MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

meta=allmessages (am)

(main | query | allmessages)
  • Denna modul kräver läsrättigheter.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0+

Returnera meddelande från denna sida.

Parametrar:
ammessages

Vilka meddelande att ge som utdata. * (standard) betyder alla meddelande .

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
Default: *
amprop

Vilka egenskaper att hämta.

Värden (separerade med |): default
amenableparser

Set to enable parser, will preprocess the wikitext of message (substitute magic words, handle templates, etc.).

Type: boolean (details)
amnocontent

If set, do not include the content of the messages in the output.

Type: boolean (details)
amincludelocal

Also include local messages, i.e. messages that don't exist in the software but do exist as a MediaWiki: page. This lists all MediaWiki: pages, so it will also list those that aren't really messages such as Common.js.

Type: boolean (details)
amargs

Argument som ska substitueras i meddelandet.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
amfilter

Returnera enbart meddelande med namn som innehåller denna sträng.

amcustomised

Returnera endast meddelanden i detta anpassningstillstånd.

Ett av följande värden: all, modified, unmodified
Default: all
amlang

Returnera meddelanden på detta språk.

amfrom

Returnera meddelanden med början på detta meddelande.

amto

Returnera meddelanden fram till och med detta meddelande.

amtitle

Sidnamn som ska användas som kontext vid parsning av meddelande (för alternativet amenableparser).

amprefix

Returnera meddelanden med detta prefix.