MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

(main | query | alllinks)
  • Denna modul kräver läsrättigheter.
  • Denna modul kan användas som en generator.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0+

Enumerate all links that point to a given namespace.

Parametrar:
alcontinue

When more results are available, use this to continue.

alfrom

The title of the link to start enumerating from.

alto

The title of the link to stop enumerating at.

alprefix

Sök alla länkade titlar som börjar med detta värde.

alunique

Only show distinct linked titles. Cannot be used with alprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
alprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the linking page (cannot be used with alunique).
title
Adds the title of the link.
Värden (separerade med |): ids, title
Default: title
alnamespace

The namespace to enumerate.

Ett av följande värden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Default: 0
allimit

Hur många saker att returnera totalt.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
aldir

Riktningen att lista mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
Examples:
Lista länkade titlar, inkluderade saknade, med dem sid-IDs dem är från, med början vid B.
api.php?action=query&list=alllinks&alfrom=B&alprop=ids|title [open in sandbox]
Lista unika länkade titlar.
api.php?action=query&list=alllinks&alunique=&alfrom=B [open in sandbox]
Hämtar alla länkade titlar, markera de saknade.
api.php?action=query&generator=alllinks&galunique=&galfrom=B [open in sandbox]
Hämtar sidor som innehåller länkarna.
api.php?action=query&generator=alllinks&galfrom=B [open in sandbox]