MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

Huvudmodul

Status: Alla funktioner som visas på denna sida borde fungera. API:et är dock fortfarande under aktiv utveckling och kan ändras när som helst. Prenumerera på e-postlistan för att få aviseringar om uppdateringar.

Felaktiga förfrågningar: När felaktiga förfrågningar skickas till API:et skickas en HTTP-header med nyckeln "MediaWiki-API-Error" och sedan sätts både värdet på headern och den felkoden som returneras till samma värde. För mer information läs API: Fel och varningar.

Parametrar:
action

Vilken åtgärd som ska utföras.

Ett av följande värden: abusefiltercheckmatch, abusefilterchecksyntax, abusefilterevalexpression, abusefilterunblockautopromote, block, categorytree, changeauthenticationdata, checktoken, cirrus-config-dump, cirrus-mapping-dump, cirrus-settings-dump, clearhasmsg, clientlogin, compare, createaccount, delete, edit, emailuser, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, geocode, help, imagerotate, import, linkaccount, login, logout, managetags, mergehistory, move, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, protect, purge, query, removeauthenticationdata, resetpassword, revisiondelete, rollback, rsd, setnotificationtimestamp, stashedit, tag, tokens, unblock, undelete, unlinkaccount, upload, userrights, watch
Default: help
format

Formatet för utdata.

Ett av följande värden: json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
Default: jsonfm
maxlag

Maximum lag can be used when MediaWiki is installed on a database replicated cluster. To save actions causing any more site replication lag, this parameter can make the client wait until the replication lag is less than the specified value. In case of excessive lag, error code maxlag is returned with a message like Waiting for $host: $lag seconds lagged.
See Manual: Maxlag parameter for more information.

Type: integer
smaxage

Ange headervärdet s-maxage till så här många sekunder. Fel cachelagras aldrig.

Type: integer
Default: 0
maxage

Ange headervärdet max-age till så här många sekunder. Fel cachelagras aldrig.

Type: integer
Default: 0
assert

Bekräfta att användaren är inloggad om satt till user, eller har bot-användarrättigheter om satt till bot.

Ett av följande värden: user, bot
requestid

Alla värde som anges här kommer att inkluderas i svaret. Kan användas för att särskilja förfrågningar.

servedby

Inkludera det värdnamn som besvarade förfrågan i resultatet.

Type: boolean (details)
curtimestamp

Inkludera den aktuella tidsstämpeln i resultatet.

Type: boolean (details)
origin

När API:et används genom en cross-domain AJAX-begäran (CORS), ange detta till den ursprungliga domänen. Detta måste inkluderas i alla pre-flight-begäran, och mpste därför vara en del av den begärda URI:n (inte i POST-datat). Detta måste överensstämma med en av källorna i headern Origin exakt, så den måste sättas till något i stil med http://en.wikipedia.org eller https://meta.wikimedia.org. Om denna parameter inte överensstämmer med headern Origin, returneras ett 403-svar. Om denna parameter överensstämmer med headern Origin och källan är vitlistad, sätts en Access-Control-Allow-Origin-header.

uselang

Språk som ska användas för meddelandeöversättningar. En lista med koder kan hämtas från action=query&meta=siteinfo med siprop=languages, eller ange user för att använda den aktuella användarens språkpreferenser, eller ange content för att använda innehållsspråket.

Default: user
Permissions:
writeapi
Använda skriv-API:et
Granted to: all, user, bot
apihighlimits
Use higher limits in API queries (slow queries: 500; fast queries: 5000). The limits for slow queries also apply to multivalue parameters.
Granted to: bot, sysop

action=abusefiltercheckmatch

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: Abuse Filter
 • License: GPL-2.0+

Check to see if an AbuseFilter matches a set of variables, editor logged AbuseFilter event.

vars, rcid or logid is required however only one may be used.

Parametrar:
filter

The full filter text to check for a match.

Denna parameter är obligatorisk.
vars

JSON-kodad lista av variabler att testa mot.

rcid

Recent change ID to check against.

Type: integer
logid

Abuse filter log ID to check against.

Type: integer

action=abusefilterchecksyntax

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: Abuse Filter
 • License: GPL-2.0+

Kontrollera syntax för ett AbuseFilter-filter.

Parameter:
filter

Den fulla texten att kontrollera syntaxen på.

Denna parameter är obligatorisk.

action=abusefilterevalexpression

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: Abuse Filter
 • License: GPL-2.0+

Utvärdera ett AbuseFilter-uttryck.

Parameter:
expression

Uttrycket att utvärdera.

Denna parameter är obligatorisk.

action=abusefilterunblockautopromote

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: Abuse Filter
 • License: GPL-2.0+

Unblocks a user from receiving autopromotions due to an abusefilter consequence.

Parametrar:
user

Användarnamn för användaren du vill avblockera.

Denna parameter är obligatorisk.
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.

action=block

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Blockera en användare.

Parametrar:
user

Användare, IP-adress eller IP-intervall du vill blockera.

Denna parameter är obligatorisk.
Type: user name
expiry

Förfallotid. Kan vara Kan vara relativt (t.ex. 5 months eller 2 weeks) eller absolut (t.ex. 2014-09-18T12:34:56Z). Om satt till infinite, indefinite eller never, kommer blockeringen aldrig att löpa ut.

Default: never
reason

Orsak till blockering.

Default: (empty)
anononly

Blockera endast anonyma användare (t.ex. inaktivera anonyma redigeringar för denna IP-adress).

Type: boolean (details)
nocreate

Förhindra registrering av användarkonton.

Type: boolean (details)
autoblock

Blockera automatiskt den senast använda IP-adressen, och alla efterföljande IP-adresser de försöker logga in från.

Type: boolean (details)
noemail

Hindra användaren från att skicka e-post via wikin. (Kräver rättigheten blockemail).

Type: boolean (details)
hidename

Döljer användarnamnet från blockeringsloggen. (Kräver rättigheten hideuser).

Type: boolean (details)
allowusertalk

Låt användaren redigera sin egen diskussionssida (beror på $wgBlockAllowsUTEdit).

Type: boolean (details)
reblock

Skriv över befintlig blockering om användaren redan är blockerad.

Type: boolean (details)
watchuser

Bevaka användarens eller IP-adressens användarsida och diskussionssida

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.
Examples:
Blockera IP-adressen 192.0.2.5 i tre dagar med motivationen First strike
api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [open in sandbox]
Blockera användare Vandal på obegränsad tid med motivationen Vandalism, och förhindra kontoskapande och e-post.
api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [open in sandbox]

action=categorytree

 • Denna modul är intern eller instabil. Dess funktion kan ändras utan föregående meddelande.
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: CategoryTree
 • License: GPL-2.0+

Intern modul för tillägget CategoryTree.

Parametrar:
category

Title in the category namespace, prefix will be ignored if given.

Denna parameter är obligatorisk.
options

Options for the CategoryTree constructor as a JSON object. Depth option defaults to 1.

action=changeauthenticationdata (changeauth)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Change authentication data for the current user.

Parametrar:
changeauthrequest

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change.

Denna parameter är obligatorisk.
changeauthtoken

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=checktoken

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Check the validity of a token from action=query&meta=tokens.

Parametrar:
type

Typ av token som testas.

Denna parameter är obligatorisk.
Ett av följande värden: createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
token

Token att testa.

Denna parameter är obligatorisk.
maxtokenage

Högsta tillåtna åldern för token, i sekunder.

Type: integer
Example:
Testa giltigheten av en csrf-token.
api.php?action=checktoken&type=csrf&token=123ABC [open in sandbox]

action=cirrus-config-dump

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: CirrusSearch
 • License: GPL-2.0+

Dumpa av CirrusSearch-konfiguration.

Example:
Get a dump of CirrusSearch configuration.
api.php?action=cirrus-config-dump [open in sandbox]

action=cirrus-mapping-dump

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: CirrusSearch
 • License: GPL-2.0+

Dumpa av CirrusSearch-mappning för denna wiki.

Example:
Get a dump of the CirrusSearch mapping for this wiki.
api.php?action=cirrus-mapping-dump [open in sandbox]

action=cirrus-settings-dump

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: CirrusSearch
 • License: GPL-2.0+

Dumpa av CirrusSearch-inställningar för denna wiki.

Example:
Get a dump of CirrusSearch settings for this wiki.
api.php?action=cirrus-settings-dump [open in sandbox]

action=clearhasmsg

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Rensa hasmsg-flaggan för den aktuella användaren.

Example:
Rensa hasmsg-flaggan för den aktuella användaren
api.php?action=clearhasmsg [open in sandbox]

action=clientlogin (login)

 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Log in to the wiki using the interactive flow.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login, and a login token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying loginreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with logincontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to loginreturnurl. Then post to this module with logincontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have an linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametrar:
loginrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login or from a previous response from this module.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
loginmessageformat

Format to use for returning messages.

Ett av följande värden: html, wikitext, raw, none
Default: wikitext
loginmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolean (details)
loginpreservestate

Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.

Type: boolean (details)
loginreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or logincontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a logincontinue request to this API module.

logincontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or loginreturnurl is required.

Type: boolean (details)
logintoken

A "login" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.
Examples:
Start the process of logging in to the wiki as user Example with password ExamplePassword.
api.php?action=clientlogin&username=Example&password=ExamplePassword&loginreturnurl=http://example.org/&logintoken=123ABC [open in sandbox]
Continue logging in after a UI response for two-factor auth, supplying an OATHToken of 987654.
api.php?action=clientlogin&logincontinue=1&OATHToken=987654&logintoken=123ABC [open in sandbox]

action=compare

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Hämta skillnaden mellan två sidor.

Ett versionsnummer, en sidtitel, eller ett sid-Id för både "from" och "to" måste skickas.

Parametrar:
fromtitle

Första titeln att jämföra.

fromid

Första sid-ID att jämföra.

Type: integer
fromrev

Första version att jämföra.

Type: integer
totitle

Andra titeln att jämföra.

toid

Andra sid-ID att jämföra.

Type: integer
torev

Andra version att jämföra.

Type: integer
Example:
Skapa en diff mellan version 1 och 2
api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [open in sandbox]

action=createaccount (create)

 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Skapa ett nytt användarkonto.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create, and a createaccount token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying createreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with createcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to createreturnurl. Then post to this module with createcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have an linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametrar:
createrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create or from a previous response from this module.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
createmessageformat

Format to use for returning messages.

Ett av följande värden: html, wikitext, raw, none
Default: wikitext
createmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolean (details)
createpreservestate

Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.

If action=query&meta=authmanagerinfo returned true for hasprimarypreservedstate, requests marked as primary-required should be omitted. If it returned a non-empty value for preservedusername, that username must be used for the username parameter.

Type: boolean (details)
createreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or createcontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a createcontinue request to this API module.

createcontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or createreturnurl is required.

Type: boolean (details)
createtoken

A "createaccount" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=delete

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Radera en sida.

Parametrar:
title

Titel på sidan du vill radera. Kan inte användas tillsammans med pageid.

pageid

Sid-ID för sidan att radera. Kan inte användas tillsammans med titel.

Type: integer
reason

Orsak till radering. Om orsak inte ges kommer en orsak att automatiskt genereras och användas.

tags

Change tags to apply to the entry in the deletion log.

Värden (separerade med |):
watch
Föråldrad.

Lägg till sidan i aktuell användares bevakningslista.

Type: boolean (details)
watchlist

Lägg till eller ta bort sidan ovillkorligen från den aktuella användarens bevakningslista, använd inställningar eller ändra inte bevakning.

Ett av följande värden: watch, unwatch, preferences, nochange
Default: preferences
unwatch
Föråldrad.

Ta bort sidan från aktuell användares bevakningslista.

Type: boolean (details)
oldimage

Namnet på den gamla bilden att radera som tillhandahålls av action=query&prop=imageinfo&iiprop=archivename.

token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.

action=edit

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Skapa och redigera sidor.

Parametrar:
title

Titel på sidan du vill redigera. Kan inte användas tillsammans med pageid.

pageid

Sid-ID för sidan du vill redigera. Kan inte användas tillsammans med titel.

Type: integer
section

Avsnittsnummer. 0 för det översta avsnittet, new för ett nytt avsnitt.

sectiontitle

Rubriken för ett nytt avsnitt.

text

Sidans innehåll.

summary

Redigeringssammanfattning. Även avsnittets rubrik när section=new och sectiontitle inte anges.

tags

Ändra taggar till att gälla för revideringen.

Värden (separerade med |):
minor

Mindre redigering.

Type: boolean (details)
notminor

Icke-mindre redigering.

Type: boolean (details)
bot

Markera denna redigering som robotredigering.

Type: boolean (details)
basetimestamp

Tidsstämpel för grundversionen, används för att upptäcka redigeringskonflikter. Kan erhållas genom action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
starttimestamp

Tidsstämpel för när redigeringsprocessen började, används för att upptäcka redigeringskonflikter. Ett lämpligt värde kan erhållas via curtimestamp när redigeringsprocessen startas (t.ex. när sidans innehåll laddas för redigering).

Type: timestamp (allowed formats)
recreate

Ignorera felmeddelande om sidan har blivit raderad under tiden.

Type: boolean (details)
createonly

Redigera inte sidan om den redan finns.

Type: boolean (details)
nocreate

Kasta ett fel om sidan inte finns.

Type: boolean (details)
watch
Föråldrad.

Lägg till sidan i den aktuella användarens bevakningslista.

Type: boolean (details)
unwatch
Föråldrad.

Ta bort sidan från aktuell användares bevakningslista.

Type: boolean (details)
watchlist

Lägg till eller ta bort sidan ovillkorligen från den aktuella användarens bevakningslista, använd inställningar eller ändra inte bevakning.

Ett av följande värden: watch, unwatch, preferences, nochange
Default: preferences
md5

MD5-hash för text-parametern, eller prependtext- och appendtext-parametrarna sammanfogade.

prependtext

Lägg till denna text i början på sidan. Ersätter text.

appendtext

Lägg till denna text i slutet på sidan. Ersätter text.

Använd section=new för att lägga till en ny sektion, hellre än denna parameter.

undo

Ångra denna sidversion. Skriver över text, prependtext och appendtext.

Type: integer
undoafter

Ångra alla sidversioner från undo till denna. Om inte, ångra endast en sidversion.

Type: integer
redirect

Åtgärda automatiskt omdirigeringar.

Type: boolean (details)
contentformat

Det serialiseringsformat som används för indatatexten.

Ett av följande värden: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
contentmodel

Det nya innehållets innehållsmodell.

Ett av följande värden: wikitext, javascript, json, css, text
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Token ska alltid skickas som sista parameter, eller åtminstone efter text-parametern

Denna parameter är obligatorisk.

action=emailuser

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Skicka e-post till en användare.

Parametrar:
target

Användare att skicka e-post till.

Denna parameter är obligatorisk.
subject

Ämnesrubrik.

text

E-postmeddelandets innehåll.

Denna parameter är obligatorisk.
ccme

Skicka en kopia av detta e-postmeddelande till mig.

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.
Example:
Skicka ett e-postmeddelande till användaren WikiSysop med texten Content.
api.php?action=emailuser&target=WikiSysop&text=Content&token=123ABC [open in sandbox]

action=expandtemplates

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Expanderar alla mallar i wikitext.

Parametrar:
title

Sidans rubrik.

Default: API
text

Wikitext att konvertera.

Denna parameter är obligatorisk.
revid

Revision ID, för {{REVISIONID}} och liknande variabler.

Type: integer
prop

Which pieces of information to get.

Note that if no values are selected, the result will contain the wikitext, but the output will be in a deprecated format.

wikitext
Den expanderade wikitexten.
categories
Any categories present in the input that are not represented in the wikitext output.
properties
Page properties defined by expanded magic words in the wikitext.
volatile
Whether the output is volatile and should not be reused elsewhere within the page.
ttl
The maximum time after which caches of the result should be invalidated.
modules
Any ResourceLoader modules that parser functions have requested be added to the output. Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
jsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page.
encodedjsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page as a JSON string.
parsetree
The XML parse tree of the input.
Värden (separerade med |): wikitext, categories, properties, volatile, ttl, modules, jsconfigvars, encodedjsconfigvars, parsetree
includecomments

Om HTML-kommentarer skall inkluderas i utdata.

Type: boolean (details)
generatexml
Föråldrad.

Generera ett XML tolknings träd (ersatt av prop=parsetree).

Type: boolean (details)
Example:
Expandera wikitexten {{Project:Sandbox}}.
api.php?action=expandtemplates&text={{Project:Sandbox}} [open in sandbox]

action=feedcontributions

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Returnerar en användares bidragsflöde.

Parametrar:
feedformat

Flödets format.

Ett av följande värden: rss, atom
Default: rss
user

De användare vars bidrag ska hämtas.

Denna parameter är obligatorisk.
Type: user name
namespace

Vilken namnrymd att filtrera bidrag med.

Ett av följande värden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
year

Från år (och tidigare).

Type: integer
month

Från månad (och tidigare).

Type: integer
tagfilter

Filtrera bidrag som har dessa taggar.

Värden (separerade med |):
Default: (empty)
deletedonly

Visa bara borttagna bidrag.

Type: boolean (details)
toponly

Visa endast ändringar som är senaste revideringen.

Type: boolean (details)
newonly

Visa endast redigeringar där sidor skapas.

Type: boolean (details)
showsizediff

Visa skillnaden i storlek mellan revisioner.

Type: boolean (details)

action=feedrecentchanges

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Returnerar ett flöde med senaste ändringar.

Parametrar:
feedformat

Flödets format.

Ett av följande värden: rss, atom
Default: rss
namespace

Namnrymder att begränsa resultaten till.

Ett av följande värden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
invert

Alla namnrymder utom den valda.

Type: boolean (details)
associated

Include associated (talk or main) namespace.

Type: boolean (details)
days

Dagar att begränsa resultaten till.

The value must be no less than 1.
Type: integer
Default: 7
limit

Maximalt antal resultat att returnera.

The value must be between 1 and 50.
Type: integer
Default: 50
from

Visa förändringar sedan dess.

Type: timestamp (allowed formats)
hideminor

Dölj mindre ändringar.

Type: boolean (details)
hidebots

Dölj robotändringar.

Type: boolean (details)
hideanons

Dölj ändringar av oinloggade användare.

Type: boolean (details)
hideliu

Dölj ändringar av inloggade användare.

Type: boolean (details)
hidepatrolled

Dölj patrullerade ändringar.

Type: boolean (details)
hidemyself

Dölj ändringar av aktuell användare.

Type: boolean (details)
hidecategorization

Hide category membership changes.

Type: boolean (details)
tagfilter

Filtrera efter tagg.

target

Visa endast ändringarna av sidor som den här sidan länkar till.

showlinkedto

Visa ändringarna på sidor som är länkade till den valda sidan i stället.

Type: boolean (details)
categories

Show only changes on pages in all of these categories.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
categories_any

Show only changes on pages in any of the categories instead.

Type: boolean (details)

action=feedwatchlist

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Returnerar ett flöde från bevakningslistan.

Parametrar:
feedformat

Flödets format.

Ett av följande värden: rss, atom
Default: rss
hours

Lista sidor ändrade inom så här många timmar från nu.

The value must be between 1 and 72.
Type: integer
Default: 24
linktosections

Länka direkt till ändrade avsnitt om möjligt.

Type: boolean (details)
allrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Type: boolean (details)
wlowner

Used along with token to access a different user's watchlist.

Type: user name
wltoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set show=minor|!anon.

Värden (separerade med |): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, unread, !unread
wltype

Which types of changes to show:

edit
Regular page edits.
new
Page creations.
log
Log entries.
external
External changes.
categorize
Category membership changes.
Värden (separerade med |): edit, new, log, external, categorize
Default: edit|new|log|categorize
wlexcludeuser

Don't list changes by this user.

Type: user name
Examples:
Visa flödet från bevakningslistan.
api.php?action=feedwatchlist [open in sandbox]
Visa alla ändringar på besökta sidor under de senaste sex timmarna.
api.php?action=feedwatchlist&allrev=&hours=6 [open in sandbox]

action=filerevert

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Återställ en fil till en äldre version.

Parametrar:
filename

Målfilens namn, utan prefixet Fil:.

Denna parameter är obligatorisk.
comment

Ladda upp kommentar.

Default: (empty)
archivename

Arkiv-namn för revisionen att gå tillbaka till.

Denna parameter är obligatorisk.
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.

action=geocode

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: Maps
 • License: GPL-2.0+

API module for geocoding.

Parametrar:
locations

The locations to geocode

Denna parameter är obligatorisk.
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
service

The geocoding service to use

Ett av följande värden: google, geocoderus, nominatim
props
(no description)
Värden (separerade med |): lat, lon, alt
Default: lat|lon

action=help

Visa hjälp för de angivna modulerna.

Parametrar:
modules

Vilka moduler som hjälpen ska visas för (värdena på parametrarna action och format, eller main). Undermoduler kan anges med ett plustecken (+).

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
Default: main
submodules

Inkludera hjälp för undermoduler av den namngivna modulen.

Type: boolean (details)
recursivesubmodules

Inkludera hjälp för undermoduler rekursivt.

Type: boolean (details)
wrap

Omge utdatan i en standard API respons struktur.

Type: boolean (details)
toc

Inkludera en innehållsförteckning i HTML-utdata.

Type: boolean (details)

action=imagerotate

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Rotera en eller flera bilder.

Parametrar:
rotation

Grader att rotera bild medurs.

Denna parameter är obligatorisk.
Ett av följande värden: 90, 180, 270
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

Ett av följande värden: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz, zh.

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.

action=import

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Importera en sida från en annan wiki, eller en XML fil.

Notera att HTTP POST måste bli gjord som en fil uppladdning (d.v.s med multipart/form-data) när man skickar en fil för xml parametern.

Parametrar:
summary

Importera sammanfattning.

xml

Uppladdad XML-fil.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
interwikisource

För interwiki-importer: wiki som du vill importera från.

Ett av följande värden:
interwikipage

För interwiki-importer: sidan som du vill importera.

fullhistory

För interwiki-importer: importera hela historiken, inte bara den aktuella versionen.

Type: boolean (details)
templates

För interwiki-importer: importera även alla mallar som ingår.

Type: boolean (details)
namespace

Importera till denna namnrymd. Kan inte användas tillsammans med rootpage.

Ett av följande värden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
rootpage

Importera som undersida till denna sida. Kan inte användas tillsammans med namespace.

token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.

action=linkaccount (link)

 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Link an account from a third-party provider to the current user.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link, and a csrf token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying linkreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with linkcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to linkreturnurl. Then post to this module with linkcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have an linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametrar:
linkrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link or from a previous response from this module.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
linkmessageformat

Format to use for returning messages.

Ett av följande värden: html, wikitext, raw, none
Default: wikitext
linkmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolean (details)
linkreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or linkcontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a linkcontinue request to this API module.

linkcontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or linkreturnurl is required.

Type: boolean (details)
linktoken

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=login (lg)

 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Logga in och hämta autentiserings-cookies.

Om inloggningen lyckas, finns de cookies som krävs med i HTTP-svarshuvuden. Om inloggningen misslyckas kan ytterligare försök per tidsenhet begränsas, som ett sätt att försöka minska risken för automatiserade lösenordsgissningar.

Parametrar:
lgname

Användarnamn.

lgpassword

Lösenord.

lgdomain

Domän (valfritt).

lgtoken

A "login" token retrieved from action=query&meta=tokens

action=logout

 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Logga ut och rensa sessionsdata.

Parameter:
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.
Example:
Logga ut den aktuella användaren
api.php?action=logout&token=123ABC [open in sandbox]

action=managetags

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Utför hanterings uppgifter relaterade till förändrings taggar.

Parametrar:
operation

Which operation to perform:

create
Create a new change tag for manual use.
delete
Remove a change tag from the database, including removing the tag from all revisions, recent change entries and log entries on which it is used.
activate
Activate a change tag, allowing users to apply it manually.
deactivate
Deactivate a change tag, preventing users from applying it manually.
Denna parameter är obligatorisk.
Ett av följande värden: create, delete, activate, deactivate
tag

Tagg för att skapa, radera, aktivera eller inaktivera. Vid skapande av tagg kan taggen inte existera. Vid raderande av tagg måste taggen existera. För aktiverande av tagg måste taggen existera och inte användas i ett tillägg. För inaktivering av tagg måste taggen användas just nu och vara manuellt definierad.

Denna parameter är obligatorisk.
reason

En icke-obligatorisk orsak för att skapa, radera, aktivera, eller inaktivera taggen.

ignorewarnings

Om du vill ignorera varningar som utfärdas under operationen.

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.

action=mergehistory

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Merge page histories.

Parametrar:
from

Title of the page from which history will be merged. Cannot be used together with fromid.

fromid

Page ID of the page from which history will be merged. Cannot be used together with from.

Type: integer
to

Title of the page to which history will be merged. Cannot be used together with toid.

toid

Page ID of the page to which history will be merged. Cannot be used together with to.

Type: integer
timestamp

Timestamp up to which revisions will be moved from the source page's history to the destination page's history. If omitted, the entire page history of the source page will be merged into the destination page.

Type: timestamp (allowed formats)
reason

Reason for the history merge.

Default: (empty)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.

action=move

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Flytta en sida.

Parametrar:
from

Titeln på sidan du vill flytta. Kan inte användas tillsammans med fromid.

fromid

Sid-ID för sidan att byta namn. Kan inte användas tillsammans med from.

Type: integer
to

Titel att byta namn på sidan till.

Denna parameter är obligatorisk.
reason

Orsak till namnbytet.

Default: (empty)
movetalk

Byt namn på diskussionssidan, om den finns.

Type: boolean (details)
movesubpages

Byt namn på undersidor, om tillämpligt.

Type: boolean (details)
noredirect

Skapa inte en omdirigering.

Type: boolean (details)
watch
Föråldrad.

Lägg till sidan och omdirigeringen till den aktuella användarens bevakningslista.

Type: boolean (details)
unwatch
Föråldrad.

Ta bort sidan och omdirigeringen från den aktuella användarens bevakningslista.

Type: boolean (details)
watchlist

Lägg till eller ta bort sidan ovillkorligen från den aktuella användarens bevakningslista, använd inställningar eller ändra inte bevakning.

Ett av följande värden: watch, unwatch, preferences, nochange
Default: preferences
ignorewarnings

Ignorera alla varningar.

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.

action=opensearch

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Sök wikin med protokollet OpenSearch.

Parametrar:
search

Söksträng.

limit

Maximalt antal resultat att returnera.

Inte mer än 100 (100 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
namespace

Namnrymder att genomsöka.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Default: 0
suggest

Gör ingenting om $wgEnableOpenSearchSuggest är falskt.

Type: boolean (details)
redirects

How to handle redirects:

return
Return the redirect itself.
resolve
Return the target page. May return fewer than limit results.

For historical reasons, the default is "return" for format=json and "resolve" for other formats.

Ett av följande värden: return, resolve
format

Formatet för utdata.

Ett av följande värden: json, jsonfm, xml, xmlfm
Default: json
warningsaserror

If warnings are raised with format=json, return an API error instead of ignoring them.

Type: boolean (details)
Example:
Hitta sidor som börjar med Te.
api.php?action=opensearch&search=Te [open in sandbox]

action=options

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Change preferences of the current user.

Only options which are registered in core or in one of installed extensions, or options with keys prefixed with userjs- (intended to be used by user scripts), can be set.

Parametrar:
reset

Återställer inställningarna till sidans standardvärden.

Type: boolean (details)
resetkinds

List of types of options to reset when the reset option is set.

Värden (separerade med |): registered, registered-multiselect, registered-checkmatrix, userjs, special, unused, all
Default: all
change

List of changes, formatted name=value (e.g. skin=vector). Value cannot contain pipe characters. If no value is given (not even an equals sign), e.g., optionname|otheroption|..., the option will be reset to its default value.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
optionname

The name of the option that should be set to the value given by optionvalue.

optionvalue

The value for the option specified by optionname, can contain pipe characters.

token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.

action=paraminfo

Få information om API moduler.

Parametrar:
modules

List of module names (values of the action and format parameters, or main). Can specify submodules with a +.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
helpformat

Format för hjälpsträngar.

Ett av följande värden: html, wikitext, raw, none
Default: none
querymodules
Föråldrad.

List of query module names (value of prop, meta or list parameter). Use modules=query+foo instead of querymodules=foo.

Värden (separerade med |): abusefilters, abuselog, allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allmessages, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, authmanagerinfo, backlinks, blocks, categories, categoryinfo, categorymembers, contributors, deletedrevisions, deletedrevs, duplicatefiles, embeddedin, extlinks, exturlusage, filearchive, filerepoinfo, fileusage, imageinfo, images, imageusage, info, iwbacklinks, iwlinks, langbacklinks, langlinks, links, linkshere, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageprops, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, siteinfo, stashimageinfo, tags, templates, tokens, transcludedin, usercontribs, userinfo, users, watchlist, watchlistraw
Maximum number of values is 50 (500 for bots).
mainmodule
Föråldrad.

Få information om huvud-modulen (top-level) också. Använd modules=main istället.

pagesetmodule
Föråldrad.

Get information about the pageset module (providing titles= and friends) as well.

formatmodules
Föråldrad.

List of format module names (value of format parameter). Use modules instead.

Värden (separerade med |): json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm

action=parse

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Parses content and returns parser output.

See the various prop-modules of action=query to get information from the current version of a page.

There are several ways to specify the text to parse:

 1. Specify a page or revision, using page, pageid, or oldid.
 2. Specify content explicitly, using text, title, and contentmodel.
 3. Specify only a summary to parse. prop should be given an empty value.
Parametrar:
title

Title of page the text belongs to. If omitted, contentmodel must be specified, and API will be used as the title.

text

Text to parse. Use title or contentmodel to control the content model.

summary

Sammanfattning att tolka.

page

Tolka innehållet av denna sida. Kan inte användas tillsammans med text och title.

pageid

Tolka innehållet på denna sida. Åsidosätter sidan.

Type: integer
redirects

If page or pageid is set to a redirect, resolve it.

Type: boolean (details)
oldid

Parse the content of this revision. Overrides page and pageid.

Type: integer
prop

Vilka bitar av information att få:

text
Gives the parsed text of the wikitext.
langlinks
Gives the language links in the parsed wikitext.
categories
Gives the categories in the parsed wikitext.
categorieshtml
Ger HTML-version av kategorierna.
links
Gives the internal links in the parsed wikitext.
templates
Gives the templates in the parsed wikitext.
images
Gives the images in the parsed wikitext.
externallinks
Gives the external links in the parsed wikitext.
sections
Gives the sections in the parsed wikitext.
revid
Adds the revision ID of the parsed page.
displaytitle
Adds the title of the parsed wikitext.
headitems
Gives items to put in the <head> of the page.
headhtml
Gives parsed <head> of the page.
modules
Gives the ResourceLoader modules used on the page. Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
jsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page.
encodedjsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page as a JSON string.
indicators
Gives the HTML of page status indicators used on the page.
iwlinks
Gives interwiki links in the parsed wikitext.
wikitext
Gives the original wikitext that was parsed.
properties
Gives various properties defined in the parsed wikitext.
limitreportdata
Gives the limit report in a structured way. Gives no data, when disablelimitreport is set.
limitreporthtml
Gives the HTML version of the limit report. Gives no data, when disablelimitreport is set.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext)
Värden (separerade med |): text, langlinks, categories, categorieshtml, links, templates, images, externallinks, sections, revid, displaytitle, headitems, headhtml, modules, jsconfigvars, encodedjsconfigvars, indicators, iwlinks, wikitext, properties, limitreportdata, limitreporthtml, parsetree
Default: text|langlinks|categories|links|templates|images|externallinks|sections|revid|displaytitle|iwlinks|properties
pst

Do a pre-save transform on the input before parsing it. Only valid when used with text.

Type: boolean (details)
onlypst

Do a pre-save transform (PST) on the input, but don't parse it. Returns the same wikitext, after a PST has been applied. Only valid when used with text.

Type: boolean (details)
effectivelanglinks

Includes language links supplied by extensions (for use with prop=langlinks).

Type: boolean (details)
section

Only parse the content of this section number.

When new, parse text and sectiontitle as if adding a new section to the page.

new is allowed only when specifying text.

sectiontitle

New section title when section is new.

Unlike page editing, this does not fall back to summary when omitted or empty.

disablepp
Föråldrad.

Use disablelimitreport instead.

Type: boolean (details)
disablelimitreport

Omit the limit report ("NewPP limit report") from the parser output.

Type: boolean (details)
disableeditsection

Omit edit section links from the parser output.

Type: boolean (details)
disabletidy

Do not run HTML cleanup (e.g. tidy) on the parser output.

Type: boolean (details)
generatexml
Föråldrad.

Generate XML parse tree (requires content model wikitext; replaced by prop=parsetree).

Type: boolean (details)
preview

Tolka i preview-läget.

Type: boolean (details)
sectionpreview

Parse in section preview mode (enables preview mode too).

Type: boolean (details)
disabletoc

Omit table of contents in output.

Type: boolean (details)
contentformat

Content serialization format used for the input text. Only valid when used with text.

Ett av följande värden: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
contentmodel

Content model of the input text. If omitted, title must be specified, and default will be the model of the specified title. Only valid when used with text.

Ett av följande värden: wikitext, javascript, json, css, text

action=patrol

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Patrullera en sida eller en version.

Parametrar:
rcid

Recentchanges ID to patrol.

Type: integer
revid

Versions ID att patrullera.

Type: integer
tags

Change tags to apply to the entry in the patrol log.

Värden (separerade med |):
token

A "patrol" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.

action=protect

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Ändra skyddsnivån för en sida.

Parametrar:
title

Title of the page to (un)protect. Cannot be used together with pageid.

pageid

ID of the page to (un)protect. Cannot be used together with title.

Type: integer
protections

List of protection levels, formatted action=level (e.g. edit=sysop).

Note: Any actions not listed will have restrictions removed.

Denna parameter är obligatorisk.
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
expiry

Expiry timestamps. If only one timestamp is set, it'll be used for all protections. Use infinite, indefinite, infinity, or never, for a never-expiring protection.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
Default: infinite
reason

Reason for (un)protecting.

Default: (empty)
tags

Change tags to apply to the entry in the protection log.

Värden (separerade med |):
cascade

Enable cascading protection (i.e. protect transcluded templates and images used in this page). Ignored if none of the given protection levels support cascading.

Type: boolean (details)
watch
Föråldrad.

If set, add the page being (un)protected to the current user's watchlist.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Ett av följande värden: watch, unwatch, preferences, nochange
Default: preferences
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.

action=purge

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Purge the cache for the given titles.

Requires a POST request if the user is not logged in.

Parametrar:
forcelinkupdate

Update the links tables.

Type: boolean (details)
forcerecursivelinkupdate

Update the links table, and update the links tables for any page that uses this page as a template.

Type: boolean (details)
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

Ett av följande värden: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz, zh.

Type: boolean (details)
Examples:
Purge the Main Page and the API page.
api.php?action=purge&titles=Main_Page|API [open in sandbox]
Purge the first 10 pages in the main namespace.
api.php?action=purge&generator=allpages&gapnamespace=0&gaplimit=10 [open in sandbox]

action=query

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Fetch data from and about MediaWiki.

All data modifications will first have to use query to acquire a token to prevent abuse from malicious sites.

Parametrar:
prop

Which properties to get for the queried pages.

Värden (separerade med |): categories, categoryinfo, contributors, deletedrevisions, duplicatefiles, extlinks, fileusage, imageinfo, images, info, iwlinks, langlinks, links, linkshere, pageprops, redirects, revisions, stashimageinfo, templates, transcludedin
list

Vilka listor att hämta.

Värden (separerade med |): abusefilters, abuselog, allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, backlinks, blocks, categorymembers, deletedrevs, embeddedin, exturlusage, filearchive, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, search, tags, usercontribs, users, watchlist, watchlistraw
meta

Vilka metadata att hämta.

Värden (separerade med |): allmessages, authmanagerinfo, filerepoinfo, siteinfo, tokens, userinfo
indexpageids

Include an additional pageids section listing all returned page IDs.

Type: boolean (details)
export

Export the current revisions of all given or generated pages.

Type: boolean (details)
exportnowrap

Return the export XML without wrapping it in an XML result (same format as Special:Export). Can only be used with export.

Type: boolean (details)
iwurl

Whether to get the full URL if the title is an interwiki link.

Type: boolean (details)
continue

When more results are available, use this to continue.

rawcontinue

Return raw query-continue data for continuation.

Type: boolean (details)
titles

A list of titles to work on.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

Ett av följande värden: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz, zh.

Type: boolean (details)

prop=categories (cl)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Lista alla kategorier sidorna tillhör.

Parametrar:
clprop

Which additional properties to get for each category:

sortkey
Adds the sortkey (hexadecimal string) and sortkey prefix (human-readable part) for the category.
timestamp
Adds timestamp of when the category was added.
hidden
Tags categories that are hidden with __HIDDENCAT__.
Värden (separerade med |): sortkey, timestamp, hidden
clshow

Vilka sorters kategorier att visa.

Värden (separerade med |): hidden, !hidden
cllimit

Hur många kategorier att returnera.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
clcontinue

When more results are available, use this to continue.

clcategories

Only list these categories. Useful for checking whether a certain page is in a certain category.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
cldir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
Examples:
Hämta en lista över kategorier som sidan Albert Einstein tillhör.
api.php?action=query&prop=categories&titles=Albert%20Einstein [open in sandbox]
Hämta information om alla kategorier som används på sidan Albert Einstein.
api.php?action=query&generator=categories&titles=Albert%20Einstein&prop=info [open in sandbox]

prop=categoryinfo (ci)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Returnerar information om angivna kategorier.

Parameter:
cicontinue

When more results are available, use this to continue.

Example:
Hämta information om Category:Foo och Category:Bar.
api.php?action=query&prop=categoryinfo&titles=Category:Foo|Category:Bar [open in sandbox]

prop=contributors (pc)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Hämta listan över inloggade bidragsgivare och antalet anonyma bidragsgivare för en sida.

Parametrar:
pcgroup

Only include users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Värden (separerade med |): bot, sysop, bureaucrat
pcexcludegroup

Exclude users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Värden (separerade med |): bot, sysop, bureaucrat
pcrights

Only include users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Värden (separerade med |): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editprotected, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmywatchlist, editsemiprotected, editusercssjs, editusercss, edituserjs, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, movefile, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, passwordreset, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi, usermerge, replacetext, nuke, abusefilter-modify, abusefilter-log-detail, abusefilter-view, abusefilter-log, abusefilter-private, abusefilter-modify-restricted, abusefilter-revert, abusefilter-view-private, abusefilter-log-private, abusefilter-hidden-log, abusefilter-hide-log, abusefilter-modify-global, editalluserpages, interwiki, geocode
Maximum number of values is 50 (500 for bots).
pcexcluderights

Exclude users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Värden (separerade med |): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editprotected, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmywatchlist, editsemiprotected, editusercssjs, editusercss, edituserjs, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, movefile, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, passwordreset, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi, usermerge, replacetext, nuke, abusefilter-modify, abusefilter-log-detail, abusefilter-view, abusefilter-log, abusefilter-private, abusefilter-modify-restricted, abusefilter-revert, abusefilter-view-private, abusefilter-log-private, abusefilter-hidden-log, abusefilter-hide-log, abusefilter-modify-global, editalluserpages, interwiki, geocode
Maximum number of values is 50 (500 for bots).
pclimit

Hur många bidragsgivare att returnera.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
pccontinue

When more results are available, use this to continue.

Example:
Show contributors to the page Main Page.
api.php?action=query&prop=contributors&titles=Main_Page [open in sandbox]

prop=deletedrevisions (drv)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Get deleted revision information.

May be used in several ways:

 1. Get deleted revisions for a set of pages, by setting titles or pageids. Ordered by title and timestamp.
 2. Get data about a set of deleted revisions by setting their IDs with revids. Ordered by revision ID.
Parametrar:
drvprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Text of the revision.
tags
Tags for the revision.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Värden (separerade med |): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Default: ids|timestamp|flags|comment|user
drvlimit

Limit how many revisions will be returned.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
drvexpandtemplates

Expand templates in revision content (requires drvprop=content).

Type: boolean (details)
drvgeneratexml
Föråldrad.

Generate XML parse tree for revision content (requires drvprop=content; replaced by drvprop=parsetree).

Type: boolean (details)
drvparse

Parse revision content (requires drvprop=content). For performance reasons, if this option is used, drvlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
drvsection

Only retrieve the content of this section number.

drvdiffto

Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

drvdifftotext

Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides drvdiffto. If drvsection is set, only that section will be diffed against this text.

drvdifftotextpst

Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with drvdifftotext.

Type: boolean (details)
drvcontentformat

Serialization format used for drvdifftotext and expected for output of content.

Ett av följande värden: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
drvstart

The timestamp to start enumerating from. Ignored when processing a list of revision IDs.

Type: timestamp (allowed formats)
drvend

The timestamp to stop enumerating at. Ignored when processing a list of revision IDs.

Type: timestamp (allowed formats)
drvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: drvstart has to be before drvend.
older
List newest first (default). Note: drvstart has to be later than drvend.
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
drvtag

Only list revisions tagged with this tag.

drvuser

Lista endast sidversioner av denna användare.

Type: user name
drvexcludeuser

Lista inte sidversioner av denna användare.

Type: user name
drvcontinue

When more results are available, use this to continue.

Examples:
List the deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drvprop=user|comment|content [open in sandbox]
List the information for deleted revision 123456.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&revids=123456 [open in sandbox]

prop=duplicatefiles (df)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

List all files that are duplicates of the given files based on hash values.

Parametrar:
dflimit

How many duplicate files to return.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
dfcontinue

When more results are available, use this to continue.

dfdir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
dflocalonly

Look only for files in the local repository.

Type: boolean (details)
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Returns all external URLs (not interwikis) from the given pages.

Parametrar:
ellimit

How many links to return.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
eloffset

When more results are available, use this to continue.

Type: integer
elprotocol

Protocol of the URL. If empty and elquery is set, the protocol is http. Leave both this and elquery empty to list all external links.

Ett av följande värden: Kan vara tom, eller bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp, xmpp, appstream
Default: (empty)
elquery

Search string without protocol. Useful for checking whether a certain page contains a certain external url.

elexpandurl

Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.

Type: boolean (details)
Example:
Hämta en lista över externa länkar på Main Page.
api.php?action=query&prop=extlinks&titles=Main%20Page [open in sandbox]

prop=fileusage (fu)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Find all pages that use the given files.

Parametrar:
fuprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Titel för varje sida.
redirect
Flagga om sidan är en omdirigering.
Värden (separerade med |): pageid, title, redirect
Default: pageid|title|redirect
funamespace

Only include pages in these namespaces.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
fushow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Värden (separerade med |): redirect, !redirect
fulimit

How many to return.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
fucontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=imageinfo (ii)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Returns file information and upload history.

Parametrar:
iiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds the user who uploaded each file version.
userid
Lägg till det användar-ID som laddade upp varje filversion.
comment
Comment on the version.
parsedcomment
Parse the comment on the version.
canonicaltitle
Adds the canonical title of the file.
url
Gives URL to the file and the description page.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias for size.
sha1
Adds SHA-1 hash for the file.
mime
Adds MIME type of the file.
thumbmime
Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param iiurlwidth).
mediatype
Adds the media type of the file.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
archivename
Adds the filename of the archive version for non-latest versions.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
uploadwarning
Used by the Special:Upload page to get information about an existing file. Not intended for use outside MediaWiki core.
Värden (separerade med |): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, thumbmime, mediatype, metadata, commonmetadata, extmetadata, archivename, bitdepth, uploadwarning
Default: timestamp|user
iilimit

How many file revisions to return per file.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 1
iistart

Timestamp to start listing from.

Type: timestamp (allowed formats)
iiend

Timestamp to stop listing at.

Type: timestamp (allowed formats)
iiurlwidth

If iiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.

Type: integer
Default: -1
iiurlheight

Similar to iiurlwidth.

Type: integer
Default: -1
iimetadataversion

Version of metadata to use. If latest is specified, use latest version. Defaults to 1 for backwards compatibility.

Default: 1
iiextmetadatalanguage

What language to fetch extmetadata in. This affects both which translation to fetch, if multiple are available, as well as how things like numbers and various values are formatted.

Default: sv
iiextmetadatamultilang

If translations for extmetadata property are available, fetch all of them.

Type: boolean (details)
iiextmetadatafilter

If specified and non-empty, only these keys will be returned for iiprop=extmetadata.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
iiurlparam

A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. iiurlwidth must be used and be consistent with iiurlparam.

Default: (empty)
iicontinue

When more results are available, use this to continue.

iilocalonly

Look only for files in the local repository.

Type: boolean (details)

prop=images (im)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Returns all files contained on the given pages.

Parametrar:
imlimit

How many files to return.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
imcontinue

When more results are available, use this to continue.

imimages

Only list these files. Useful for checking whether a certain page has a certain file.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
imdir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending

prop=info (in)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Få grundläggande sidinformation.

Parametrar:
inprop

Which additional properties to get:

protection
List the protection level of each page.
talkid
The page ID of the talk page for each non-talk page.
watched
List the watched status of each page.
watchers
The number of watchers, if allowed.
visitingwatchers
The number of watchers of each page who have visited recent edits to that page, if allowed.
notificationtimestamp
The watchlist notification timestamp of each page.
subjectid
The page ID of the parent page for each talk page.
url
Gives a full URL, an edit URL, and the canonical URL for each page.
readable
Whether the user can read this page.
preload
Gives the text returned by EditFormPreloadText.
displaytitle
Gives the manner in which the page title is actually displayed.
Värden (separerade med |): protection, talkid, watched, watchers, visitingwatchers, notificationtimestamp, subjectid, url, readable, preload, displaytitle
intestactions

Test whether the current user can perform certain actions on the page.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
intoken
Föråldrad.

Use action=query&meta=tokens instead.

Värden (separerade med |): edit, delete, protect, move, block, unblock, email, import, watch
incontinue

When more results are available, use this to continue.

Examples:
Get information about the page Main Page.
api.php?action=query&prop=info&titles=Main%20Page [open in sandbox]
Get general and protection information about the page Main Page.
api.php?action=query&prop=info&inprop=protection&titles=Main%20Page [open in sandbox]
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Returns all interwiki links from the given pages.

Parametrar:
iwprop

Which additional properties to get for each interlanguage link:

url
Adds the full URL.
Värden (separerade med |): url
iwprefix

Only return interwiki links with this prefix.

iwtitle

Interwiki link to search for. Must be used with iwprefix.

iwdir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
iwlimit

How many interwiki links to return.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
iwcontinue

When more results are available, use this to continue.

iwurl
Föråldrad.

Whether to get the full URL (cannot be used with iwprop).

Type: boolean (details)
Example:
Get interwiki links from the page Main Page.
api.php?action=query&prop=iwlinks&titles=Main%20Page [open in sandbox]
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Returns all interlanguage links from the given pages.

Parametrar:
llprop

Which additional properties to get for each interlanguage link:

url
Adds the full URL.
langname
Adds the localised language name (best effort). Use llinlanguagecode to control the language.
autonym
Adds the native language name.
Värden (separerade med |): url, langname, autonym
lllang

Only return language links with this language code.

lltitle

Link to search for. Must be used with lllang.

lldir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
llinlanguagecode

Language code for localised language names.

Default: sv
lllimit

How many langlinks to return.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
llcontinue

When more results are available, use this to continue.

llurl
Föråldrad.

Whether to get the full URL (cannot be used with llprop).

Type: boolean (details)
Example:
Get interlanguage links from the page Main Page.
api.php?action=query&prop=langlinks&titles=Main%20Page&redirects= [open in sandbox]
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Returns all links from the given pages.

Parametrar:
plnamespace

Show links in these namespaces only.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
pllimit

How many links to return.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
plcontinue

When more results are available, use this to continue.

pltitles

Only list links to these titles. Useful for checking whether a certain page links to a certain title.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
pldir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
Examples:
Get links from the page Main Page
api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page [open in sandbox]
Get information about the link pages in the page Main Page.
api.php?action=query&generator=links&titles=Main%20Page&prop=info [open in sandbox]
Get links from the page Main Page in the Användare and Mall namespaces.
api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page&plnamespace=2|10 [open in sandbox]

prop=linkshere (lh)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Find all pages that link to the given pages.

Parametrar:
lhprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Title of each page.
redirect
Flag if the page is a redirect.
Värden (separerade med |): pageid, title, redirect
Default: pageid|title|redirect
lhnamespace

Only include pages in these namespaces.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
lhshow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Värden (separerade med |): redirect, !redirect
lhlimit

How many to return.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
lhcontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=pageprops (pp)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Get various page properties defined in the page content.

Parametrar:
ppcontinue

When more results are available, use this to continue.

ppprop

Only list these page properties (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use). Useful for checking whether pages use a certain page property.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
Example:
Get properties for the pages Main Page and MediaWiki.
api.php?action=query&prop=pageprops&titles=Main%20Page|MediaWiki [open in sandbox]

prop=redirects (rd)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Returns all redirects to the given pages.

Parametrar:
rdprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each redirect.
title
Title of each redirect.
fragment
Fragment of each redirect, if any.
Värden (separerade med |): pageid, title, fragment
Default: pageid|title
rdnamespace

Only include pages in these namespaces.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
rdshow

Show only items that meet these criteria:

fragment
Only show redirects with a fragment.
!fragment
Only show redirects without a fragment.
Värden (separerade med |): fragment, !fragment
rdlimit

How many redirects to return.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
rdcontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=revisions (rv)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Get revision information.

May be used in several ways:

 1. Get data about a set of pages (last revision), by setting titles or pageids.
 2. Get revisions for one given page, by using titles or pageids with start, end, or limit.
 3. Get data about a set of revisions by setting their IDs with revids.
Parametrar:
rvprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Text of the revision.
tags
Tags for the revision.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Värden (separerade med |): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Default: ids|timestamp|flags|comment|user
rvlimit

Limit how many revisions will be returned.

May only be used with a single page (mode #2).
Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
rvexpandtemplates

Expand templates in revision content (requires rvprop=content).

Type: boolean (details)
rvgeneratexml
Föråldrad.

Generate XML parse tree for revision content (requires rvprop=content; replaced by rvprop=parsetree).

Type: boolean (details)
rvparse

Parse revision content (requires rvprop=content). For performance reasons, if this option is used, rvlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
rvsection

Only retrieve the content of this section number.

rvdiffto

Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

rvdifftotext

Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides rvdiffto. If rvsection is set, only that section will be diffed against this text.

rvdifftotextpst

Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with rvdifftotext.

Type: boolean (details)
rvcontentformat

Serialization format used for rvdifftotext and expected for output of content.

Ett av följande värden: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
rvstartid

From which revision ID to start enumeration.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: integer
rvendid

Stop revision enumeration on this revision ID.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: integer
rvstart

From which revision timestamp to start enumeration.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: timestamp (allowed formats)
rvend

Enumerate up to this timestamp.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: timestamp (allowed formats)
rvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: rvstart has to be before rvend.
older
List newest first (default). Note: rvstart has to be later than rvend.
May only be used with a single page (mode #2).
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
rvuser

Only include revisions made by user.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: user name
rvexcludeuser

Exclude revisions made by user.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: user name
rvtag

Only list revisions tagged with this tag.

rvtoken
Föråldrad.

Which tokens to obtain for each revision.

Värden (separerade med |): rollback
rvcontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=stashimageinfo (sii)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Returnerar filinformation för temporära filer.

Parametrar:
siifilekey

Nyckel som identifierar en tidigare uppladdning som lagrats temporärt.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
siisessionkey
Föråldrad.

Alias for siifilekey, for backward compatibility.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
siiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
canonicaltitle
Adds the canonical title of the file.
url
Gives URL to the file and the description page.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias for size.
sha1
Adds SHA-1 hash for the file.
mime
Adds MIME type of the file.
thumbmime
Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param siiurlwidth).
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
Värden (separerade med |): timestamp, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, thumbmime, metadata, commonmetadata, extmetadata, bitdepth
Default: timestamp|url
siiurlwidth

If siiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.

Type: integer
Default: -1
siiurlheight

Similar to siiurlwidth.

Type: integer
Default: -1
siiurlparam

A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. siiurlwidth must be used and be consistent with siiurlparam.

Default: (empty)

prop=templates (tl)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Returns all pages transcluded on the given pages.

Parametrar:
tlnamespace

Show templates in this namespaces only.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
tllimit

How many templates to return.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
tlcontinue

When more results are available, use this to continue.

tltemplates

Only list these templates. Useful for checking whether a certain page uses a certain template.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
tldir

The direction in which to list.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
Examples:
Get the templates used on the page Main Page.
api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page [open in sandbox]
Get information about the template pages used on Main Page.
api.php?action=query&generator=templates&titles=Main%20Page&prop=info [open in sandbox]
Get pages in the Användare and Mall namespaces that are transcluded on the page Main Page.
api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page&tlnamespace=2|10 [open in sandbox]

prop=transcludedin (ti)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Find all pages that transclude the given pages.

Parametrar:
tiprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Title of each page.
redirect
Flag if the page is a redirect.
Värden (separerade med |): pageid, title, redirect
Default: pageid|title|redirect
tinamespace

Only include pages in these namespaces.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
tishow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Värden (separerade med |): redirect, !redirect
tilimit

How many to return.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
ticontinue

When more results are available, use this to continue.

list=abusefilters (abf)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: Abuse Filter
 • License: GPL-2.0+

Visa detaljer för missbruksfiltret.

Parametrar:
abfstartid

Filter-ID att börja räkna upp från.

Type: integer
abfendid

Filter-ID att sluta räkna upp vid.

Type: integer
abfdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: abfstart has to be before abfend.
older
List newest first (default). Note: abfstart has to be later than abfend.
Ett av följande värden: older, newer
Default: newer
abfshow

Visa enbart filter som matchar dessa kriterier.

Värden (separerade med |): enabled, !enabled, deleted, !deleted, private, !private
abflimit

Det maximala antalet filter att lista.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
abfprop

Vilka egenskaper som ska hämtas.

Värden (separerade med |): id, description, pattern, actions, hits, comments, lasteditor, lastedittime, status, private
Default: id|description|actions|status

list=abuselog (afl)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: Abuse Filter
 • License: GPL-2.0+

Visa händelser som en av missbruksfiltren har fångat.

Parametrar:
aflstart

Tidsstämpel att börja räkna upp från.

Type: timestamp (allowed formats)
aflend

Tidsstämpeln att sluta räkna upp vid.

Type: timestamp (allowed formats)
afldir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: aflstart has to be before aflend.
older
List newest first (default). Note: aflstart has to be later than aflend.
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
afluser

Visa enbart poster gjorda av en viss användare eller IP-adress.

afltitle

Visa endast poster som förekommer på en viss sida.

aflfilter

Visa endast poster som fångats av ett visst filter-ID.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
afllimit

Det maximala antalet poster att lista.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
aflprop

Vilka egenskaper att hämta.

Värden (separerade med |): ids, filter, user, ip, title, action, details, result, timestamp, hidden, revid
Default: ids|user|title|action|result|timestamp|hidden|revid

list=allcategories (ac)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Enumerate all categories.

Parametrar:
acfrom

The category to start enumerating from.

accontinue

When more results are available, use this to continue.

acto

The category to stop enumerating at.

acprefix

Sök efter alla kategorititlar som börjar med detta värde.

acdir

Riktning att sortera mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
acmin

Returnera endast kategorier med minst så här många medlemmar.

Type: integer
acmax

Returnera endast kategorier med som mest så här många medlemmar.

Type: integer
aclimit

Hur många kategorier att returnera.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
acprop

Which properties to get:

size
Adds number of pages in the category.
hidden
Tags categories that are hidden with __HIDDENCAT__.
Värden (separerade med |): size, hidden
Default: (empty)
Examples:
List categories with information on the number of pages in each.
api.php?action=query&list=allcategories&acprop=size [open in sandbox]
Retrieve info about the category page itself for categories beginning List.
api.php?action=query&generator=allcategories&gacprefix=List&prop=info [open in sandbox]

list=alldeletedrevisions (adr)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Lista alla raderade revisioner av en användare or inom en namnrymd.

Parametrar:
adrprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Text of the revision.
tags
Tags for the revision.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Värden (separerade med |): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Default: ids|timestamp|flags|comment|user
adrlimit

Limit how many revisions will be returned.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
adrexpandtemplates

Expand templates in revision content (requires adrprop=content).

Type: boolean (details)
adrgeneratexml
Föråldrad.

Generate XML parse tree for revision content (requires adrprop=content; replaced by adrprop=parsetree).

Type: boolean (details)
adrparse

Parse revision content (requires adrprop=content). For performance reasons, if this option is used, adrlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
adrsection

Only retrieve the content of this section number.

adrdiffto

Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

adrdifftotext

Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides adrdiffto. If adrsection is set, only that section will be diffed against this text.

adrdifftotextpst

Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with adrdifftotext.

Type: boolean (details)
adrcontentformat

Serialization format used for adrdifftotext and expected for output of content.

Ett av följande värden: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
adruser

Lista bara revideringar av denna användaren.

Type: user name
adrnamespace

Lista bara sidor i denna namnrymd.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
adrstart

The timestamp to start enumerating from.

Kan endast användas med adruser.
Type: timestamp (allowed formats)
adrend

The timestamp to stop enumerating at.

Kan endast användas med adruser.
Type: timestamp (allowed formats)
adrdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: adrstart has to be before adrend.
older
List newest first (default). Note: adrstart has to be later than adrend.
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
adrfrom

Börja lista vid denna titel.

Kan inte användas med adruser.
adrto

Sluta lista vid denna titel.

Kan inte användas med adruser.
adrprefix

Sök alla sid-titlar som börjar med detta värde.

Kan inte användas med adruser.
adrexcludeuser

Lista inte revideringar av denna användaren.

Kan inte användas med adruser.
Type: user name
adrtag

Lista bara revideringar taggade med denna tagg.

adrcontinue

When more results are available, use this to continue.

adrgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Type: boolean (details)
Examples:
List de senaste 50 raderade bidragen av användaren Example.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adruser=Example&adrlimit=50 [open in sandbox]
Lista dem första 50 revideringarna i huvud-namnrymden
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adrdir=newer&adrlimit=50 [open in sandbox]

list=allfileusages (af)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Lista all fil användningsområden, inklusive icke-existerande.

Parametrar:
afcontinue

When more results are available, use this to continue.

affrom

The title of the file to start enumerating from.

afto

The title of the file to stop enumerating at.

afprefix

Sök för all fil-titlar som börjar med detta värde.

afunique

Only show distinct file titles. Cannot be used with afprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
afprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page IDs of the using pages (cannot be used with afunique).
title
Adds the title of the file.
Värden (separerade med |): ids, title
Default: title
aflimit

Hur många saker att returnera totalt.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
afdir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending

list=allimages (ai)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Enumerate all images sequentially.

Parametrar:
aisort

Egenskap att sortera efter.

Ett av följande värden: name, timestamp
Default: name
aidir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending, newer, older
Default: ascending
aifrom

The image title to start enumerating from. Can only be used with aisort=name.

aito

The image title to stop enumerating at. Can only be used with aisort=name.

aicontinue

When more results are available, use this to continue.

aistart

The timestamp to start enumerating from. Can only be used with aisort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
aiend

The timestamp to end enumerating. Can only be used with aisort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
aiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds the user who uploaded each file version.
userid
Lägg till det användar-ID som laddade upp varje filversion.
comment
Comment on the version.
parsedcomment
Parse the comment on the version.
canonicaltitle
Adds the canonical title of the file.
url
Gives URL to the file and the description page.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias for size.
sha1
Adds SHA-1 hash for the file.
mime
Adds MIME type of the file.
mediatype
Adds the media type of the file.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
Värden (separerade med |): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, mediatype, metadata, commonmetadata, extmetadata, bitdepth
Default: timestamp|url
aiprefix

Sök för alla bild titlar som börjar med detta värde. Kan endast användas med aisort=name.

aiminsize

Begränsning på bilder med åtminstone så här många bytes.

Type: integer
aimaxsize

Begränsning på bilder med som mest så här många bytes.

Type: integer
aisha1

SHA1 hash av bild. Åsidosätter aisha1base36.

aisha1base36

SHA1 hash av bild i bas 36 (används i MediaWiki).

aiuser

Returnera enbart filer uppladdade av denna användare. Kan enbart användas med aisort=timestamp. Kan inte användas tillsammans med aifilterbots.

Type: user name
aifilterbots

Hur man filtrerar filer uppladdade av bots. Kan enbart användas med aisort=timestamp. Kan inte användas tillsammans med aiuser.

Ett av följande värden: all, bots, nobots
Default: all
aimime

Vilka MIME-typer du vill söka efter, t.ex. image/jpeg.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
ailimit

Hur många bilder att returnera totalt.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
Examples:
Visa en lista över filer som börjar på bokstaven B.
api.php?action=query&list=allimages&aifrom=B [open in sandbox]
Visa en lista över nyligen överförda filer, ungefär som Special:Nya_filer.
api.php?action=query&list=allimages&aiprop=user|timestamp|url&aisort=timestamp&aidir=older [open in sandbox]
Visa en lista över filer med MIME-typen image/png eller image/gif
api.php?action=query&list=allimages&aimime=image/png|image/gif [open in sandbox]
Visa info om 4 filer som börjar med bokstaven T.
api.php?action=query&generator=allimages&gailimit=4&gaifrom=T&prop=imageinfo [open in sandbox]
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Enumerate all links that point to a given namespace.

Parametrar:
alcontinue

When more results are available, use this to continue.

alfrom

The title of the link to start enumerating from.

alto

The title of the link to stop enumerating at.

alprefix

Sök alla länkade titlar som börjar med detta värde.

alunique

Only show distinct linked titles. Cannot be used with alprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
alprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the linking page (cannot be used with alunique).
title
Adds the title of the link.
Värden (separerade med |): ids, title
Default: title
alnamespace

The namespace to enumerate.

Ett av följande värden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Default: 0
allimit

Hur många saker att returnera totalt.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
aldir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
Examples:
Lista länkade titlar, inkluderade saknade, med dem sid-IDs dem är från, med början vid B.
api.php?action=query&list=alllinks&alfrom=B&alprop=ids|title [open in sandbox]
Lista unika länkade titlar.
api.php?action=query&list=alllinks&alunique=&alfrom=B [open in sandbox]
Hämtar alla länkade titlar, markera de saknade.
api.php?action=query&generator=alllinks&galunique=&galfrom=B [open in sandbox]
Hämtar sidor som innehåller länkarna.
api.php?action=query&generator=alllinks&galfrom=B [open in sandbox]

list=allpages (ap)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Enumerate all pages sequentially in a given namespace.

Parametrar:
apfrom

The page title to start enumerating from.

apcontinue

When more results are available, use this to continue.

apto

The page title to stop enumerating at.

apprefix

Sök efter alla sidtitlar som börjar med detta värde.

apnamespace

The namespace to enumerate.

Ett av följande värden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Default: 0
apfilterredir

Vilka sidor att lista.

Ett av följande värden: all, redirects, nonredirects
Default: all
apminsize

Begränsa till sidor med detta antal byte eller fler.

Type: integer
apmaxsize

Begränsa till sidor med högst så här många byte.

Type: integer
apprtype

Begränsa till endast skyddade sidor.

Värden (separerade med |): edit, move, upload
apprlevel

Filter protections based on protection level (must be used with apprtype= parameter).

Värden (separerade med |): Kan vara tom, eller autoconfirmed, sysop
apprfiltercascade

Filter protections based on cascadingness (ignored when apprtype isn't set).

Ett av följande värden: cascading, noncascading, all
Default: all
aplimit

Hur många sidor att returnera totalt.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
apdir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
apfilterlanglinks

Filter based on whether a page has langlinks. Note that this may not consider langlinks added by extensions.

Ett av följande värden: withlanglinks, withoutlanglinks, all
Default: all
apprexpiry

Which protection expiry to filter the page on:

indefinite
Get only pages with indefinite protection expiry.
definite
Get only pages with a definite (specific) protection expiry.
all
Get pages with any protections expiry.
Ett av följande värden: indefinite, definite, all
Default: all

list=allredirects (ar)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Lista alla omdirigeringar till en namnrymd.

Parametrar:
arcontinue

When more results are available, use this to continue.

arfrom

The title of the redirect to start enumerating from.

arto

The title of the redirect to stop enumerating at.

arprefix

Search for all target pages that begin with this value.

arunique

Only show distinct target pages. Cannot be used with arprop=ids|fragment|interwiki. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
arprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the redirecting page (cannot be used with arunique).
title
Adds the title of the redirect.
fragment
Adds the fragment from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
interwiki
Adds the interwiki prefix from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
Värden (separerade med |): ids, title, fragment, interwiki
Default: title
arnamespace

The namespace to enumerate.

Ett av följande värden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Default: 0
arlimit

How many total items to return.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
ardir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
Examples:
List target pages, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=allredirects&arfrom=B&arprop=ids|title [open in sandbox]
List unique target pages.
api.php?action=query&list=allredirects&arunique=&arfrom=B [open in sandbox]
Hämtar alla målsidor, markerar de som saknas.
api.php?action=query&generator=allredirects&garunique=&garfrom=B [open in sandbox]
Gets pages containing the redirects.
api.php?action=query&generator=allredirects&garfrom=B [open in sandbox]

list=allrevisions (arv)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

List all revisions.

Parametrar:
arvprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Text of the revision.
tags
Tags for the revision.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Värden (separerade med |): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Default: ids|timestamp|flags|comment|user
arvlimit

Limit how many revisions will be returned.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
arvexpandtemplates

Expand templates in revision content (requires arvprop=content).

Type: boolean (details)
arvgeneratexml
Föråldrad.

Generate XML parse tree for revision content (requires arvprop=content; replaced by arvprop=parsetree).

Type: boolean (details)
arvparse

Parse revision content (requires arvprop=content). For performance reasons, if this option is used, arvlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
arvsection

Only retrieve the content of this section number.

arvdiffto

Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

arvdifftotext

Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides arvdiffto. If arvsection is set, only that section will be diffed against this text.

arvdifftotextpst

Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with arvdifftotext.

Type: boolean (details)
arvcontentformat

Serialization format used for arvdifftotext and expected for output of content.

Ett av följande värden: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
arvuser

Only list revisions by this user.

Type: user name
arvnamespace

Only list pages in this namespace.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
arvstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
arvend

The timestamp to stop enumerating at.

Type: timestamp (allowed formats)
arvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: arvstart has to be before arvend.
older
List newest first (default). Note: arvstart has to be later than arvend.
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
arvexcludeuser

Don't list revisions by this user.

Type: user name
arvcontinue

When more results are available, use this to continue.

arvgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Type: boolean (details)

list=alltransclusions (at)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Lista alla mallinkluderingar (sidor inbäddade med {{x}}), inklusive icke-befintliga.

Parametrar:
atcontinue

When more results are available, use this to continue.

atfrom

The title of the transclusion to start enumerating from.

atto

The title of the transclusion to stop enumerating at.

atprefix

Search for all transcluded titles that begin with this value.

atunique

Only show distinct transcluded titles. Cannot be used with atprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
atprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the transcluding page (cannot be used with atunique).
title
Adds the title of the transclusion.
Värden (separerade med |): ids, title
Default: title
atnamespace

The namespace to enumerate.

Ett av följande värden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Default: 10
atlimit

Hur många objekt att returnera.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
atdir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
Examples:
List transcluded titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atfrom=B&atprop=ids|title [open in sandbox]
Lista unika mallinkluderade titlar.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atunique=&atfrom=B [open in sandbox]
Hämtar alla mallinkluderade titlar, markerar de som saknas.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatunique=&gatfrom=B [open in sandbox]
Gets pages containing the transclusions.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatfrom=B [open in sandbox]

list=allusers (au)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Enumerate all registered users.

Parametrar:
aufrom

The user name to start enumerating from.

auto

The user name to stop enumerating at.

auprefix

Sök för alla användare som börjar med detta värde.

audir

Riktning att sortera i.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
augroup

Inkludera bara användare i de givna grupperna.

Värden (separerade med |): bot, sysop, bureaucrat
auexcludegroup

Exkludera användare i de givna grupperna.

Värden (separerade med |): bot, sysop, bureaucrat
aurights

Inkludera bara användare med de givna rättigheterna. Inkluderar inte rättigheter givna med implicita eller automatiskt promotade grupper som *, användare, eller auto-konfirmerad.

Värden (separerade med |): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editprotected, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmywatchlist, editsemiprotected, editusercssjs, editusercss, edituserjs, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, movefile, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, passwordreset, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi, usermerge, replacetext, nuke, abusefilter-modify, abusefilter-log-detail, abusefilter-view, abusefilter-log, abusefilter-private, abusefilter-modify-restricted, abusefilter-revert, abusefilter-view-private, abusefilter-log-private, abusefilter-hidden-log, abusefilter-hide-log, abusefilter-modify-global, editalluserpages, interwiki, geocode
Maximum number of values is 50 (500 for bots).
auprop

Which pieces of information to include:

blockinfo
Adds the information about a current block on the user.
groups
Lists groups that the user is in. This uses more server resources and may return fewer results than the limit.
implicitgroups
Lists all the groups the user is automatically in.
rights
Lists rights that the user has.
editcount
Adds the edit count of the user.
registration
Adds the timestamp of when the user registered if available (may be blank).
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
Värden (separerade med |): blockinfo, groups, implicitgroups, rights, editcount, registration, centralids
aulimit

Hur många användarnamn att returnera totalt.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
auwitheditsonly

Lista bara användare som har gjort redigeringar.

Type: boolean (details)
auactiveusers

Lista bara användare aktiva i dem sista 30dagarna.

Type: boolean (details)
auattachedwiki

With auprop=centralids, also indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

Example:
Lista användare som börjar på Y.
api.php?action=query&list=allusers&aufrom=Y [open in sandbox]
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Hitta alla sidor som länkar till den givna sidan.

Parametrar:
bltitle

Title to search. Cannot be used together with blpageid.

blpageid

Page ID to search. Cannot be used together with bltitle.

Type: integer
blcontinue

When more results are available, use this to continue.

blnamespace

The namespace to enumerate.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
bldir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
blfilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when blredirect is enabled, this is only applied to the second level.

Ett av följande värden: all, redirects, nonredirects
Default: all
bllimit

How many total pages to return. If blredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * bllimit results may be returned).

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
blredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Type: boolean (details)

list=blocks (bk)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Lista alla blockerade användare och IP-adresser.

Parametrar:
bkstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
bkend

The timestamp to stop enumerating at.

Type: timestamp (allowed formats)
bkdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: bkstart has to be before bkend.
older
List newest first (default). Note: bkstart has to be later than bkend.
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
bkids

List of block IDs to list (optional).

Type: list of integers
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
bkusers

List of users to search for (optional).

Type: list of user names
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
bkip

Get all blocks applying to this IP address or CIDR range, including range blocks. Cannot be used together with bkusers. CIDR ranges broader than IPv4/16 or IPv6/19 are not accepted.

bklimit

The maximum number of blocks to list.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
bkprop

Vilka egenskaper att hämta.

id
Lägger till ID på blocket.
user
Lägger till användarnamn för den blockerade användaren.
userid
Lägger till användar-ID för den blockerade användaren.
by
Adds the username of the blocking user.
byid
Adds the user ID of the blocking user.
timestamp
Lägger till en tidsstämpel för när blockeringen gavs.
expiry
Lägger till en tidsstämpel för när blockeringen går ut.
reason
Lägger till de skäl som angetts för blockeringen.
range
Lägger till intervallet av IP-adresser som berörs av blockeringen.
flags
Tags the ban with (autoblock, anononly, etc.).
Värden (separerade med |): id, user, userid, by, byid, timestamp, expiry, reason, range, flags
Default: id|user|by|timestamp|expiry|reason|flags
bkshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only indefinite blocks on IP addresses, set bkshow=ip|!temp.

Värden (separerade med |): account, !account, temp, !temp, ip, !ip, range, !range
bkcontinue

When more results are available, use this to continue.

Examples:
Lista blockeringar.
api.php?action=query&list=blocks [open in sandbox]
Lista blockeringar av användarna Alice och Bob.
api.php?action=query&list=blocks&bkusers=Alice|Bob [open in sandbox]

list=categorymembers (cm)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Lista alla sidor i en angiven kategori.

Parametrar:
cmtitle

Which category to enumerate (required). Must include the Kategori: prefix. Cannot be used together with cmpageid.

cmpageid

Page ID of the category to enumerate. Cannot be used together with cmtitle.

Type: integer
cmprop

Which pieces of information to include:

ids
Lägger till sid-ID.
title
Lägger till titeln och namnrymds-ID för sidan.
sortkey
Adds the sortkey used for sorting in the category (hexadecimal string).
sortkeyprefix
Adds the sortkey prefix used for sorting in the category (human-readable part of the sortkey).
type
Adds the type that the page has been categorised as (page, subcat or file).
timestamp
Adds the timestamp of when the page was included.
Värden (separerade med |): ids, title, sortkey, sortkeyprefix, type, timestamp
Default: ids|title
cmnamespace

Only include pages in these namespaces. Note that cmtype=subcat or cmtype=file may be used instead of cmnamespace=14 or 6.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
cmtype

Which type of category members to include. Ignored when cmsort=timestamp is set.

Värden (separerade med |): page, subcat, file
Default: page|subcat|file
cmcontinue

When more results are available, use this to continue.

cmlimit

The maximum number of pages to return.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
cmsort

Property to sort by.

Ett av följande värden: sortkey, timestamp
Default: sortkey
cmdir

I vilken riktning att sortera.

Ett av följande värden: asc, desc, ascending, descending, newer, older
Default: ascending
cmstart

Timestamp to start listing from. Can only be used with cmsort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
cmend

Timestamp to end listing at. Can only be used with cmsort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
cmstarthexsortkey

Sortkey to start listing from, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmendhexsortkey

Sortkey to end listing at, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmstartsortkeyprefix

Sortkey prefix to start listing from. Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmstarthexsortkey.

cmendsortkeyprefix

Sortkey prefix to end listing before (not at; if this value occurs it will not be included!). Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmendhexsortkey.

cmstartsortkey
Föråldrad.

Använd cmstarthexsortkey istället.

cmendsortkey
Föråldrad.

Använd cmendhexsortkey istället.

Examples:
Hämta de tio första sidorna i Category:Physics.
api.php?action=query&list=categorymembers&cmtitle=Category:Physics [open in sandbox]
Hämta sidinformation om de tio första sidorna i Category:Physics.
api.php?action=query&generator=categorymembers&gcmtitle=Category:Physics&prop=info [open in sandbox]

list=deletedrevs (dr)

 • Denna modul är föråldrad.
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

List deleted revisions.

Operates in three modes:

 1. List deleted revisions for the given titles, sorted by timestamp.
 2. List deleted contributions for the given user, sorted by timestamp (no titles specified).
 3. List all deleted revisions in the given namespace, sorted by title and timestamp (no titles specified, druser not set).

Certain parameters only apply to some modes and are ignored in others.

Parametrar:
drstart

The timestamp to start enumerating from.

Lägen: 1, 2
Type: timestamp (allowed formats)
drend

The timestamp to stop enumerating at.

Lägen: 1, 2
Type: timestamp (allowed formats)
drdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: drstart has to be before drend.
older
List newest first (default). Note: drstart has to be later than drend.
Lägen: 1, 3
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
drfrom

Börja lista vid denna titel.

Läge: 3
drto

Sluta lista vid denna titel.

Läge: 3
drprefix

Search for all page titles that begin with this value.

Läge: 3
drunique

List only one revision for each page.

Läge: 3
Type: boolean (details)
drnamespace

Only list pages in this namespace.

Läge: 3
Ett av följande värden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Default: 0
drtag

Only list revisions tagged with this tag.

druser

Only list revisions by this user.

Type: user name
drexcludeuser

Don't list revisions by this user.

Type: user name
drprop

Which properties to get:

revid
Adds the revision ID of the deleted revision.
parentid
Adds the revision ID of the previous revision to the page.
user
Adds the user who made the revision.
userid
Adds the ID of the user who made the revision.
comment
Adds the comment of the revision.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the revision.
minor
Tags if the revision is minor.
len
Adds the length (bytes) of the revision.
sha1
Adds the SHA-1 (base 16) of the revision.
content
Adds the content of the revision.
token
Deprecated. Gives the edit token.
tags
Tags for the revision.
Värden (separerade med |): revid, parentid, user, userid, comment, parsedcomment, minor, len, sha1, content, token, tags
Default: user|comment
drlimit

The maximum amount of revisions to list.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
drcontinue

When more results are available, use this to continue.

Examples:
List the last deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content (mode 1).
api.php?action=query&list=deletedrevs&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drprop=user|comment|content [open in sandbox]
List the last 50 deleted contributions by Bob (mode 2).
api.php?action=query&list=deletedrevs&druser=Bob&drlimit=50 [open in sandbox]
List the first 50 deleted revisions in the main namespace (mode 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50 [open in sandbox]
List the first 50 deleted pages in the Diskussion namespace (mode 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50&drnamespace=1&drunique= [open in sandbox]

list=embeddedin (ei)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Find all pages that embed (transclude) the given title.

Parametrar:
eititle

Title to search. Cannot be used together with eipageid.

eipageid

Page ID to search. Cannot be used together with eititle.

Type: integer
eicontinue

When more results are available, use this to continue.

einamespace

The namespace to enumerate.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
eidir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
eifilterredir

How to filter for redirects.

Ett av följande värden: all, redirects, nonredirects
Default: all
eilimit

Hur många sidor att returnera totalt.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10

list=exturlusage (eu)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Enumerate pages that contain a given URL.

Parametrar:
euprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the ID of page.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
url
Adds the URL used in the page.
Värden (separerade med |): ids, title, url
Default: ids|title|url
euoffset

When more results are available, use this to continue.

Type: integer
euprotocol

Protocol of the URL. If empty and euquery is set, the protocol is http. Leave both this and euquery empty to list all external links.

Ett av följande värden: Kan vara tom, eller bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp, xmpp, appstream
Default: (empty)
euquery

Search string without protocol. See Special:LinkSearch. Leave empty to list all external links.

eunamespace

The page namespaces to enumerate.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
eulimit

How many pages to return.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
euexpandurl

Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.

Type: boolean (details)

list=filearchive (fa)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Enumerate all deleted files sequentially.

Parametrar:
fafrom

The image title to start enumerating from.

fato

The image title to stop enumerating at.

faprefix

Search for all image titles that begin with this value.

fadir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
fasha1

SHA1 hash of image. Overrides fasha1base36.

fasha1base36

SHA1 hash of image in base 36 (used in MediaWiki).

faprop

Which image information to get:

sha1
Adds SHA-1 hash for the image.
timestamp
Lägger till tidsstämpel för den uppladdade versionen.
user
Lägger till användaren som laddade upp bildversionen.
size
Adds the size of the image in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias for size.
description
Adds description of the image version.
parseddescription
Parse the description of the version.
mime
Adds MIME of the image.
mediatype
Adds the media type of the image.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the image.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
archivename
Adds the filename of the archive version for non-latest versions.
Värden (separerade med |): sha1, timestamp, user, size, dimensions, description, parseddescription, mime, mediatype, metadata, bitdepth, archivename
Default: timestamp
falimit

How many images to return in total.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
facontinue

When more results are available, use this to continue.

Example:
Visa en lista över alla borttagna filer.
api.php?action=query&list=filearchive [open in sandbox]

list=imageusage (iu)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Find all pages that use the given image title.

Parametrar:
iutitle

Title to search. Cannot be used together with iupageid.

iupageid

Page ID to search. Cannot be used together with iutitle.

Type: integer
iucontinue

When more results are available, use this to continue.

iunamespace

The namespace to enumerate.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
iudir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
iufilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when iuredirect is enabled, this is only applied to the second level.

Ett av följande värden: all, redirects, nonredirects
Default: all
iulimit

How many total pages to return. If iuredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * iulimit results may be returned).

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
iuredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Type: boolean (details)
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Find all pages that link to the given interwiki link.

Can be used to find all links with a prefix, or all links to a title (with a given prefix). Using neither parameter is effectively "all interwiki links".

Parametrar:
iwblprefix

Prefix for the interwiki.

iwbltitle

Interwiki link to search for. Must be used with iwblblprefix.

iwblcontinue

When more results are available, use this to continue.

iwbllimit

Hur många sidor att returnera totalt.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
iwblprop

Which properties to get:

iwprefix
Adds the prefix of the interwiki.
iwtitle
Adds the title of the interwiki.
Värden (separerade med |): iwprefix, iwtitle
Default: (empty)
iwbldir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Find all pages that link to the given language link.

Can be used to find all links with a language code, or all links to a title (with a given language). Using neither parameter is effectively "all language links".

Note that this may not consider language links added by extensions.

Parametrar:
lbllang

Language for the language link.

lbltitle

Language link to search for. Must be used with lbllang.

lblcontinue

When more results are available, use this to continue.

lbllimit

Hur många sidor att returnera totalt.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
lblprop

Which properties to get:

lllang
Adds the language code of the language link.
lltitle
Adds the title of the language link.
Värden (separerade med |): lllang, lltitle
Default: (empty)
lbldir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending

list=logevents (le)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Get events from logs.

Parametrar:
leprop

Which properties to get:

ids
Adds the ID of the log event.
title
Adds the title of the page for the log event.
type
Adds the type of log event.
user
Adds the user responsible for the log event.
userid
Adds the user ID who was responsible for the log event.
timestamp
Adds the timestamp for the log event.
comment
Adds the comment of the log event.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the log event.
details
Lists additional details about the log event.
tags
Lists tags for the log event.
Värden (separerade med |): ids, title, type, user, userid, timestamp, comment, parsedcomment, details, tags
Default: ids|title|type|user|timestamp|comment|details
letype

Filter log entries to only this type.

Ett av följande värden: Kan vara tom, eller usermerge, abusefilter, block, protect, rights, delete, upload, move, import, patrol, merge, suppress, tag, managetags, contentmodel, newusers, interwiki
leaction

Filter log actions to only this action. Overrides letype. In the list of possible values, values with the asterisk wildcard such as action/* can have different strings after the slash (/).

Ett av följande värden: usermerge/mergeuser, usermerge/deleteuser, suppress/hide-afl, suppress/unhide-afl, abusefilter/modify, abusefilter/hit, block/block, block/reblock, block/unblock, contentmodel/change, contentmodel/new, delete/delete, delete/event, delete/restore, delete/revision, import/interwiki, import/upload, managetags/activate, managetags/create, managetags/deactivate, managetags/delete, merge/merge, move/move, move/move_redir, patrol/patrol, patrol/autopatrol, protect/modify, protect/move_prot, protect/protect, protect/unprotect, rights/autopromote, rights/rights, suppress/block, suppress/delete, suppress/event, suppress/reblock, suppress/revision, tag/update, upload/overwrite, upload/revert, upload/upload, newusers/newusers, newusers/create, newusers/create2, newusers/byemail, newusers/autocreate, interwiki/*
lestart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
leend

The timestamp to end enumerating.

Type: timestamp (allowed formats)
ledir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: lestart has to be before leend.
older
List newest first (default). Note: lestart has to be later than leend.
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
leuser

Filter entries to those made by the given user.

Type: user name
letitle

Filter entries to those related to a page.

lenamespace

Filter entries to those in the given namespace.

Ett av följande värden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
leprefix

Filter entries that start with this prefix.

letag

Only list event entries tagged with this tag.

lelimit

How many total event entries to return.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
lecontinue

When more results are available, use this to continue.

list=mystashedfiles (msf)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Get a list of files in the current user's upload stash.

Parametrar:
msfprop

Which properties to fetch for the files.

size
Fetch the file size and image dimensions.
type
Fetch the file's MIME type and media type.
Värden (separerade med |): size, type
Default: (empty)
msflimit

How many files to get.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
msfcontinue

When more results are available, use this to continue.

Example:
Get the filekey, file size, and pixel size of files in the current user's upload stash.
api.php?action=query&list=mystashedfiles&msfprop=size [open in sandbox]

list=pagepropnames (ppn)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

List all page property names in use on the wiki.

Parametrar:
ppncontinue

When more results are available, use this to continue.

ppnlimit

The maximum number of names to return.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10

list=pageswithprop (pwp)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

List all pages using a given page property.

Parametrar:
pwppropname

Page property for which to enumerate pages (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use).

Denna parameter är obligatorisk.
pwpprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
value
Adds the value of the page property.
Värden (separerade med |): ids, title, value
Default: ids|title
pwpcontinue

When more results are available, use this to continue.

pwplimit

The maximum number of pages to return.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
pwpdir

In which direction to sort.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending

list=prefixsearch (ps)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Perform a prefix search for page titles.

Despite the similarity in names, this module is not intended to be equivalent to Special:PrefixIndex; for that, see action=query&list=allpages with the apprefix parameter. The purpose of this module is similar to action=opensearch: to take user input and provide the best-matching titles. Depending on the search engine backend, this might include typo correction, redirect avoidance, or other heuristics.

Parametrar:
pssearch

Search string.

Denna parameter är obligatorisk.
psnamespace

Namespaces to search.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Default: 0
pslimit

Maximum number of results to return.

Inte mer än 100 (200 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
psoffset

Number of results to skip.

Type: integer
Default: 0
Example:
Search for page titles beginning with meaning.
api.php?action=query&list=prefixsearch&pssearch=meaning [open in sandbox]

list=protectedtitles (pt)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

List all titles protected from creation.

Parametrar:
ptnamespace

Only list titles in these namespaces.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
ptlevel

Only list titles with these protection levels.

Värden (separerade med |): autoconfirmed, sysop
ptlimit

Hur många sidor att returnera totalt.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
ptdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: ptstart has to be before ptend.
older
List newest first (default). Note: ptstart has to be later than ptend.
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
ptstart

Start listing at this protection timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
ptend

Stop listing at this protection timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
ptprop

Which properties to get:

timestamp
Adds the timestamp of when protection was added.
user
Adds the user that added the protection.
userid
Adds the user ID that added the protection.
comment
Adds the comment for the protection.
parsedcomment
Adds the parsed comment for the protection.
expiry
Adds the timestamp of when the protection will be lifted.
level
Adds the protection level.
Värden (separerade med |): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, expiry, level
Default: timestamp|level
ptcontinue

When more results are available, use this to continue.

list=querypage (qp)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Get a list provided by a QueryPage-based special page.

Parametrar:
qppage

The name of the special page. Note, this is case sensitive.

Denna parameter är obligatorisk.
Ett av följande värden: Ancientpages, BrokenRedirects, Deadendpages, DoubleRedirects, ListDuplicatedFiles, Listredirects, Lonelypages, Longpages, MediaStatistics, Mostcategories, Mostimages, Mostinterwikis, Mostlinkedcategories, Mostlinkedtemplates, Mostlinked, Mostrevisions, Fewestrevisions, Shortpages, Uncategorizedcategories, Uncategorizedpages, Uncategorizedimages, Uncategorizedtemplates, Unusedcategories, Unusedimages, Wantedcategories, Wantedfiles, Wantedpages, Wantedtemplates, Unwatchedpages, Unusedtemplates, Withoutinterwiki
qpoffset

When more results are available, use this to continue.

Type: integer
Default: 0
qplimit

Number of results to return.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10

list=random (rn)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Get a set of random pages.

Pages are listed in a fixed sequence, only the starting point is random. This means that if, for example, Main Page is the first random page in the list, List of fictional monkeys will always be second, List of people on stamps of Vanuatu third, etc.

Parametrar:
rnnamespace

Return pages in these namespaces only.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
rnfilterredir

How to filter for redirects.

Ett av följande värden: all, redirects, nonredirects
Default: nonredirects
rnredirect
Föråldrad.

Use rnfilterredir=redirects instead.

Type: boolean (details)
rnlimit

Limit how many random pages will be returned.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 1
rncontinue

When more results are available, use this to continue.

Examples:
Return two random pages from the main namespace.
api.php?action=query&list=random&rnnamespace=0&rnlimit=2 [open in sandbox]
Return page info about two random pages from the main namespace.
api.php?action=query&generator=random&grnnamespace=0&grnlimit=2&prop=info [open in sandbox]

list=recentchanges (rc)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Enumerate recent changes.

Parametrar:
rcstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
rcend

The timestamp to end enumerating.

Type: timestamp (allowed formats)
rcdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: rcstart has to be before rcend.
older
List newest first (default). Note: rcstart has to be later than rcend.
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
rcnamespace

Filter changes to only these namespaces.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
rcuser

Only list changes by this user.

Type: user name
rcexcludeuser

Don't list changes by this user.

Type: user name
rctag

Only list changes tagged with this tag.

rcprop

Include additional pieces of information:

user
Adds the user responsible for the edit and tags if they are an IP.
userid
Adds the user ID responsible for the edit.
comment
Adds the comment for the edit.
parsedcomment
Adds the parsed comment for the edit.
flags
Adds flags for the edit.
timestamp
Adds timestamp of the edit.
title
Adds the page title of the edit.
ids
Adds the page ID, recent changes ID and the new and old revision ID.
sizes
Adds the new and old page length in bytes.
redirect
Tags edit if page is a redirect.
patrolled
Tags patrollable edits as being patrolled or unpatrolled.
loginfo
Adds log information (log ID, log type, etc) to log entries.
tags
Lists tags for the entry.
sha1
Adds the content checksum for entries associated with a revision.
Värden (separerade med |): user, userid, comment, parsedcomment, flags, timestamp, title, ids, sizes, redirect, patrolled, loginfo, tags, sha1
Default: title|timestamp|ids
rctoken
Föråldrad.

Use action=query&meta=tokens instead.

Värden (separerade med |): patrol
rcshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set rcshow=minor|!anon.

Värden (separerade med |): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, redirect, !redirect, patrolled, !patrolled, unpatrolled
rclimit

How many total changes to return.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
rctype

Which types of changes to show.

Värden (separerade med |): edit, new, log, external, categorize
Default: edit|new|log|categorize
rctoponly

Only list changes which are the latest revision.

Type: boolean (details)
rccontinue

When more results are available, use this to continue.

rcgeneraterevisions

When being used as a generator, generate revision IDs rather than titles. Recent change entries without associated revision IDs (e.g. most log entries) will generate nothing.

Type: boolean (details)

list=search (sr)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Perform a full text search.

Parametrar:
srsearch

Search for page titles or content matching this value. You can use the search string to invoke special search features, depending on what the wiki's search backend implements.

Denna parameter är obligatorisk.
srnamespace

Search only within these namespaces.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Default: 0
srwhat

Which type of search to perform.

Ett av följande värden: title, text, nearmatch
srinfo

Which metadata to return.

Värden (separerade med |): totalhits, suggestion, rewrittenquery
Default: totalhits|suggestion|rewrittenquery
srprop

Which properties to return:

size
Adds the size of the page in bytes.
wordcount
Adds the word count of the page.
timestamp
Adds the timestamp of when the page was last edited.
snippet
Adds a parsed snippet of the page.
titlesnippet
Adds a parsed snippet of the page title.
redirecttitle
Adds the title of the matching redirect.
redirectsnippet
Adds a parsed snippet of the redirect title.
sectiontitle
Adds the title of the matching section.
sectionsnippet
Adds a parsed snippet of the matching section title.
isfilematch
Adds a boolean indicating if the search matched file content.
categorysnippet
Adds a parsed snippet of the matching category.
score
Deprecated and ignored.
hasrelated
Deprecated and ignored.
Värden (separerade med |): size, wordcount, timestamp, snippet, titlesnippet, redirecttitle, redirectsnippet, sectiontitle, sectionsnippet, isfilematch, categorysnippet, score, hasrelated
Default: size|wordcount|timestamp|snippet
sroffset

When more results are available, use this to continue.

Type: integer
Default: 0
srlimit

How many total pages to return.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
srinterwiki

Include interwiki results in the search, if available.

Type: boolean (details)
srenablerewrites

Enable internal query rewriting. Some search backends can rewrite the query into one its thinks gives better results, such as correcting spelling errors.

Type: boolean (details)

list=tags (tg)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

List change tags.

Parametrar:
tgcontinue

When more results are available, use this to continue.

tglimit

The maximum number of tags to list.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
tgprop

Which properties to get:

name
Adds name of tag.
displayname
Adds system message for the tag.
description
Adds description of the tag.
hitcount
Adds the number of revisions and log entries that have this tag.
defined
Indicate whether the tag is defined.
source
Gets the sources of the tag, which may include extension for extension-defined tags and manual for tags that may be applied manually by users.
active
Whether the tag is still being applied.
Värden (separerade med |): name, displayname, description, hitcount, defined, source, active
Default: name

list=usercontribs (uc)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Get all edits by a user.

Parametrar:
uclimit

The maximum number of contributions to return.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
ucstart

The start timestamp to return from.

Type: timestamp (allowed formats)
ucend

The end timestamp to return to.

Type: timestamp (allowed formats)
uccontinue

When more results are available, use this to continue.

ucuser

The users to retrieve contributions for.

Type: list of user names
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
ucuserprefix

Retrieve contributions for all users whose names begin with this value. Overrides ucuser.

ucdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: ucstart has to be before ucend.
older
List newest first (default). Note: ucstart has to be later than ucend.
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
ucnamespace

Only list contributions in these namespaces.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
ucprop

Include additional pieces of information:

ids
Adds the page ID and revision ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
timestamp
Adds the timestamp of the edit.
comment
Adds the comment of the edit.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the edit.
size
Adds the new size of the edit.
sizediff
Adds the size delta of the edit against its parent.
flags
Adds flags of the edit.
patrolled
Tags patrolled edits.
tags
Lists tags for the edit.
Värden (separerade med |): ids, title, timestamp, comment, parsedcomment, size, sizediff, flags, patrolled, tags
Default: ids|title|timestamp|comment|size|flags
ucshow

Show only items that meet these criteria, e.g. non minor edits only: ucshow=!minor.

If ucshow=patrolled or ucshow=!patrolled is set, revisions older than $wgRCMaxAge (7776000 seconds) won't be shown.

Värden (separerade med |): minor, !minor, patrolled, !patrolled, top, !top, new, !new
uctag

Only list revisions tagged with this tag.

uctoponly
Föråldrad.

Only list changes which are the latest revision.

Type: boolean (details)
Examples:
Show contributions of user Example.
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuser=Example [open in sandbox]
Show contributions from all IP addresses with prefix 192.0.2..
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuserprefix=192.0.2. [open in sandbox]

list=users (us)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Get information about a list of users.

Parametrar:
usprop

Which pieces of information to include:

blockinfo
Tags if the user is blocked, by whom, and for what reason.
groups
Lists all the groups each user belongs to.
implicitgroups
Lists all the groups a user is automatically a member of.
rights
Lists all the rights each user has.
editcount
Adds the user's edit count.
registration
Adds the user's registration timestamp.
emailable
Tags if the user can and wants to receive email through Special:Emailuser.
gender
Tags the gender of the user. Returns "male", "female", or "unknown".
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
cancreate
Indicates whether an account for valid but unregistered usernames can be created.
Värden (separerade med |): blockinfo, groups, implicitgroups, rights, editcount, registration, emailable, gender, centralids, cancreate
usattachedwiki

With usprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

ususers

A list of users to obtain information for.

Type: list of user names
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
ustoken
Föråldrad.

Use action=query&meta=tokens instead.

Värden (separerade med |): userrights

list=watchlist (wl)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Hämta de senaste ändringarna på sidor i den nuvarande användarens bevakningslista.

Parametrar:
wlallrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Type: boolean (details)
wlstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
wlend

The timestamp to end enumerating.

Type: timestamp (allowed formats)
wlnamespace

Filter changes to only the given namespaces.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
wluser

Only list changes by this user.

Type: user name
wlexcludeuser

Don't list changes by this user.

Type: user name
wldir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: wlstart has to be before wlend.
older
List newest first (default). Note: wlstart has to be later than wlend.
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
wllimit

How many total results to return per request.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
wlprop

Which additional properties to get:

ids
Adds revision IDs and page IDs.
title
Adds title of the page.
flags
Adds flags for the edit.
user
Adds the user who made the edit.
userid
Adds user ID of whoever made the edit.
comment
Adds comment of the edit.
parsedcomment
Adds parsed comment of the edit.
timestamp
Adds timestamp of the edit.
patrol
Tags edits that are patrolled.
sizes
Adds the old and new lengths of the page.
notificationtimestamp
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
loginfo
Adds log information where appropriate.
Värden (separerade med |): ids, title, flags, user, userid, comment, parsedcomment, timestamp, patrol, sizes, notificationtimestamp, loginfo
Default: ids|title|flags
wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set wlshow=minor|!anon.

Värden (separerade med |): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, unread, !unread
wltype

Which types of changes to show:

edit
Regular page edits.
new
Page creations.
log
Log entries.
external
External changes.
categorize
Category membership changes.
Värden (separerade med |): edit, new, log, external, categorize
Default: edit|new|log|categorize
wlowner

Used along with wltoken to access a different user's watchlist.

Type: user name
wltoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wlcontinue

When more results are available, use this to continue.

Examples:
List the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist [open in sandbox]
Fetch additional information about the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [open in sandbox]
Hämta information om de senaste ändringarna på sidor på den aktuella användarens bevakningslista.
api.php?action=query&list=watchlist&wlallrev=&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [open in sandbox]
Hämta sidinformation för nyligen uppdaterade sidor på nuvarande användares bevakningslista.
api.php?action=query&generator=watchlist&prop=info [open in sandbox]
Hämta ändringsinformation för nyligen uppdaterade sidor på nuvarande användares bevakningslista.
api.php?action=query&generator=watchlist&gwlallrev=&prop=revisions&rvprop=timestamp|user [open in sandbox]
List the top revision for recently changed pages on the watchlist of user Example.
api.php?action=query&list=watchlist&wlowner=Example&wltoken=123ABC [open in sandbox]

list=watchlistraw (wr)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kan användas som en generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Hämta alla sidor på den aktuella användarens bevakningslista.

Parametrar:
wrcontinue

When more results are available, use this to continue.

wrnamespace

Only list pages in the given namespaces.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
wrlimit

How many total results to return per request.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
wrprop

Which additional properties to get:

changed
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
Värden (separerade med |): changed
wrshow

Only list items that meet these criteria.

Värden (separerade med |): changed, !changed
wrowner

Used along with wrtoken to access a different user's watchlist.

Type: user name
wrtoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wrdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: wrstart has to be before wrend.
older
List newest first (default). Note: wrstart has to be later than wrend.
Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
wrfromtitle

Title (with namespace prefix) to begin enumerating from.

wrtotitle

Title (with namespace prefix) to stop enumerating at.

Examples:
Lista sidor på den aktuella användarens bevakningslista.
api.php?action=query&list=watchlistraw [open in sandbox]
Fetch page info for pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlistraw&gwrshow=changed&prop=info [open in sandbox]

meta=allmessages (am)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Returnera meddelande från denna sida.

Parametrar:
ammessages

Vilka meddelande att ge som utdata. * (standard) betyder alla meddelande .

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
Default: *
amprop

Vilka egenskaper att hämta.

Värden (separerade med |): default
amenableparser

Set to enable parser, will preprocess the wikitext of message (substitute magic words, handle templates, etc.).

Type: boolean (details)
amnocontent

If set, do not include the content of the messages in the output.

Type: boolean (details)
amincludelocal

Also include local messages, i.e. messages that don't exist in the software but do exist as a MediaWiki: page. This lists all MediaWiki: pages, so it will also list those that aren't really messages such as Common.js.

Type: boolean (details)
amargs

Argument som ska substitueras i meddelandet.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
amfilter

Returnera enbart meddelande med namn som innehåller denna sträng.

amcustomised

Returnera endast meddelanden i detta anpassningstillstånd.

Ett av följande värden: all, modified, unmodified
Default: all
amlang

Returnera meddelanden på detta språk.

amfrom

Returnera meddelanden med början på detta meddelande.

amto

Returnera meddelanden fram till och med detta meddelande.

amtitle

Sidnamn som ska användas som kontext vid parsning av meddelande (för alternativet amenableparser).

amprefix

Returnera meddelanden med detta prefix.

meta=authmanagerinfo (ami)

Retrieve information about the current authentication status.

Parametrar:
amisecuritysensitiveoperation

Test whether the user's current authentication status is sufficient for the specified security-sensitive operation.

amirequestsfor

Fetch information about the authentication requests needed for the specified authentication action.

Ett av följande värden: login, login-continue, create, create-continue, link, link-continue, change, remove, unlink
amimergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolean (details)
amimessageformat

Format to use for returning messages.

Ett av följande värden: html, wikitext, raw, none
Default: wikitext
Examples:
Fetch the requests that may be used when beginning a login.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login [open in sandbox]
Fetch the requests that may be used when beginning a login, with form fields merged.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login&amimergerequestfields=1 [open in sandbox]
Test whether authentication is sufficient for action foo.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amisecuritysensitiveoperation=foo [open in sandbox]

meta=filerepoinfo (fri)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Return meta information about image repositories configured on the wiki.

Parameter:
friprop

Which repository properties to get (there may be more available on some wikis):

apiurl
URL to the repository API - helpful for getting image info from the host.
name
The key of the repository - used in e.g. $wgForeignFileRepos and imageinfo return values.
displayname
The human-readable name of the repository wiki.
rooturl
Root URL for image paths.
local
Whether that repository is the local one or not.
Värden (separerade med |): name, displayname, rootUrl, local, url, thumbUrl, initialCapital, scriptDirUrl, scriptExtension, favicon, canUpload
Default: name|displayname|rootUrl|local|url|thumbUrl|initialCapital|scriptDirUrl|scriptExtension|favicon|canUpload

meta=siteinfo (si)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Return general information about the site.

Parametrar:
siprop

Which information to get:

general
Overall system information.
namespaces
List of registered namespaces and their canonical names.
namespacealiases
List of registered namespace aliases.
specialpagealiases
List of special page aliases.
magicwords
List of magic words and their aliases.
interwikimap
Returns interwiki map (optionally filtered, optionally localised by using siinlanguagecode).
dbrepllag
Returns database server with the highest replication lag.
statistics
Returns site statistics.
usergroups
Returns user groups and the associated permissions.
libraries
Returns libraries installed on the wiki.
extensions
Returns extensions installed on the wiki.
fileextensions
Returns list of file extensions (file types) allowed to be uploaded.
rightsinfo
Returns wiki rights (license) information if available.
restrictions
Returns information on available restriction (protection) types.
languages
Returns a list of languages MediaWiki supports (optionally localised by using siinlanguagecode).
skins
Returns a list of all enabled skins (optionally localised by using siinlanguagecode, otherwise in the content language).
extensiontags
Returns a list of parser extension tags.
functionhooks
Returns a list of parser function hooks.
showhooks
Returns a list of all subscribed hooks (contents of $wgHooks).
variables
Returns a list of variable IDs.
protocols
Returns a list of protocols that are allowed in external links.
defaultoptions
Returns the default values for user preferences.
uploaddialog
Returns the upload dialog configuration.
Värden (separerade med |): general, namespaces, namespacealiases, specialpagealiases, magicwords, interwikimap, dbrepllag, statistics, usergroups, libraries, extensions, fileextensions, rightsinfo, restrictions, languages, skins, extensiontags, functionhooks, showhooks, variables, protocols, defaultoptions, uploaddialog
Default: general
sifilteriw

Return only local or only nonlocal entries of the interwiki map.

Ett av följande värden: local, !local
sishowalldb

List all database servers, not just the one lagging the most.

Type: boolean (details)
sinumberingroup

Lists the number of users in user groups.

Type: boolean (details)
siinlanguagecode

Language code for localised language names (best effort) and skin names.

meta=tokens

Gets tokens for data-modifying actions.

Parameter:
type

Types of token to request.

Värden (separerade med |): createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
Default: csrf
Examples:
Retrieve a csrf token (the default).
api.php?action=query&meta=tokens [open in sandbox]
Retrieve a watch token and a patrol token.
api.php?action=query&meta=tokens&type=watch|patrol [open in sandbox]

meta=userinfo (ui)

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Get information about the current user.

Parametrar:
uiprop

Which pieces of information to include:

blockinfo
Tags if the current user is blocked, by whom, and for what reason.
hasmsg
Adds a tag messages if the current user has pending messages.
groups
Lists all the groups the current user belongs to.
implicitgroups
Lists all the groups the current user is automatically a member of.
rights
Lists all the rights the current user has.
changeablegroups
Lists the groups the current user can add to and remove from.
options
Lists all preferences the current user has set.
preferencestoken
Deprecated. Get a token to change current user's preferences.
editcount
Adds the current user's edit count.
ratelimits
Lists all rate limits applying to the current user.
email
Adds the user's email address and email authentication date.
realname
Adds the user's real name.
acceptlang
Echoes the Accept-Language header sent by the client in a structured format.
registrationdate
Adds the user's registration date.
unreadcount
Adds the count of unread pages on the user's watchlist (maximum 999; returns 1000+ if more).
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
Värden (separerade med |): blockinfo, hasmsg, groups, implicitgroups, rights, changeablegroups, options, preferencestoken, editcount, ratelimits, email, realname, acceptlang, registrationdate, unreadcount, centralids
uiattachedwiki

With uiprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

Examples:
Få information om den aktuella användaren.
api.php?action=query&meta=userinfo [open in sandbox]
Få ytterligare information om den aktuella användaren.
api.php?action=query&meta=userinfo&uiprop=blockinfo|groups|rights|hasmsg [open in sandbox]

action=removeauthenticationdata

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Remove authentication data for the current user.

Parametrar:
request

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=remove.

Denna parameter är obligatorisk.
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.
Example:
Attempt to remove the current user's data for FooAuthenticationRequest.
api.php?action=removeauthenticationdata&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [open in sandbox]

action=resetpassword

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Send a password reset email to a user.

Parametrar:
user

User being reset.

Type: user name
email

Email address of the user being reset.

capture

Return the temporary passwords that were sent. Requires the passwordreset user right.

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.
Examples:
Send a password reset email to user Example.
api.php?action=resetpassword&user=Example&token=123ABC [open in sandbox]
Send a password reset email for all users with email address user@example.com.
api.php?action=resetpassword&user=user@example.com&token=123ABC [open in sandbox]

action=revisiondelete

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Delete and undelete revisions.

Parametrar:
type

Type of revision deletion being performed.

Denna parameter är obligatorisk.
Ett av följande värden: revision, archive, oldimage, filearchive, logging
target

Page title for the revision deletion, if required for the type.

ids

Identifiers for the revisions to be deleted.

Denna parameter är obligatorisk.
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
hide

What to hide for each revision.

Värden (separerade med |): content, comment, user
show

What to unhide for each revision.

Värden (separerade med |): content, comment, user
suppress

Whether to suppress data from administrators as well as others.

Ett av följande värden: yes, no, nochange
Default: nochange
reason

Reason for the deletion or undeletion.

token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.

action=rollback

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Undo the last edit to the page.

If the last user who edited the page made multiple edits in a row, they will all be rolled back.

Parametrar:
title

Title of the page to roll back. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page to roll back. Cannot be used together with title.

Type: integer
tags

Tags to apply to the rollback.

Värden (separerade med |):
user

Name of the user whose edits are to be rolled back.

Denna parameter är obligatorisk.
Type: user name
summary

Custom edit summary. If empty, default summary will be used.

Default: (empty)
markbot

Mark the reverted edits and the revert as bot edits.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Ett av följande värden: watch, unwatch, preferences, nochange
Default: preferences
token

A "rollback" token retrieved from action=query&meta=tokens

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

Denna parameter är obligatorisk.
Examples:
Roll back the last edits to page Main Page by user Example.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=Example&token=123ABC [open in sandbox]
Roll back the last edits to page Main Page by IP user 192.0.2.5 with summary Reverting vandalism, and mark those edits and the revert as bot edits.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=192.0.2.5&token=123ABC&summary=Reverting%20vandalism&markbot=1 [open in sandbox]

action=rsd

(main | rsd)

Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.

Example:
Export the RSD schema.
api.php?action=rsd [open in sandbox]

action=setnotificationtimestamp

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Update the notification timestamp for watched pages.

This affects the highlighting of changed pages in the watchlist and history, and the sending of email when the "Skicka e-post till mig när en sida eller fil på min bevakningslista ändras" preference is enabled.

Parametrar:
entirewatchlist

Work on all watched pages.

Type: boolean (details)
timestamp

Timestamp to which to set the notification timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
torevid

Revision to set the notification timestamp to (one page only).

Type: integer
newerthanrevid

Revision to set the notification timestamp newer than (one page only).

Type: integer
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

Ett av följande värden: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz, zh.

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.
Examples:
Återställ meddelandestatus för hela bevakningslistan.
api.php?action=setnotificationtimestamp&entirewatchlist=&token=123ABC [open in sandbox]
Reset the notification status for Main page.
api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page&token=123ABC [open in sandbox]
Set the notification timestamp for Main page so all edits since 1 January 2012 are unviewed.
api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page&timestamp=2012-01-01T00:00:00Z&token=123ABC [open in sandbox]
Reset the notification status for pages in the Användare namespace.
api.php?action=setnotificationtimestamp&generator=allpages&gapnamespace=2&token=123ABC [open in sandbox]

action=stashedit

 • Denna modul är intern eller instabil. Dess funktion kan ändras utan föregående meddelande.
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Prepare an edit in shared cache.

This is intended to be used via AJAX from the edit form to improve the performance of the page save.

Parametrar:
title

Title of the page being edited.

Denna parameter är obligatorisk.
section

Section number. 0 for the top section, new for a new section.

sectiontitle

The title for a new section.

text

Page content.

Denna parameter är obligatorisk.
contentmodel

Content model of the new content.

Denna parameter är obligatorisk.
Ett av följande värden: wikitext, javascript, json, css, text
contentformat

Content serialization format used for the input text.

Denna parameter är obligatorisk.
Ett av följande värden: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
baserevid

Revision ID of the base revision.

Denna parameter är obligatorisk.
Type: integer
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.

action=tag

(main | tag)
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Add or remove change tags from individual revisions or log entries.

Parametrar:
rcid

One or more recent changes IDs from which to add or remove the tag.

Type: list of integers
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
revid

One or more revision IDs from which to add or remove the tag.

Type: list of integers
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
logid

One or more log entry IDs from which to add or remove the tag.

Type: list of integers
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
add

Tags to add. Only manually defined tags can be added.

Värden (separerade med |):
remove

Tags to remove. Only tags that are either manually defined or completely undefined can be removed.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
reason

Reason for the change.

Default: (empty)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.
Examples:
Add the vandalism tag to revision ID 123 without specifying a reason
api.php?action=tag&revid=123&add=vandalism&token=123ABC [open in sandbox]
Remove the spam tag from log entry ID 123 with the reason Wrongly applied
api.php?action=tag&logid=123&remove=spam&reason=Wrongly+applied&token=123ABC [open in sandbox]

action=tokens

 • Denna modul är föråldrad.
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Get tokens for data-modifying actions.

This module is deprecated in favor of action=query&meta=tokens.

Parameter:
type

Types of token to request.

Värden (separerade med |): block, createaccount, csrf, delete, edit, email, import, login, move, options, patrol, protect, rollback, unblock, userrights, watch
Default: edit
Examples:
Retrieve an edit token (the default).
api.php?action=tokens [open in sandbox]
Retrieve an email token and a move token.
api.php?action=tokens&type=email|move [open in sandbox]

action=unblock

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Unblock a user.

Parametrar:
id

ID of the block to unblock (obtained through list=blocks). Cannot be used together with user.

Type: integer
user

Username, IP address or IP address range to unblock. Cannot be used together with id.

reason

Reason for unblock.

Default: (empty)
tags

Change tags to apply to the entry in the block log.

Värden (separerade med |):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.

action=undelete

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Restore revisions of a deleted page.

A list of deleted revisions (including timestamps) can be retrieved through list=deletedrevs, and a list of deleted file IDs can be retrieved through list=filearchive.

Parametrar:
title

Title of the page to restore.

Denna parameter är obligatorisk.
reason

Reason for restoring.

Default: (empty)
tags

Change tags to apply to the entry in the deletion log.

Värden (separerade med |):
timestamps

Timestamps of the revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.

Type: list of timestamps (allowed formats)
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
fileids

IDs of the file revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.

Type: list of integers
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Ett av följande värden: watch, unwatch, preferences, nochange
Default: preferences
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.

action=unlinkaccount

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Remove a linked third-party account from the current user.

Parametrar:
request

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=unlink.

Denna parameter är obligatorisk.
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.
Example:
Attempt to remove the current user's link for the provider associated with FooAuthenticationRequest.
api.php?action=unlinkaccount&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [open in sandbox]

action=upload

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Upload a file, or get the status of pending uploads.

Several methods are available:

 • Upload file contents directly, using the file parameter.
 • Upload the file in pieces, using the filesize, chunk, and offset parameters.
 • Have the MediaWiki server fetch a file from a URL, using the url parameter.
 • Complete an earlier upload that failed due to warnings, using the filekey parameter.

Note that the HTTP POST must be done as a file upload (i.e. using multipart/form-data) when sending the file.

Parametrar:
filename

Target filename.

comment

Upload comment. Also used as the initial page text for new files if text is not specified.

Default: (empty)
tags

Change tags to apply to the upload log entry and file page revision.

Värden (separerade med |):
text

Initial page text for new files.

watch
Föråldrad.

Watch the page.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Ett av följande värden: watch, preferences, nochange
Default: preferences
ignorewarnings

Ignore any warnings.

Type: boolean (details)
file

File contents.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
url

URL to fetch the file from.

filekey

Nyckel som identifierar en tidigare uppladdning som lagrats temporärt.

sessionkey
Föråldrad.

Same as filekey, maintained for backward compatibility.

stash

Om angiven, kommer servern att temporärt lagra filen istället för att lägga till den i centralförvaret.

Type: boolean (details)
filesize

Filesize of entire upload.

The value must be between 0 and 104 857 600.
Type: integer
offset

Offset of chunk in bytes.

The value must be no less than 0.
Type: integer
chunk

Chunk contents.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
async

Make potentially large file operations asynchronous when possible.

Type: boolean (details)
checkstatus

Only fetch the upload status for the given file key.

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.

action=userrights

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Change a user's group membership.

Parametrar:
user

User name.

Type: user name
userid

User ID.

Type: integer
add

Add the user to these groups.

Värden (separerade med |): bot, sysop, bureaucrat
remove

Remove the user from these groups.

Värden (separerade med |): bot, sysop, bureaucrat
reason

Reason for the change.

Default: (empty)
token

A "userrights" token retrieved from action=query&meta=tokens

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

Denna parameter är obligatorisk.
Examples:
Add user FooBot to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&user=FooBot&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [open in sandbox]
Add the user with ID 123 to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&userid=123&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [open in sandbox]

action=watch

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Denna modul kräver skrivrättigheter.
 • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Add or remove pages from the current user's watchlist.

Parametrar:
title
Föråldrad.

The page to (un)watch. Use titles instead.

unwatch

If set the page will be unwatched rather than watched.

Type: boolean (details)
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

Ett av följande värden: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz, zh.

Type: boolean (details)
token

A "watch" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.

format=json

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Output data in JSON format.

Parametrar:
callback

If specified, wraps the output into a given function call. For safety, all user-specific data will be restricted.

utf8

If specified, encodes most (but not all) non-ASCII characters as UTF-8 instead of replacing them with hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is not 1.

Type: boolean (details)
ascii

If specified, encodes all non-ASCII using hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is 1.

Type: boolean (details)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Experimental modern format. Details may change!
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Ett av följande värden: 1, 2, latest
Default: 1

format=jsonfm

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Output data in JSON format (pretty-print in HTML).

Parametrar:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolean (details)
callback

If specified, wraps the output into a given function call. For safety, all user-specific data will be restricted.

utf8

If specified, encodes most (but not all) non-ASCII characters as UTF-8 instead of replacing them with hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is not 1.

Type: boolean (details)
ascii

If specified, encodes all non-ASCII using hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is 1.

Type: boolean (details)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Experimental modern format. Details may change!
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Ett av följande värden: 1, 2, latest
Default: 1

format=none

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Output nothing.

format=php

(main | php)
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Output data in serialized PHP format.

Parameter:
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Experimental modern format. Details may change!
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Ett av följande värden: 1, 2, latest
Default: 1

format=phpfm

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Output data in serialized PHP format (pretty-print in HTML).

Parametrar:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolean (details)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Experimental modern format. Details may change!
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Ett av följande värden: 1, 2, latest
Default: 1

format=rawfm

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Output data, including debugging elements, in JSON format (pretty-print in HTML).

Parameter:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolean (details)

format=xml

(main | xml)
 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Output data in XML format.

Parametrar:
xslt

If specified, adds the named page as an XSL stylesheet. The value must be a title in the MediaWiki namespace ending in .xsl.

includexmlnamespace

If specified, adds an XML namespace.

Type: boolean (details)

format=xmlfm

 • Denna modul kräver läsrättigheter.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0+

Output data in XML format (pretty-print in HTML).

Parametrar:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolean (details)
xslt

If specified, adds the named page as an XSL stylesheet. The value must be a title in the MediaWiki namespace ending in .xsl.

includexmlnamespace

If specified, adds an XML namespace.

Type: boolean (details)

Data types

Some parameter types in API requests need further explanation:

boolean
Boolean parameters work like HTML checkboxes: if the parameter is specified, regardless of value, it is considered true. For a false value, omit the parameter entirely.
timestamp
Timestamps may be specified in several formats. ISO 8601 date and time is recommended. All times are in UTC, any included timezone is ignored.
 • ISO 8601 date and time, 2001-01-15T14:56:00Z (punctuation and Z are optional)
 • ISO 8601 date and time with (ignored) fractional seconds, 2001-01-15T14:56:00.00001Z (dashes, colons, and Z are optional)
 • MediaWiki format, 20010115145600
 • Generic numeric format, 2001-01-15 14:56:00 (optional timezone of GMT, +##, or -## is ignored)
 • EXIF format, 2001:01:15 14:56:00
 • RFC 2822 format (timezone may be omitted), Mon, 15 Jan 2001 14:56:00
 • RFC 850 format (timezone may be omitted), Monday, 15-Jan-2001 14:56:00
 • C ctime format, Mon Jan 15 14:56:00 2001
 • Seconds since 1970-01-01T00:00:00Z as a 1 to 13 digit integer (excluding 0)
 • The string now

Credits

API developers:

 • Yuri Astrakhan (creator, lead developer Sep 2006–Sep 2007)
 • Roan Kattouw (lead developer Sep 2007–2009)
 • Victor Vasiliev
 • Bryan Tong Minh
 • Sam Reed
 • Brad Jorsch (lead developer 2013–present)

Please send your comments, suggestions and questions to mediawiki-api@lists.wikimedia.org or file a bug report at https://phabricator.wikimedia.org/.