MediaWiki API result

This is the HTML representation of the JSON format. HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.

Specify the format parameter to change the output format. To see the non-HTML representation of the JSON format, set format=json.

See the complete documentation, or the API help for more information.

{
  "batchcomplete": "",
  "continue": {
    "gapcontinue": "Sl\u00e4ppt_version",
    "continue": "gapcontinue||"
  },
  "query": {
    "pages": {
      "10": {
        "pageid": 10,
        "ns": 0,
        "title": "Roadmap",
        "revisions": [
          {
            "contentformat": "text/x-wiki",
            "contentmodel": "wikitext",
            "*": "__NOTOC__\n\nopenSUSE-projektet kommer att introducera nya funktioner i olika etapper. Successivt kommer communitymedlemmar att dra nytta av \u00f6kad tillg\u00e5ng till det unika systemet Novell AutoBuild, som ger kraftfull k\u00e4llkodshantering och system f\u00f6r att bygga distributionen. Med AutoBuild kan utvecklare g\u00f6ra sina applikationer k\u00f6rbara p\u00e5 flera h\u00e5rdvaruarkitekturer och \u00e4ven utveckla dem f\u00f6r att st\u00f6dja andra openSUSE-baserade distributioner. Denna flexibilitet hj\u00e4lper openSUSE att bli ett av de mest betydande communityprojekten f\u00f6r Linux.\n\n= Framtida \u00e4ndringar av openSUSE-projetet =\n==Build Service==\n\nL\u00e4s mer om byggtj\u00e4nsten i [[:en:Build_Service/Roadmap|Build Service Roadmap]] f\u00f6r detaljerad kalender. \n\n== openSUSE 11.2 kalender ==\n\nN\u00e4sta version \u00e4r openSUSE 11.2 enligt f\u00f6ljande schema:\n\n* 23 Apr openSUSE 11.2 Milestone 1 release\n* 28 Maj openSUSE 11.2 Milestone 2 release\n* 30 Jun openSUSE 11.2 Milestone 3 release\n* 24 Jul openSUSE 11.2 Milestone 4 release\n* 6 Aug openSUSE 11.2 Milestone 5 Release\n* 20 Aug openSUSE 11.2 Milestone 6 Release\n* 10 Sep openSUSE 11.2 Milestone 7 Release\n* 1 Okt openSUSE 11.2 Milestone 8 Release\n* 15 Okt openSUSE 11.2 RC1 Release\n* 29 Okt openSUSE 11.2 RC2 Release\n* 12 Nov openSUSE 11.2 Release \n\nF\u00f6r mer information se den [[:en:Roadmap/11.2|engelska Roadmapen]] f\u00f6r 11.2\n\n==openSUSE 11.1 kalender ==\n\nopenSUSE 11.1 sl\u00e4pptes den 18 dec ([[Roadmap/11.1|Roadmap]], [[Featurelist_11.1|feature list]], [[Screenshots/11.1|screenshots]])\n\n==openSUSE 11.0 kalender ==\n\nopenSUSE 11.0 sl\u00e4pptes den 19 juni ([[Roadmap/11.0|Roadmap]], [[Product_Highlights/11.0|Product Highlights]]).\n\n==openSUSE 10.3 kalender ==\n\nopenSUSE 10.3 sl\u00e4pptes Torsdagen den 4:e Oktober ([[:en:Roadmap/10.3|Roadmap]], [[:en:Product_Highlights/10.3|Product Highlights]]).\n\n\n== Andra underprojekt ==\n\nopenSUSE har m\u00e5nga olika [[Projekt|projekt]] med sina egna kalendrar p\u00e5 de egna sidorna. Anv\u00e4nd [[:en:Talk:Roadmap|diskussionsl\u00e4nken]] f\u00f6r att f\u00e5 reda p\u00e5 mer om projektens kalendrar.\n\nF\u00f6r mer information se den [[:en:Roadmap|engelska Roadmapen]] samt \u00e4ndringarna i [[:en:Factory/News|Factory/News]].\n\n===openSUSE Wiki===\nN\u00e5gra uppgifter som [[:en:Wiki_Team|Wiki Teamet]] jobbar med i den kommande tiden \u00e4r:\n* Nya \u00f6versatta Wiki sidor\n\n\n{{IW|Roadmap}}"
          }
        ]
      },
      "169": {
        "pageid": 169,
        "ns": 0,
        "title": "SeaMonkey",
        "revisions": [
          {
            "contentformat": "text/x-wiki",
            "contentmodel": "wikitext",
            "*": "Webbl\u00e4sare, avancerad e-post och nyhetsuppl\u00e4sare, IRC klient och WYSIWYG HTML editor, allt det som g\u00f6r webb anv\u00e4ndning simpelt -- allt ditt Internet beh\u00f6ver i ett program. SeaMonkey \u00e4r en vidareutveckling av programsviten [[Mozilla Suite | Mozilla Application Suite]]. \n\n==Se Ocks\u00e5==\n*[[Mozilla Suite]]\n*[[Firefox]]\n*[[Thunderbird]]\n*[[Konqueror]]\n\n[[en:SeaMonkey]]"
          }
        ]
      }
    }
  }
}