MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=help

(main | help)

Visa hjälp för de angivna modulerna.

Parametrar:
modules

Vilka moduler som hjälpen ska visas för (värdena på parametrarna action och format, eller main). Undermoduler kan anges med ett plustecken (+).

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
Default: main
submodules

Inkludera hjälp för undermoduler av den namngivna modulen.

Type: boolean (details)
recursivesubmodules

Inkludera hjälp för undermoduler rekursivt.

Type: boolean (details)
wrap

Omge utdatan i en standard API respons struktur.

Type: boolean (details)
toc

Inkludera en innehållsförteckning i HTML-utdata.

Type: boolean (details)