The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Installation utan CD

(Omdirigerad från Installation without CD)
Hoppa till: navigering, sök


Introduktion

Ibland kan du inte bränna en CD eller DVD, kanske för att du inte har tillgång till en brännare, eller för att du inte har några tomma skivor. Du kanske ändå vill installera SUSE på din dator. Du kommer att behöva en internetuppkoppling för att hämta datan. Om datan hämtas innan installationen, genom att ladda ner källorna, eller under installationen, genom FTP eller HTTP, är irrelevant.

Hämta datan

Du kan hämta datan på två sätt. Före installationen eller under installationen.

Före installationen

Om du laddar ner installationsdatan före installationen så behöver du göra datan tillgänglig för installations-kerneln. Återigen finns det två sätt: på din egen dator eller via en dator du kan nå via ett nätverk. Om du gör det på din egen dator, kontrollera att du har en separat partition tillgänglig som är stor nog att rymma allting, en partition som inte formateras under installationen. Du kan använda makeSUSEdvd med parametern

makeSUSEdvd -i -t /sökväg/till/källan ,

du kan spegla siten, eller så kan du ladda ner ISO-filerna direkt. Se speglar för utvecklingsversionen och speglar för den släppta versionen. För installation från en installations-källa, se bara till att datan finns tillgänglig på den lokala datorn.

Under installationen

När du installerar över internet, följ bara Installation via FTP. Du behöver ha en nätverksuppkoppling för att koppla upp dig mot installations-källan.

Installera datan

Du behöver starta upp i installations-kerneln. Olika metoder används beroende på var datan finns. Metoderna kan också variera litegrann beroende på vilket operativsystem du planerar att konfigurera din installation från.

Installation från data lagrad på en annan dator (Internet-/Nätverksinstallation)

Du kan antingen mounta en minimal boot.iso och extrahera en uppstarts-/installations-kernel som du använder i GRUB eller LILO, eller så kan du extrahera floppydiskett-images för att konfigurera och starta upp från floppydisketter.

Internet-/Nätverksinstallation med GRUB/LILO

Ladda först ner boot.iso från en spegelsite. Följande gör du som root: Flytta eller kopiera boot.iso till katalogen boot. I katalogen /boot gör du följande:

# mount -t iso9660 -o loop boot.iso /mnt
# cp /mnt/boot/loader/initrd /boot/suseinitrd
# cp /mnt/boot/loader/linux /boot/suselinux
# umount /mnt

I SUSE Linux 10.1 har sökvägarna ändrats. Du finner linux och initrd i /mnt/boot/<arch>/loader/ nu (byt ut <arch> med i386, x86_64 eller ppc beroende på din hårdvara).

Du kan nu konfigurera GRUB/LILO att starta upp i installations-kerneln med hjälp av instruktionerna längre ner i den här guiden.

Internet-/Nätverksinstallation från floppydisketter

För att starta upp och installera från floppydisketter behöver du ladda ner den första CD-installations-ISOn (SUSE-10.0-CD-OSS-i386-GM-CD1.iso). Nu behöver du göra följande som root i katalogen där du sparade CD1-installations-ISOn:

# su
# mount -t iso9660 -o loop SUSE-10.0-CD-OSS-i386-GM-CD1.iso /mnt
# /mnt/boot/mkbootdisk /mnt

Det verkar som om layouten för 10.1-skivorna har ändrats och mkbootdisk inte fungerar så bra längre (se den här buggen). För 10.1 kan du göra så här:

# su
# mount -t iso9660 -o loop SUSE-Linux-10.1-GM-i386-CD1.iso /mnt
# /path/to/mkbootdisk /mnt/boot/i386/loader/

Ladda först ner mkbootdisk eftersom den inte verkar finnas på CDn längre. Du kan hämta den här.

Kör följande kommado för varje floppydiskett, bootdisk1-7:

# dd if=bootdisk1 of=/dev/fd0

Create boot floppy 1 to 7.jpg

Använd nu floppydisketterna du skapat för att starta upp installations-kerneln och påbörja din internet-installation.

Fjärrnätverksinstallation

Här behandlas en fjärrinstallation, där man inte har direkt tillgång till datorn där SUSE ska installeras. Här används några egenskaper i GRUB som inte är så välkända:

Internet-/Nätverksinstallation från ett USB-minne

Skapa en uppstartningsbar version av mini.iso på ett USB-minne under Windows

Vi antar att Suse är version 10.1 x86_64 eller i386 och att usb-minnet är E: i Windows:

 • Packa upp mini.iso till E: med WinRar
 • Flytta E:\boot\x86_64\loader\* eller E:\boot\i386\loader\* till E:\
 • Radera E:\isolinux.bin
 • Döp om E:\isolinux.cfg till E:\syslinux.cfg
 • Packa upp syslinux-<version>.zip till c:\syslinux
 • Gå till katalogen c:\syslinux\syslinux<version>\win32 i en kommandoprompt
 • Kör syslinux E:

Skapa ett uppstartningsbart USB-minne under Linux

Vi antar att usb-minnet är /dev/sda med en aktiv partition /dev/sda1 och har 12 mb ledigt utrymmme.

i386

umount /dev/sda1
mount -o loop SUSE-Linux-10.1-Remastered-i386-mini.iso /mnt
/mnt/boot/i386/mkbootdisk --32 --partition /dev/sda1 /mnt

x86_64

umount /dev/sda1
mount -o loop SUSE-Linux-10.1-Remastered-x86_64-mini.iso /mnt
/mnt/boot/x86_64/mkbootdisk --64 --partition /dev/sda1 /mnt


Starta upp från USB-minnet och följ instruktionerna under 'Kör installationen' för att ladda en drivrutin för nätverkskortet och specificera nätverksinställningarna för att nå en kopia av installationsmediet på nätverket.


Mot slutet av installationen kan grub-bootloaderns mbr skrivas till USB-minnet istället för hårddisken. Låt bara minnet sitta i och starta om datorn. Den kommer starta upp i det nyinstallerade operativsystemet istället för minibootens installationsmenu. Gå in i yast > system > boot loader > boot loader installation. Välj en lämplig enhet för din installation, och klicka på Finish. Nu kommer datorn att starta upp utan att USB-minnet sitter i.

Installera från data sparad på din lokala dator

Om du har en spegel eller ISO-filer på din lokala hårddisk, eller om du har använt makeSUSEdvd för att skapa Installationskällan, kom då ihåg vilken enhet och på vilken partition den finns. Skriv ner det.

SUSE behöver tillgång till två filer för att kunna starta upp installationssystemet. Dessa filer är initrd och linux.

 • Om du har laddat ner källan (speglad), gör du följande:
# cp /sökväg/till/källan/boot/loader/initrd /boot/inst-initrd
# cp /sökväg/till/källan/boot/loader/linux /boot/inst-linux
 • Om du har laddat ner ISO-filerna till hårddisken behöver du ladda ner initrd och linux separat från en paketkälla. För att göra det går du till Spegelsiter för den släppta versionen, hitta en spegelsite i ditt land, och klicka på länken "Installation Repository". Navigera till katalogen /boot, sedan katalogen för din systemarkitektur, sedan katalogen /loader. I den här katalogen letar du rätt på och laddar ner initrd och linux. Spara dessa till katalogen /boot på din lokala dator och döp om dem till inst-initrd och inst-linux.
 • Om du är en van användare behöver du inte göra detta utan ändra mount points till /path/to/source/boot/loader/linux till /boot/inst-linux istället. Detsamma gäller initrd. Du behöver veta på vilken partition och i vilken katalog du har lagt den.

Ändra bootloader-sekvensen

Uppstartssekvensen behöver korrigeras litegrann. Den behöver veta på vilken hårddisk den ska titta, vart kerneln är och var initrc är. Jag antar att / (root-katalogen) är /dev/hda2 och att /sökväg/till/källa är /dev/hda3. Om du efter uppstarten behöver lite tid att välja vad du vill starta upp, ändrar du timeouten i Grub eller Lilo.

Om du har använt makeSUSEdvd med parametern -i, kommer du presenteras med vad du ska skriva i /boot/grub/menu.lst eller /etc/lilo.conf. Du behöver inte flytta linux och initrd.

Grub

Lägg till följande i /boot/grub/menu.lst

title Install SUSE
root (hd0,0)
kernel /boot/inst-linux
initrd /boot/inst-initrd

Nanmgivandet av diskar är lite annorlunda i Grub. Den första partitionen heter 0 och nästa 1 och så vidare. Den första disken heter 0, andra heter 1 o.s.v, utan att räkna med CD- eller DVD-enheter. Så om din CD-spelare är /dev/hdb och du har Linux medd uppstart på /dev/hdc3 blir det:

root (hd1,2)

Andra hårddisken (0, 1, ...) och tredje partitionen (0, 1, 2, ...) Se info grub eller kör installationen med YaST.

Lilo

Följande information behöver bekräftas. Lägg till följande rader i /etc/lilo.conf

image=/boot/suselinux
initrd=/boot/suseinitrd
label=Install_SUSE
root=/dev/hda1 > (gå efter din egen konfiguration)

Glöm inte att köra lilo innan du startar om. Detta har testats på två x86-datorer med både Grub och Lilo, och fungerar bra.

Andra

Titta på jämförelser på hur man konfigurerar en uppstart till Linux och specificera rätt kernel inst-linux och inst-initrd på rätt disk.

Användandet av denna installationsmetod av SUSE Linux 10.1 Beta 6 kan misslyckas, se (Bugg 155351).

Kör installationen

Ta ur ev. CD- eller DVD-skivor från datorn. Du kommer bara behöva starta om och sedan välja Install SUSE. Du måste göra flera val. Det är i stort sett bara att klicka OK ett antal gånger, tills du ska välja ett installationssätt.

 • Det första meddelandet är Make sure that CD number 1 is in your computer. Tryck OK.
 • Du kommer sedan att meddelas att CDn inte kunde hittas, och att Manuell Installation kommer att startas. Tryck OK.
 • Välj språk. Tryck OK.
 • Välj tangentbordsinställning. Tryck OK.
 • Du kommer till huvudmenyn. Välj Start installation or System och tryck OK.
 • Start installation or Update kommer upp, och du måste välja antingen nätverk (via FTP) eller hårddisk (lokal disk)
  • Via nätverk: Välj server och katalog där installationsfilerna ligger.
  • Hårddisk: Välj partition, och sedan katalog.
   • För ISO-filer måste du fylla i katalognamnet och hela filnamnet på den första ISO-filen.
   • Exempel -- Partition: /sda1 (USB-hårddisk) Katalog: /SUSECDs/SUSE-Linux-10.1-GM-i386-CD1.iso


Varning
Nu startar den vanliga Yast-installationen. Om du har källan på din lokala disk, se till att du inte formaterar den partitionen.