Projekt

(Omdirigerad från Projects)
Hoppa till: navigering, sök
openSUSE Community
Gör openSUSE-communityn levande, delta med oss.
AppArmor
Inkluderat i SUSE Linux, AppArmor är ett verktyg för applikationssäkerhet skapat för att ge hög säkerhet samtidigt som det skall vara enkelt att använda som säkerhetsramverk för dina applikationer. AppArmor erbjuder förebyggande säkerhet av operativssystemet och applikationerna från externa eller interna hot men även "zero-day" attacker. Detta sker genom att se till att applikationerna endast utför det de får göra och hindrar även okända applikationsproblem att utnyttjas.
Better Desktop
Better Desktop är ett projekt för att dela användbarhetsdata (usability data) mellan Linux-utvecklare. De senaste åren har det utförts många användbarhetstester på olika delar av skrivbordsmiljöerna i KDE och GNOME. Vi skapade en webplats för utvecklare som önskar ta del av videofilmer från dessa tester. Här finns över 200 videoinspelningar av personer som använder Mozilla Firefox, Evolution, OpenOffice, Banshee, F-Spot och andra applikationer.
Build Service
openSUSEs Build Service gör skapandet av paket enkelt. Det tillhandahåller en samling servrar och annan infrastruktur för att bygga paket till SUSE Linux och andra distributioner. Build Service kan nås via ett web-gränssnitt eller via en kommandolinje-klient. Det finns äv en ett API för specialliserade klienter.
JackLab
Nyligen skapades en plats för musiker och mediaproducenter som önskar använda openSUSE Linux. "JackLab" tar hand om kommunikationen mellan openSUSE-användare och utvecklare. JackLab vill stimulera en ingångs-CD-ISO med hjälp av openSUSE-communityn som innehåller en komplett miljö för musikproduktion.
KDE Updater Applet
Ett projekt för att utveckla en KDE updater applet för det nya paketeringssystemet i SUSE.
Kernel Module Packages
Det är nu möjligt att skapa och tillhandahålla kernel-moduler som inte är del av SUSE's kernel-RPMer, men ändå hanteras på rätt sätt vid uppdatering av kerneln.
Lessons for Lizards
Lessons for Lizards (LfL) är en kokbok av communityn för openSUSE distributionen licensierad under GNU Free Documentation License (GFDL). Planen är att skeppa denna bok med kommande versioner av openSUSE tillsammans med den vaniga dokumentationen. Lessons for Lizards omfattar mer specifika elller exotiska ämnen än de vanliga manualerna.
MicroSUSE
Verktygslåda för openSUSE för inbäddade system har som mål att göra det enkelt att skapa inbäddade Linux-system utan stort extraarbete.
MiniSUSE
openSUSE mini-projektet har som mål att skapa ett minnessnålt SUSE-baserat system.
OpenSUSE för skolor
Detta är en ny vinkling för att skapa ett installationsalternative som använder tilläggprocessen ("ADD-ON"), för att skapa en miljö avsedd för utbildning för lärare och elever..
OpenVZ virtualization
OpenVZ ger möjlighet att köra flera virtuella miljöer (VE) på en fysisk server. Den körs på en kernel och är mycket effektiv, vilket gör att man kan köra hundratals små virtuella miljöer av olika distributioner på ganska enkel hårdvara.
OpenWBEM
OpenWBEM är en företagsklassad öppen implementation av WBEM, skriven i C++, som passar för kommersiell och icke-kommersiella applikationer. Den ger en grundplatta för utveckling av administrativa ramverk som möjliggör bryggor till andra operativsystem och möjliggör ineroperabilitet. Utvecklare kan använda OpenWBEM som en administrationsagent och WBEM-ramverk för att ge applikationer för konfigurering, ändringshantering och hälsokontroll för verksamheten.
SLICK
SLICK står för Suse LIte: Core + Kde, eller om du hellre föredrar, Simple LInux: Core + Kde. Det är ett (potentiellt) projekt för att skapa en effektiv, skrivbordsorienterad, lättanvänd Linux-distribution baserad på SUSE Linux av openSUSE-communityn.
SUPER
Detta är en experimentell communitygren av openSUSE för SUSE Linux. SUPER står för SUSE Performance Enhanced Release och inkluderar optimerad hastighet för skrivbordet, tilläggspaket och funktioner som inte finns i den mer stabila och generella SUSE-releasen.
vorkon - förkonfigurerat
vorkon är en förkortning av det tyska utrycket "vorkonfiguriert". På svenska betyder det "förkonfigurerat", som är idén för projektet. Det är ett slags "pimp my SUSE" av Nicolaus Millin på Verlag GmbH och är tillgängligt på DVD. Just nu är vorkon tillgängligt för openSUSE 10.2 på tyska.
Xgl
Xgl är en Xserver som använder OpenGL för skärmoperationerna.
YaST
YaST är verktyget för installation/konfiguration av SUSE Linux. Det är populärt tackvare sitt lättanvända och attraktiva gränsnitt och möjligheten att snabbt anpassa ditt system under eller efter installationen. YaST guidar dig genom installationen av SUSE Linux. Installationen delas upp i några få steg. YaST kan användas för att konfigurera ett stort antal inställningar såsom hårdvara, system, säkerhet, nätverk, etc.
ZENworks Linux Management Client
Klienten för ZENworks Linux Management används av nästan en miljon Linux-användare som kör en rad olika Linux-distributioner. Denna nya version av klienten är skriven i C# (Mono) och stöder källor av typerna apt, open carpet, Red Carpet och ZENworks Linux Management. Mjukvarupaket presenteras för använvändaren grupperade för enklare förståelse. En enkel prenummerationsmetafor används för att presentera mjukvara för slutanvändaren. Klienten körs som en systemdemon. Den har en modulär arkitektur med både kommandorad- och grafiskt användargränssnitt.


Icon-info.png Novell stöder många öppen källkodsprojekt. Se sammanställd lista på Novell Supported Projects.