Nätverksinstallation

(Omdirigerad från Network Install)
Hoppa till: navigering, sök

Att genomföra en nätverksinstallation

Ibland är det nödvändigt att upgradera en dator som bara kan nås över ett nätverk. I SUSE Linux finns det flera möjligheter att fjärrköra installationsprogrammet. De är:

 • ssh
 • VNC
 • seriell konsoll

Jag vill bara snabbt beskriva hur man installerar med ssh. Installationen med VNC är liknande, och med seriell konsoll är det ännu enklare. Detta är bara ett tips på hur man gör, inte en djupgående analys.

Förbered uppstart

Hämta de nödvändiga installationsfilerna

Det du behöver för en nätverksinstallation är att starta installations-kerneln samt initrd för installationen på fjärrdatorn. Samtidigt måste du veta vilken IP-adress datorn kommer att ha. Låt oss anta att du har en fast IP-adress. Om du använder dhcp kan du hoppa över nätverksdefinitionerna och använda IP-adressen du får från din dhcp-server.

Kopiera först din kernel-image och initrd för installationen till katalogen /boot:

cd /tmp
wget -O vmlinuz.install ftp://<sökväg till openSUSE>/boot/loader/linux
wget -O initrd.install ftp://<sökväg till openSUSE>/boot/loader/initrd
cp linux /boot/vmlinuz.install
cp initrd /boot/initrd.install

Exempel för SUSE Linux 10.0 med mirrors.kernel.org

cd /tmp
wget http://mirrors.kernel.org/opensuse/distribution/SL-10.0-OSS/inst-source/boot/loader/linux
wget http://mirrors.kernel.org/opensuse/distribution/SL-10.0-OSS/inst-source/boot/loader/initrd
cp linux /boot/vmlinuz.install
cp initrd /boot/initrd.install

Exempel för SUSE Linux 10.1 med mirrors.kernel.org

cd /tmp
wget http://mirrors.kernel.org/opensuse/distribution/SL-10.1/inst-source/boot/i386/loader/linux
wget http://mirrors.kernel.org/opensuse/distribution/SL-10.1/inst-source/boot/i386/loader/initrd
cp linux /boot/vmlinuz.install
cp initrd /boot/initrd.install

Exempel för senaste utvecklingskoden med mirrors.kernel.org & i386

cd /tmp
wget http://mirrors.kernel.org/opensuse/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/boot/i386/loader/linux
wget http://mirrors.kernel.org/opensuse/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/boot/i386/loader/initrd
cp linux /boot/vmlinuz.install
cp initrd /boot/initrd.install

Konfigurera GRUB

Härnäst ska vi förbereda din grub-konfiguration att starta dina images. Om din dators IP-adress är 192.168.10.10, din gateway till internet är 192.168.10.1 och din rootpartition (/) är /dev/hda1, lägger du till följande i /boot/grub/menu.lst :

title Boot -- SUSE LINUX 10.1
  root (hd0,0)
  kernel /boot/vmlinuz.install noapic usessh=1 sshpassword="12345678" install=ftp://<sökväg till openSUSE> hostip=192.168.10.10 netmask=255.255.255.0 gateway=192.168.10.1 nameserver=192.168.10.1
  initrd /boot/initrd.install
Icon-info.png Lösenordet måste vara minst 8 karaktärer långt.

Notera att du måste skriva IP-adressen i sökvägen till SUSE Linux istället för namnet om du inte fyller i en nameserver. Gör sedan detta uppstartsval till standard genom att ändra menu.lst på raden

default 0

till sektionsnumret på ditt nya uppstartsval.

Icon-info.png Om du vill starta upp till en annan sektion tillfälligt, ska du inte byta standardvalet. Använd istället kommandot grubonce 0, där 0 är numret på den nya sektionen.

När du är färdig startar du om datorn.

Exempel för den senaste utvecklingskoden från mirrors.kernel.org

title Boot -- SUSE LINUX DEVEL INSTALL
  root (hd0,4)
  kernel /boot/vmlinuz.install usessh=1 sshpassword="12345678" install=http://204.152.191.7/opensuse/distribution/SL-OSS-factory/inst-source hostip=192.139.88.209 netmask=255.255.255.0 gateway=192.139.88.254 nameserver=192.139.88.1
  initrd /boot/initrd.install

Exempel för SUSE Linux 10.0 från mirrors.kernel.org

title Boot -- SUSE LINUX 10.0
  root (hd0,5)
  kernel /boot/vmlinuz.install noapic usessh=1 sshpassword="12345645" install=http://mirrors.kernel.org/opensuse/distribution/SL-10.0-OSS/inst-source hostip=192.168.81.242 netmask=255.255.255.0 gateway=192.168.81.254 nameserver=192.168.81.1
  initrd /boot/initrd.install

Exempel för SUSE Linux 10.1 från mirrors.kernel.org

title Boot -- SUSE LINUX 10.1
  root (hd0,5)
  kernel /boot/vmlinuz.install noapic usessh=1 sshpassword="12345645" install=http://mirrors.kernel.org/opensuse/distribution/SL-10.1/inst-source hostip=192.168.81.242 netmask=255.255.255.0 gateway=192.168.81.254 nameserver=192.168.81.1
  initrd /boot/initrd.install

Starta installationen

När datorn är igång igen efter omstarten kommer den ladda från din installations-image istället för det installerade systemet. För att komma åt din installations-image, kör du ssh:

ssh -X root@192.168.10.10

och skriver i lösenordet som angavs i sshpassword (i ovanstående exempel är det 123454678). Allt du behöver göra nu är att starta yast (eller yast2 för grafisk installation), och fortsätta som en normal installation.

Icon-info.png Om uppkopplingen bryts under installationen och du ännu inte hunnit skriva i lösenordet för root, väntar du ett par minuter, kopplar upp dig igen och anger installationslösenordet som sattes i grubfilen menu.lst. Efter det måste du köra /usr/lib/YaST2/startup/YaST2.ssh för att fortsätta installationen.

Mer information

Valen som kan användas i kernelns kommandorad finns sammanställda i antingen /usr/share/doc/packages/autoyast2/html/appendix.linuxrc.html eller /usr/share/doc/packages/linuxrc/linuxrc.html. Istället för att använda kolon (:) för att separera namnet och värdena (som i en /info-fil), använd ett är-lika-med-tecken (=) när du lägger till dem valen i kernelns kommandorad i GRUB-menyn. linuxrc försöker alltid ta reda på så mycket information som möjligt om datorn, så om du inte anger information om nätverksuppkopplingen kommer den att använda dhcp för att konfigurera sitt nätverk.