MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=allcategories (ac)

(main | query | allcategories)
  • Denna modul kräver läsrättigheter.
  • Denna modul kan användas som en generator.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0+

Enumerate all categories.

Parametrar:
acfrom

The category to start enumerating from.

accontinue

When more results are available, use this to continue.

acto

The category to stop enumerating at.

acprefix

Sök efter alla kategorititlar som börjar med detta värde.

acdir

Riktning att sortera mot.

Ett av följande värden: ascending, descending
Default: ascending
acmin

Returnera endast kategorier med minst så här många medlemmar.

Type: integer
acmax

Returnera endast kategorier med som mest så här många medlemmar.

Type: integer
aclimit

Hur många kategorier att returnera.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
acprop

Which properties to get:

size
Adds number of pages in the category.
hidden
Tags categories that are hidden with __HIDDENCAT__.
Värden (separerade med |): size, hidden
Default: (empty)
Examples:
List categories with information on the number of pages in each.
api.php?action=query&list=allcategories&acprop=size [open in sandbox]
Retrieve info about the category page itself for categories beginning List.
api.php?action=query&generator=allcategories&gacprefix=List&prop=info [open in sandbox]