MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=abuselog (afl)

(main | query | abuselog)
  • Denna modul kräver läsrättigheter.
  • Source: Abuse Filter
  • License: GPL-2.0+

Visa händelser som en av missbruksfiltren har fångat.

Parametrar:
aflstart

Tidsstämpel att börja räkna upp från.

Type: timestamp (allowed formats)
aflend

Tidsstämpeln att sluta räkna upp vid.

Type: timestamp (allowed formats)
afldir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: aflstart has to be before aflend.
older
List newest first (default). Note: aflstart has to be later than aflend.
Ett av följande värden: newer, older
Default: older
afluser

Visa enbart poster gjorda av en viss användare eller IP-adress.

afltitle

Visa endast poster som förekommer på en viss sida.

aflfilter

Visa endast poster som fångats av ett visst filter-ID.

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
afllimit

Det maximala antalet poster att lista.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
aflprop

Vilka egenskaper att hämta.

Värden (separerade med |): ids, filter, user, ip, title, action, details, result, timestamp, hidden, revid
Default: ids|user|title|action|result|timestamp|hidden|revid