The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Installationsproblem (PPC)

(Omdirigerad från PPC Installation Issues)
Hoppa till: navigering, sök

tillbaka till huvudsidan

Uppstart med installations-CD/DVD

CD1 är uppstartningsbar på alla NewWorld G3/G4/G5 Macs, IBM RS/6000 och pSeries, och även på PReP-system. För installation på OldWorld Mac, använd BootX ( från http://penguinppc.org/~benh/ ). För installation på IBM iSeries eller i5-system, starta nätverksservern som är konfigurerad för linuxinstallationen från CD1/ISERIES64-filen som *STMF.

yaboot kommer automatiskt hämta upp rätt kernel för din maskin.

Partitionering av hårddisk

YaST hade inget stöd för hårddiskpartitionering på Apple PowerMacs förrän SuSE Linux 10.1. Allting var tvunget att göras manuellt.

YaST har alltid stött partitionering på IBMs i/pSeries.

Om du behöver partitionera din disk före installationen, kan du alltid starta installationen med start_shell, så får du upp ett skal i installationssystemet där diverse verktyg finns tillgängliga.

Bootloader-installation av SuSE Linux 10.0

Det fanns inget stöd för att installera bootloader automatiskt under installationen, och det fanns inte heller något sätt att repartitionera hårddisken på PowerMacs (i YaST). För att komma runt detta, behöver du först köra installationen (med några speciella steg), sedan måste du ladda om installations-kerneln och välja att ladda det installerade systemet, och slutligen behöver du konfigurera det installerade systemet.

Under installationen, vid huvudmenyn för YaST, väljer du att ändra Booting. Välj sedan Boot Loader Installation och sedan Do not Install any Boot Loader. Fortsätt med resten av installationen tills datorn startar om.

När paketen har kopierats startar systemet om. Eftersom du inte har en bootloader, måste du starta från din installations-kernel igen (antingen din CD-enhet eller en nätverkskälla). När du är inne laddar du linuxrc.

Inuti linuxrc kan du specificera att du vill ladda det installerade systemet - markera val 4 (Start Installation or System) och sedan val 2 (Boot Installed System). Välj rätt rootpartition ochd en kommer startas upp och fortsätta med den andra delen av installationen.

Notera: om du tidigare haft någonting installerat på detta systemet kan du få en (för Open Firmware) uppstartningsbar partition, men ingen config-fil för yaboot. I så fall kan du behöva ställa in i Open Firmware vart du vill ladda ifrån.

När du kommit in i det installerade systemet skapar du /etc/lilo.conf. Detta är en enkel variant på en pSeries:

 boot=/dev/sda1 
 timeout=100 
 default=linux 
 activate 
 
 image=/boot/vmlinux 
    initrd=/boot/initrd 
    label=linux 
    append="root=/dev/sda3 quiet sysrq=1"

Mitt system har en PReP-partition på sda1, swap på sda2, och root på sda3. Kör sedan 'lilo' - ett script som konfigurerar yaboot åt dig - starta sedan om för att testa.

Här är ett mer invecklat Mac-exempel av lilo.conf:

 boot=/dev/hda9
 timeout=100
 default=linux
 activate
image=/boot/vmlinux initrd=/boot/initrd label=linux append="root=/dev/hda11 resume=/dev/hda10 quiet sysrq=1"
other=/dev/hda8 label=macos


Justera exemplet för ditt system, använd pdisk -l för att få en överblick över dina partitioner:

pdisk -l /dev/hda
Partition map (with 512 byte blocks) on '/dev/hda' #: type name length base ( size ) 1: Apple_partition_map 'Apple ' 63 @ 1 2: Apple_Driver43*'Macintosh ' 54 @ 64 3: Apple_Driver43*'Macintosh ' 74 @ 118 4: Apple_Driver_ATA*'Macintosh ' 54 @ 192 5: Apple_Driver_ATA*'Macintosh ' 74 @ 246 6: Apple_Driver_IOKit 'Macintosh ' 512 @ 320 7: Apple_Patches 'Patch Partition' 512 @ 832 8: Apple_HFS 'Macintosh HD ' 13365743 @ 1344 ( 6.4G) 9: Apple_HFS 'Ohne Titel 2 ' 345453 @ 13367087 (168.7M) 10: Apple_UNIX_SVR2 'Swap ' 489513 @ 13712540 (239.0M) 11: Apple_UNIX_SVR2 'A/UX Root ' 39262257 @ 14202053 ( 18.7G) 12: Apple_Free 'Extra ' 10 @ 53464310


I detta exemplet är hda9 en liten HFS-partition (ej HFS+), hda8 är din MacOS-installation.

Kör /sbin/lilo som root för att skriva bootloader till disken och justera boot-device-variabeln i OpenFirmware NVRAM.

Trackpad fungerar inte på iBooks/PowerBooks med inbyggt USB-tangentbord

Nyare iBook- och PowerBookmodeller använder USB-tangentbord och trackpad. Tangentbordet har alltid fungerat, och stöd för trackpads lades till i SuSE Linux 10.1. Tyvärr lades inte drivrutinen för appletouch till i inst-sys.
Därför fungerar inte din trackpad under den första delen av installationen. Använd snabbkommandona på tangentbordet för att navigera: Appletangenten + understruket tecken. Du kan även koppla in en extern USB-mus.

Fel färger på vissa PowerBooks med 10.0

På vissa PowerBooks med ett grafikchip från nVidia (t.ex. 12" G4 PowerBook) kommer du att se helt fel färger när du startar och installerar från den första CD-skivan. När installationen går vidare till den andra CD-skivan, eller ännu senare i det installerade systemet, fungerar X11 som det ska.

För tillfället är det lättaste sättet att undgå detta att starta upp med parametern "textmode=1", vilket ger dig en textbaserad YaST under första delen av installationen.

Installationen kraschar på 1:a generationens iBooks och iMacs

Det finns en bugg i ATI Mach64-kernelns framebuffer device-drivrutin som leder till en krasch så fort Xserver startar på installationssystemet. Symptomet är en vit musmarkör i det övre vänstra hörnet och en död Mac.

Det finns två möjliga sätt att installera på dessa system:

 • Använd textbaserad YaST, vid uppstarten av yaboot skriv:
install textmode=1
 • Försök använda den nativa ATI Xorg-drivrutinen under installationen, detta fungerar sannolikt på iBook. Vid yaboots bootprompt skriver du:
install acceleratedx=1


Tillbaka till huvudsidan