package directories
# mkdir /super/SUPER/suse
# cd /super/SUPER/suse
# mkdir {i586,i686,src,noarch}
# cp -a /yast/suse/setup .

Configuration

 • Modify control.xml in the top dir to suit your needs. Here one of mine control.xml.

COMMENT: If you try to add a fixed software set to the control.xml use the <base_selection> tag instead of <base> - Marcus

Novell control.xml documentation
 • A My.sel file needs to be created following the Novell Document and you can add package names to your standard install by using apt on a XEN virtual machine you can install by following this: How to setup SUSE Linux 10.0 under Xen in SUSE Linux 9.3. That way you are able to install the needed dependencies to a machine and create the My.sel file in suse/setup/descr. After that you can copy each package from /yast/suse/i586 or /yast/suse/noarch or /yast/suse/i686 to /super/SUPER/suse/i586. Here is an example. My.sel.minimal and My.sel.kde

Creation of iso

 • The following will create an iso out of SUPER as SUPER.iso in /super. As you can see if there is a SUPER.kde directory it will also create a SUPER.kde.iso when given the value kde as $1. This will be extended to cater for gnome. The optimized SUPER iso's are going to be similar as the only difference should be a seperate control.xml and different packages.
 • You need to have installed, mkisofs and "Yast2 autoinstall tools".


#!/bin/bash
#script to create iso's for SUPER and 1CD standard

cd /super
if [ "$1" == "kde" ]
then
export SUFF=".kde"
else
export SUFF=""
fi

cd SUPER$SUFF/
echo "SUPER" > media.1/media
echo `  date +%Y%m%d%H%M%S` >>media.1/media
echo "1" >>media.1/media
ls -A1 > directory.yast
cd suse
create_package_descr -x setup/descr/EXTRA_PROV -l english -l spanish -l french -l german -l czech -l hungarian -l italian
cd ..
rm INDEX.gz ls-lR.gz
ls -lR > ls-lR
gzip ls-lR
find . > INDEX
gzip INDEX
cd ..
mkisofs -p "SUPER" -publisher "openSUSE, opensuse@opensuse.org" -r -T -J -pad -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -b \
boot/loader/isolinux.bin -c boot/boot.catalog -hide boot/boot.catalog -hide-joliet boot/boot.catalog -V SU810.001 -o SUPER$SUFF.iso \
SUPER$SUFF
 • In case you need to modify the initrd to for example put an autoinstall.xml into it here a hint how to manipulate it (took me a lot of googling to sort this out)
# cp -a /super/SUPER/boot/loader/initrd /tmp/initrd.gz
# gzip -dc /tmp/initrd.gz >/tmp/initrd.img
# mkdir /tmp/work-initrd; cd /tmp/work-initrd
# cpio -i < /tmp/initrd.img # Extract it from cpio archive
# cp YOUR_INFO_FILE info
# find . | cpio -H newc -o > /tmp/initrd.img
# gzip -c /tmp/initrd.img >/tmp/initrd
# mv /tmp/initrd /super/SUPER/boot/loader/

update script

From one release to the other I use a script.

 • you must have the above old /super/ structure available
 • you must have a new set of iso's and you must have replaced /yast/ with those
 • Download this tar file and untar it
# cd / ; tar -zxf /tmp/runup.tgz
 • Once you have the above setup you can run the following to simply create an updated minimal system
# cd /super ; ./runup ; docd
 • To create a new kde system
# cd /super ; ./runup kde ; docd kde

Bugs

DONE means integrated but not yet released. Once it is released this entries are emptied.


kde

 • Add your bug here
 • Plastik Widget Style missing.
 • Kynaptic doesn't work well, seems that is installing but not. Must use SMART, it works !
 • A Kynaptic alternative may be Kubuntu's Adept Package Manager and Adept-Updater. Project Home Page
 • Update selection is probably redundant
 • USB Motorola Surfboard Modem, doesn't load correctly in installation ( Yast says there is no module ), you need to set up like a Ethernet ( not usb ) and specify to use "usbnet" module. Maybe is the same with others USB cable modem.
 • Cardmngr does not auto-recognise and config pcmcia 10/100 ethernet: RP-1638-V2, manually config, misses files: Not able to connect internet.

gnome

 • Add your bug here
 • KDE Resources and .hidden in the Applications menu
With the new menu editor in Gnome 2.12, you can remove the .hidden by unticking each item it contains, this doesn't work for the KDE Resources however.--Pflodo 15:52, 10 Sep 2005 (MDT)
The issue is that the installation adds these items so there's not much I can do about it (apart from removing K3B from the install)--mboman

minimal

 • Add your bug here
 • i586/glibc rpm is missing (e.g. for VIA CPUs)
 • Update selection is probably redundant
 • opensource driver for ralink wifi card from http://www.ralinktech.com

SLICK

Slim KDE 1 CD install with performance enhancements and KLIK

Packages

kde

Still around 4 Mbyte left to fill. Any package deletions please add also to save space.

 • any missing packages go here
 • smartlink-softmodem
 • Overall suggestion: Keyfunction is to connect to the internet. Make sure every possible way to connect is availlable and auto-configurable.

gnome

 • Any missing packages go here
 • gnome-terminal
 • gdmsetup

minimal

 • any missing packages go here
 • nano
 • Cardmanager (for pcmcia ethernetcards)

SLICK

Slim KDE 1 CD install with performance enhancements and KLIK