MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=alldeletedrevisions (adr)

(main | query | alldeletedrevisions)
  • Denna modul kräver läsrättigheter.
  • Denna modul kan användas som en generator.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0+

Lista alla raderade revisioner av en användare or inom en namnrymd.

Parametrar:
adrprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Text of the revision.
tags
Tags for the revision.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Värden (separerade med |): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Default: ids|timestamp|flags|comment|user
adrlimit

Limit how many revisions will be returned.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
adrexpandtemplates

Expand templates in revision content (requires adrprop=content).

Type: boolean (details)
adrgeneratexml
Föråldrad.

Generate XML parse tree for revision content (requires adrprop=content; replaced by adrprop=parsetree).

Type: boolean (details)
adrparse

Parse revision content (requires adrprop=content). For performance reasons, if this option is used, adrlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
adrsection

Only retrieve the content of this section number.

adrdiffto

Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

adrdifftotext

Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides adrdiffto. If adrsection is set, only that section will be diffed against this text.

adrdifftotextpst

Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with adrdifftotext.

Type: boolean (details)
adrcontentformat

Serialization format used for adrdifftotext and expected for output of content.

Ett av följande värden: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
adruser

Lista bara revideringar av denna användaren.

Type: user name
adrnamespace

Lista bara sidor i denna namnrymd.

Värden (separerade med |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
adrstart

The timestamp to start enumerating from.

Kan endast användas med adruser.
Type: timestamp (allowed formats)
adrend

The timestamp to stop enumerating at.

Kan endast användas med adruser.
Type: timestamp (allowed formats)
adrdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: adrstart has to be before adrend.
older
List newest first (default). Note: adrstart has to be later than adrend.
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
adrfrom

Börja lista vid denna titel.

Kan inte användas med adruser.
adrto

Sluta lista vid denna titel.

Kan inte användas med adruser.
adrprefix

Sök alla sid-titlar som börjar med detta värde.

Kan inte användas med adruser.
adrexcludeuser

Lista inte revideringar av denna användaren.

Kan inte användas med adruser.
Type: user name
adrtag

Lista bara revideringar taggade med denna tagg.

adrcontinue

When more results are available, use this to continue.

adrgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Type: boolean (details)
Examples:
List de senaste 50 raderade bidragen av användaren Example.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adruser=Example&adrlimit=50 [open in sandbox]
Lista dem första 50 revideringarna i huvud-namnrymden
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adrdir=newer&adrlimit=50 [open in sandbox]