MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=geocode

(main | geocode)
  • Denna modul kräver läsrättigheter.
  • Source: Maps
  • License: GPL-2.0+

API module for geocoding.

Parametrar:
locations

The locations to geocode

Denna parameter är obligatorisk.
Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
service

The geocoding service to use

Ett av följande värden: google, geocoderus, nominatim
props
(no description)
Värden (separerade med |): lat, lon, alt
Default: lat|lon