Vanliga frågor - FAQ

(Omdirigerad från Frequently Asked Questions)
Hoppa till: navigering, sök


Vad är openSUSE-projektet?

openSUSE-projektet är ett communityprogram sponsrat av Novell. Det syftar till att sprida Linux överallt. openSUSE.org ger den som önskar fri och enkel tillgång till världens mest användbara Linux-distribution, SUSE Linux. openSUSE-projektet ger Linux-utvecklare och entusiaster allt de behöver för att börja utnyttja Linux. På opensuse.org får du enkel tillgång till färdiga paket och releaser. Det ger också omfattande tillgång till program för communityutveckling och öppen tillgång till utvecklingsprocessen som skapar SUSE Linux.

Vad är målet med openSUSE-projektet?

openSUSE-projektets tre huvudmål är:

 • Skapa SUSE Linux som den enklaste Linux-distributionen för alla att hämta och den mest spridda och använda öppen källkodsplattformen.
 • Skapa en miljö för samverkan inom öppen källkod som gör SUSE Linux till världens bästa Linux-distribution för nya och erfarna Linux-användare.
 • Drastiskt förenkla och öppna upp utvecklings- och paketeringsprocessen för att göra SUSE Linux till grundplattform för Linux-hackers och applikationsutvecklare.

Vem kan medverka i openSUSE-projektet?

Linux-utvecklare och Linux-användare överallt är välkomna att medverka i projektet. Vår övertygelse är att projektet kommer gillas speciellt av:

 • Miljoner SUSE Linux-användare runt om i världen
 • Erfarna Linux-tekniker och applikationsutvecklare som vill skapa sina egna paket för SUSE Linux
 • Linux-experter i företag som värderar SUSE Linux-distributionen vara den som konsekvent levererar de senaste Linux-paketen till communityn i en stabil och integrerad förpackning.

Befintliga Linux-användare och andra intresserade av attt starta med Linux kan besöka openSUSE.org för att ladda ner den senaste officiella releasen av SUSE Linux. Mer tekniska användare som önskar medverka direkt i utvecklingen av SUSE Linux kan ladda ner aktuell utvecklingsversion av distributionen och skicka in buggrapporter och patchar via Bugzilla.

Måste medverkande registera sig?

Generellt, nej. Ingen registrering behövs för att ladda ner mjukvara, källkod eller delta i maillistor. Dock krävs registrering för att skicka buggrapporter, förbättringsförslag eller fixar & patchar.

Hur är openSUSE-projektet organiserat och hanterat?

Alla framgångsrika öppen källkodscommunities startar med en stark vision och stöd respektive ledarskap från en liten dedikerad grupp. Inledningsvis stöds openSUSE av Novell-personal inkluderande betydande tekniker, web och marknadsresurser dedikerade uppgiften. Allt eftersom openSUSE-communityn växer — och när den utvecklar starkt community-baserat ledarskap — kan Novell och openSUSE-communityn överväga andra organisationsmodeller.

Idag är openSUSE-projektet hanterat av många erfarna Novell-anställda och Linux-utvecklare liksom många talangfulla SUSE Linux-testare och användare. Huvudteamet för openSUSE inkluderar inledningsvis: Andreas Jaeger, Adrian Schröter, Sonja Krause-Harder, Christoph Thiel, Michael Löffler och Greg Mancusi-Ungaro. För flera teammedlemmar se: användarlistan.

Vad är openSUSE-projektets releasekalender?

SUSE Linux 10.0 har släppts. Projektet arbetar nu med SUSE Linux 10.1. Som alltid kommer openSUSE erbjuda regelbundna snapshots av den senaste utvecklingsversionen. Teknisk kalender och riktlinjer för utvecklingen finns publicerade på projektets web-plats: www.opensuse.org.

Vad är planerna för openSUSE-projektets communityprogram?

Projektplaner och roadmap finns tillgängliga på openSUSE-sidan: Roadmap. Inledingsvis innehåller planerna för openSUSE-projektet tre faser.

Fas ett: (Augusti 2005)

 • Etablera openSUSE-communityn
 • Leverera nödvändig infrastruktur för communityn: webplats, nedladdningsbara versioner och källkod, Öppen Bugzilla samt IRC-kanaler.
 • Acceptera patchar till SUSE Linux 10.0 beta via bugzilla
 • Öppen beta-testning av SUSE Linux 10.0.

Fas två: (plannerad våren 2006)

 • Förenkla processen för att skicka patchar och etablera ett system för att hantera koden med checkout/checkin
 • Personliga utvecklarkonton för att tillåta enklare medverkan i utvecklingsprocessen på openSUSE

Fas tre: (plannerad sommaren 2006)

 • Introducera en komplett infrastruktur för communityn - med en publikt tillgänglig server för att bygga distributionen (build server), paketbyggare kan snabbt skapa paket och inkludera den i testversioner av den fullständiga distributionen.

Detta är endast en arbetsplan för openSUSE-projektet. Allt eftersom communitymedlemmar ansluter sig kommer priorieringar och tidsramar justeras för att bättre avspegla de behov som finns inom openSUSE-communityn.

Varför startar Novell openSUSE-projektet nu?

openSUSE-projektet skapades efter direkta önskemål från kunder. Med miljoner av användare runt om i världen är SUSE Linux känd för att vara innovativ och lättanvänd, vilket gör den till en av de mest populära distributionerna tillgänglig idag. SUSE Linux-användare har efterfrågat ökad möjlighet att samarbeta vid testning, design och integration av nya funktioner i SUSE Linux. Nu genom openSUSE-projektet, kan Linux-användare överallt forma och förbättra mjukvaran de använder på sin personliga dator och sitt hemmanätverk. De kan även i slutänden influera de kommersiella SUSE Linux-produkterna som företag använder för att köra sina applikationer.

Vad är relationen mellan openSUSE-projektet och Novell?

openSUSE-projektet sponsras av Novell, som tillhandahåller betydande teknikstöd, administration och infrastrukturella resurser. Novell samverkar med openSUSE-communityn för att sätta tekniska mål och behåller det slutgiltiga ansvaret för projektet. Operativsystemet SUSE Linux och assosierade öppen källkodsapplikationer används av Novell som bas för erbjudanden av fullt supporterade och härdade företagslösningar med Linux (till exempel, Novell Linux Desktop).

Kommer Novell fortsätta att sälja konsumentorienterade SUSE Linux i butiker?

Ja. Ett av målen med openSUSE-projektet är att göra SUSE Linux lättillgängligt för alla som önskar. Trots att många SUSE Linux-användare kan ladda ner mjukvaran från projektets web-plats eller från spegelplatserrunt om i världen, finns det SUSE Linux-användare som föredrar att ha en fysisk kopia av produkten. I samverkan med Novell kommer openSUSE-projektet fortsätta att skapa en fullpaketerad butiksversion av distributionen som finns tillgänglig i butiker och på onlinebutiker världen över. Butiksversionen innehåller installationsmedia, tryckta manualer och flertalet kommersiella mjukvaror liksom begränsad support. Tillgången på en butiksversion med support särskiljer SUSE Linux från andra communitybaserade Linux-distributioner.

Vad är skillnaden mellan SUSE Linux och andra Linux-erbjudanden från Novell, inkluderande Enterprise Server 9, Novell Open Enterprise Server och Novell Linux Desktop?

SUSE Linux, som skapas och underhålls av openSUSE-projektet project, är ett stabilt, integrerat Linux-operativsystem som innehåller de senaste öppen källkodspaketen för skrivbordsproduktivitet, multimedia, Web-tjänster, nätverk, infrastruktur och applikationsutveckling. Den innehåller allting du behöver för att börja använda Linux och är utmärkt för personer som önskar använda Linux på sin personliga arbetsstation eller för att driva sitt hemnätverk.

Novell förädlar och förbättrar SUSE Linux för att skapa en härdad och supporterad svit av Linux-produkter för företagens datacenter, affärskritiska servrar, företagsdesktops och infrastrukturapplikationer.

Vad skiljer openSUSE-projektet från Fedora?

Fedora-projektet som sponsras av Red Hat, är ett öppen källkodsinitiativ med en stark community. Det finns även en mängd andra betydande öppen källkodsprojekt såsom Debian och Ubuntu, som har aktiva användar- och utvecklar-communities. Generellt har dessa öppen källkodsprojekt fokus på tekniska frågeställningar som tjänar deras tekniska community av Linux-utvecklare och användare.

openSUSE-projektet vidgar perspektivet även utanför den tekniska communityn till den bredare icke-tekniska communityn av datoranvändare som är intresserade av Linux. openSUSE-projektet skapar genom en öppen och transparent utvecklingsprocess — en stabil, välpollerad Linux-distribution (SUSE Linux) som levererar allt en användare behöver för att börja med Linux. (SUSE Linux är ideligen citerad som den teknisk bästa Linux-varianten och den som utgör den mest stabila.) För att uppfylla missionen att erbjuda Linux till alla, gör openSUSE-projektet SUSE Linux vida tillgängligt till potentiella Linux-användare genom en uppsjö av kanaler. Detta inkluderar en komplett återförsäljarkanal, med en komplett butiksversion med slutanvändardokumentation. Det är endast openSUSE-projektet som förädlar sin Linux-distribution till den punkt där icke-tekniska användare kan få en framgångsrik upplevelse.

Om man jämför Fedora med openSUSE-projektet omfattar och utvecklas flera viktiga öppna standarder som inte finns i Fedora, såsom CIM (Common Information Model) och YaST (en standardiserad svit för konfigurering och administration av Linux). Dessutom har openSUSE-projektet ett stort fokus på skrivbordsanvändning och användbarhet som förstärks av många ledande gränssnittsdesigners i världen.

Vilken är livscykeln för säkerhetsuppdateringar till SUSE Linux?

SUSE Linux uppdateras i två år. För att erhålla längre kodgaranti och uppdateringscykel tillhandahåller Novell företagsversioner av Linux för bland annat server och desktop baserade på SUSE Linux.

Fedora praktiskt taget tvingar dig att uppdatera till den nyaste versionen för att allt skall vara aktuellt, även för säkerhetsuppdateringar. Hur hanterar openSUSE detta?

Detta är också fallet för alla utvecklingsversioner (alpha/beta) av SUSE Linux, men inte för släppta versiner.


Hur kan tidningar få en version av SUSE Linux?

Tidningar behöver ofta en version av SUSE Linux som är anpassad efter dess behov. Det ägnas arbete för att tillfredsställa detta. Om du avser att publicera information om SUSE Linux i en tidning, vänligen kontakta någon av dessa personer: